Annonce
Læserbrev

Sundhed. Invester i sundhedsvæsenet - nu!

Rasmus Foged. Pressefoto

Debat: Regeringen og Danske Regioner forhandler for tiden om regionernes økonomi for 2019, og der er behov for et stort løft. Efter en årrække med produktivitetskrav, omprioriteringsbidrag, effektiviseringskrav og andre sparekrav, er sundhedsvæsnet på mange områder nødlidende. Alligevel aftalte regeringen og Danske Regioner sidste år, at sundhedsvæsnet fortsat skal løse flere opgaver for samme penge - helt præcist 0,5 procent flere opgaver i form af det såkaldte “teknologibidrag”.

Samtidig ser vi et stigende behandlingsbehov pga. flere psykisk syge, flere ældre og flere patienter med flere samtidige sygdomme. Udgifterne til hospitalsmedicin stiger stadig, og nye dyre behandlingsformer kommer hele tiden til. Dermed går der flere og flere penge fra de bevillinger, der er til rådighed for at ansætte personale - og det går ud over kvaliteten. Alt for mange afdelinger er nu meget lavt bemandet, og når bemandingen falder, stiger dødeligheden.

Vi har i regionerne særdeles dedikerede og engagerede medarbejdere, der hele tiden arbejder på at løse opgaverne så godt og effektivt som muligt. De løser deres opgaver helt fantastisk, men deres vilkår er blevet for dårlige, og det giver dårligere behandling for vores patienter. Det viser sig blandt andet i form af lange ventetider, for lange indlæggelser og unødvendige genindlæggelser.

Der er behov for at investere både vedrørende fysisk og psykisk sygdom. I nogle regioner er der større behov inden for psykiatrien, mens det i andre regioner er de somatiske sygdomme, der har behov for flere midler. Derfor er det vigtigt, at regionerne selv får mulighed for at bestemme, hvad pengene skal bruges til.

Derudover er det også vigtigt at investere mere i forebyggelse. Derfor er vil jeg også opfordre til, at regeringen giver kommunerne mulighed for at investere meget mere i forebyggelse. Forebyggelse er bare ikke nok, da effekterne af det først aflaster sundhedsvæsnet på lang sigt. Derfor er det vigtigt at give regionerne en højere ramme i økonomiaftalen for 2020.

Endelig er der også behov for at løse de udfordringer, indflytningen i de nye supersygehuse giver. Aktuelt er det Aarhus Universitetshospital, der lider under en enorm flytteregning og et urimeligt højt effektiviseringskrav. Det skal håndteres nu, hvilket partierne da heldigvis også var enige om op til folketingsvalget. Det er nu, vi skal i gang med at investere i sundhedsvæsnet igen - lad os nu få en økonomiaftale, der viser, at der er kommet en ny regering!

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Moralske investeringer

Det er ganske fornuftigt, at politikerne i økonomiudvalget i Holstebro har valgt at sende et forslag om den fremtidige investeringspolitik til hjørnespark. Der er intet galt med at se på, om man forvalter skatteborgernes penge fornuftigt, og får det afkast, som man kan forvente. Men i oplægget til den nye investeringspolitik ønskede kommunen at forbyde investeringer i alkohol, voksenunderholdning (porno red.), alkohol, tobak, fossile brændstoffer og hasardspil. Det letteste i verden er at sadle en høj hvid hest, og ride ud i offentligheden og moralisere for skatteborgernes penge. Men det kan i den sammenhæng være værd at minde om, at Holstebros moderne historie delvist er skrevet med tobak fra Færchs fabrikker, og en af kommunens største arbejdspladser er stadig kasernen, der i disse tider får nyt materiel for millioner af kroner, der er med til at fastholde og udvikle regimentet. Vi er også alle medejere af Danske Spil via staten, og mon kommunen ville sige nej, hvis Carlsberg ville flytte sit hovedsæde til Holstebro? Det er fint, at kommunen har høje etiske og moralske standarder for sine investeringer, men der er ingen grund til at miste jordforbindelsen af den grund. Kommunen har allerede en investeringspolitik, der skal sikre, at investeringerne overholder FN’s anbefalinger om "Responsible Investment" - ansvarlige investeringer. Det handler om, at man ikke må investere i virksomheder, der lader hån om basale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder med meget mere. Det må som udgangspunkt være fint. Kommunens opgave er at levere ydelser som skolegang, ældrepleje og meget andet. Det er ikke en kommunalpolitisk opgave at lege investeringspoliti. Når virksomheder driver deres aktiviteter lovligt, er det ikke kommunens ansvar at bedømme dem moralsk. Det risikerer at blive skruen uden ende, hvor politikerne giver sig selv så mange benspænd, at det bliver vanskeligt at forrente borgernes skattepenge på en bare nogenlunde tilfredsstillende måde.

Annonce