Karakterer: Den gamle garde svigtede, da der var allermest brug for dem