Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Røde tal forsvandt: Virksomhed i Thyborøn er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet OK Handel Thyborøn ApS i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12.485 til 33.409 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -44.156 kroner året før til 468 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i OK Handel Thyborøn ApS var ligesom året før på 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Buch Kjærgaard. I første omgang er det OLE KJÆRGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Buch Kjærgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er OK Handel Thyborøn ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er kapitalanbringelse og formueforvaltning, herunder besiddelse af anparter og aktier i andre selskaber samt naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Lykke & Toft ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Holstebro-virksomheden Lykke & Toft ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 145.466 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 655.606 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Mette Toft Søndergaard og Marie Lykke Ulsted. Virksomhedens reelle ejere er Mette Toft Søndergaard,Marie Lykke Ulsted. Lykke & Toft ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive handelsvirksomhed med modetøj og brugsgenstande fra butik og potentielt også fra en web-baseret løsningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Struer fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bang & Olufsen Danmark a/s, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,4 millioner til 6,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 21 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 22 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 33,4 millioner kroner til 36,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 23 millioner til 28,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Hejselbæk. Virksomheden ejes af BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S. Bang & Olufsen Danmark a/s har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med radio og tv mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve handels-, industri-, udviklings-, holding- og investeringsvirksomhed. Selskabet kan endvidere udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn måtte være formålstjenlig
Overskuddet stiger: Virksomhed i Struer fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i B&O PLAY a/s, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12,6 millioner til 13,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 62,2 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 36 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 24 ansatte - en nedgang på 33,33 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 137,4 millioner kroner til 148,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selvom året endte med et overskud på 8,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i B&O PLAY a/s fra 135,2 millioner til 83,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Line Køhler Ljungdahl. Virksomheden ejes af BANG & OLUFSEN A/S. B&O PLAY a/s hører hjemme i branchen "Engroshandel med radio og tv mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for udvikling, produktion samt handel med produkter og ydelser, samt øvrige aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabet kan endvidere udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn måtte være formålstjenlig
Overskuddet stiger: Virksomhed i Struer fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bang & Olufsen Operations a/s , der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 235,9 millioner til 251,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 275 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 346 ansatte - en fremgang på 25,82 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 357,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 321,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 223,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Bang & Olufsen Operations a/s fra 1,3 milliarder til 774,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Line Køhler Ljungdahl. Virksomheden ejes af BANG & OLUFSEN A/S. Bang & Olufsen Operations a/s hører hjemme i branchen "Fremstilling af elektronik til husholdninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve handels-, industri-, udviklings-, holding- og investeringsvirksomhed. Selskabet kan endvidere udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn måtte være formålstjenlig
Tallene går op: Kappelvejs Værksted ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kappelvejs Værksted ApS, der er en virksomhed i Lyngs. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 654.277 til 846.943 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lyngs-virksomheden fra 989.998 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rene Frost Mortensen. I første omgang er det RFM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rene Frost Mortensen, der er den dominerende ejer. Kappelvejs Værksted ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive autoværksted samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Finansvirksomhed i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden Rask-Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 657.525 til -435.041 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 657.525 kroner. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -53.151 kroner året før til 14.122 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,6 millioner til 5,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Marianne Carina Rask Nygaard. Virksomhedens reelle ejere er Marianne Carina Rask Nygaard. I Erhvervsstyrelsens register er Rask-Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel/investering og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i LindeDK-KØD ApS, der er en virksomhed i Linde, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 627.387 til 259.713 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Linde-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Smærup. Virksomhedens reelle ejere er Allan Smærup. DK-KØD ApS hører hjemme i branchen "Forarbejdning af andet kød". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive slagteri og engrossalg med kødvarer, samt anden virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Thyborøn-virksomheden Thyborøn Skibssmedie A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Thyborøn Skibssmedie A/S, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 14,6 millioner til 9,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 23,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 46 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 40,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 36,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 7,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Thyborøn Skibssmedie A/S fra 52,2 millioner til 51,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Peder Stausholm Andreasen. I første omgang er det ALLAN RØNN PEDERSEN HOLDING ApS,LARS W. ANDREASEN HOLDING ApS,LWA Holding ApS,MRA Holding, Thyborøn ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Winkel Andreasen,Mette Rønn Andreasen, der er de dominerende ejere. Thyborøn Skibssmedie A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at fremstille og sælge trawlskovle samt anden efter bestyrelsens skøn forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dansk Miljø- og Energistyring A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 10,4 millioner til 7,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 10,4 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 60 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 63 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 19,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 17,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 5,6 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Dansk Miljø- og Energistyring A/S fra 15,8 millioner til 14,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Klaus Dalgaard Hansen. I første omgang er det H.T.M. HOLDING ApS,KLAUS D. HANSEN HOLDING ApS,KIM VILLADSEN HOLDING ApS,Jesper Trelborg Holding ApS,S.B.S. Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Thorning Mejlhede,Klaus Dalgaard Hansen,Kim Villadsen, der er de dominerende ejere. Dansk Miljø- og Energistyring A/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er udførelse og rådgivning vedrørende el-projekter indenfor vand-, miljø- og energiområdet, herunder rensnings- og varmeværkerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Skovland ApS i Idom går fra overskud til underskudOverskuddet i Idom-virksomheden Skovland ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 26.892 til -80.431 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 48.971 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 847.816 i det foregående regnskabsår til 228.119 - et fald på -73 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 85.124 til 21.489 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Kent Byrialsen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Kent Byrialsen. Skovland ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser til skovbrug". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er køb og salg af skovprodukter, entreprise og rådgivning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Vinderup tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i MVP INVEST ApS, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 434.554 til 700.068 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -3423 kroner til -1820 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 11,2 millioner til 11,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Vagn Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Vagn Petersen. MVP INVEST ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med postkasser, postsystemer, låse, import, investeringsvirksomhed, herunder aktie-, valuta og finansielle investeringer, handel, besiddelse og udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: United Music ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i United Music ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 350.293 til 663.619 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 609.503 kroner til 770.883 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 322.725 til 570.210. Virksomheden ledes af direktør Mike Collin Bøndergaard Gudmann. I første omgang er det Gudmann Invest Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mike Collin Bøndergaard Gudmann, der er den dominerende ejer. United Music ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med Detailhandel via internettet med digitale produkter og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroKIRPET INVEST ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 547.019 til 55.684 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 547.019 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -103.968 kroner til -76.922 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 43.684 kroner efter skat, faldt formuen i KIRPET INVEST ApS fra 3,4 millioner til 3,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Borreskov Laursen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Borreskov Laursen. KIRPET INVEST ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formueadministration
Overskud hos Vem Bolig ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Holstebro-virksomheden Vem Bolig ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 495.585 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 2,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Rasmus Normann Andersen og Jonas Koldsø Pedersen. I første omgang er det Bach & Koldsø Holding ApS,JD Real Estate ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Normann Andersen,Rune Bach,Jonas Koldsø Pedersen, der er de dominerende ejere. Vem Bolig ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg, herunder udvikling af fast ejendom, erhvervsmæssig udlejning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Elkjærvej ApS i Holstebro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Holstebro-virksomheden Elkjærvej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -264.312 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 145.125 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Rasmus Normann Andersen, Daniel Munk, Michael Boas Pedersen og Niels Husted Kjær. I første omgang er det RNA HOLDING ApS,Mike Bravo Papa Holding ApS,Husted Kjær Holding ApS,Daniel Munk Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Normann Andersen,Daniel Munk,Michael Boas Pedersen,Niels Husted Kjær, der er de dominerende ejere. Elkjærvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg, herunder udvikling af fast ejendom, erhvervsmæssig udlejning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Østermark Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Østermark Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,4 millioner til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,6 millioner kroner til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 21,1 millioner til 24,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bent Møller Henriksen, John Henriksen, Claus Balleby Møldambjærg og Henrik Vestergaard Nielsen. Virksomheden ejes af ØSTERMARK HOLDING ApS,C BALLEBY HOLDING ApS,H VESTERGAARD HADERUP HOLDING ApS,BENT HENRIKSEN HOLDING ApS. Østermark Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde og udleje ejendomme samt at besidde kapitalandele i selskaber med samme formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Nr FeldingNr Felding-virksomheden Bent Lauritsen Maskinfabrik ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -60.169 til -582.803 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,5 millioner i det foregående regnskabsår til 622.243 - et fald på -59 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,5 millioner til 3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Bent Lauritsen. I første omgang er det Bent Lauritsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Bent Lauritsen, der er den dominerende ejer. Bent Lauritsen Maskinfabrik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SørvadAP Services A/S, der er en virksomhed i Sørvad, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 20,8 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 39,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 24,8 millioner i det foregående regnskabsår til 7,8 millioner - et fald på -69 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sørvad-virksomheden fra -1,2 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Sisse Lind Pedersen. I første omgang er det ALSI Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Pedersen,Sisse Lind Pedersen, der er de dominerende ejere. AP Services A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med læge- og hospitalsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og uddannelsesvirksomhed indenfor militær og civil førstehjælp samt handel med udstyr og hjælpemidler samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holstebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Holstebro Flytte- og Budcentral ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 854.353 til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,4 millioner kroner til 8,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,8 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Jensen, Thomas Dahlgaard Jensen og Claus Jensen. I første omgang er det PETER JENSEN HOLDING HOLSTEBRO ApS,THOMAS D. JENSEN HOLDING HOLSTEBRO ApS,CLAUS JENSEN HOLDING HOLSTEBRO ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Jensen,Thomas Dahlgaard Jensen,Claus Jensen, der er de dominerende ejere. Holstebro Flytte- og Budcentral ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Flytteforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af flytte-, transport- og budvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Duus Handel A/S fik større overskud end året førDuus Handel A/S, der er en virksomhed i Thorsminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.520 til 22.835 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thorsminde-virksomheden fra 93.141 til 110.695. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Duus og Jakob Christian Duus. I første omgang er det 1,2,3 VEJNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Duus, der er den dominerende ejer. Duus Handel A/S hører hjemme i branchen "Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industri og udlejningsvirksomhed, samt anden hermed efter bestyrelsens skøn forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Aarhus Bulk Center ApS i Thorsminde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Aarhus Bulk Center ApS i Thorsminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -28.039 til 29.469 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 217.733 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 445.151 kroner i det foregående regnskabsår til 722.965 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thorsminde-firmaet fra -988.928 til 9229. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Duus og Jakob Christian Duus. I første omgang er det 1,2,3 VEJNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Duus, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Aarhus Bulk Center ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og udlejning samt pakhusdrift og virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Javavej 1 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårJavavej 1 ApS, der er en virksomhed i Thorsminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10.214 til 47.190 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021/22. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 348.445 kroner til 426.009 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thorsminde-virksomheden fra 150.461 til 206.210. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Duus og Jakob Christian Duus. I første omgang er det 1,2,3 VEJNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Duus, der er den dominerende ejer. Javavej 1 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, udlejning af erhvervslejemål samt ejendomsadministrationKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Pakhus 308 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårPakhus 308 ApS, der er en virksomhed i Thorsminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 25.559 til 164.368 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021/22. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 18.187 kroner i det foregående regnskabsår til 134.671 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thorsminde-virksomheden fra 418.453 til 582.822. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Duus og Jakob Christian Duus. I første omgang er det 1,2,3 VEJNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Duus, der er den dominerende ejer. Pakhus 308 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udleje Pakhus 308 og 310 på Århus Havn til oplag og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Holstebro ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden ORVAD A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,8 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 812.834 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 29,8 millioner til 28 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Orvad. Virksomhedens reelle ejere er Finn Orvad. I Erhvervsstyrelsens register er ORVAD A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, raparation og finansieringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Frøskovparken ApS i Holstebro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Holstebro-virksomheden Frøskovparken ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -347.128 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 35.246 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Rasmus Normann Andersen og Jonas Koldsø Pedersen. I første omgang er det Bach & Koldsø Holding ApS,JD Real Estate ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Gert Normann Andersen,Rasmus Normann Andersen,Rune Bach,Jonas Koldsø Pedersen, der er de dominerende ejere. Frøskovparken ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Blikkenslagervirksomhed i Ejsing får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Ejsing-virksomheden Dams VVS ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 12.418 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 232.762 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kristian Sloth Dam. Virksomhedens reelle ejere er Kristian Sloth Dam. I Erhvervsstyrelsens register er Dams VVS ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive VVS-Installatør- og blikkenslagerforretning og efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Borbjerg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Borbjerg-virksomheden Holmgård ApS.. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -476.985 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -363.313 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Allan Pedersen og Sisse Lind Pedersen. I første omgang er det AGLP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Pedersen,Sisse Lind Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Holmgård ApS. anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skjøttesgaard ApS fik større overskud end året førSkjøttesgaard ApS, der er en virksomhed i Sørvad, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 46.529 til 97.829 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 55.984 kroner i det foregående regnskabsår til 102.826 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sørvad-virksomheden fra 76.125 til 149.502. Firmaet ledes af en direktion, der består af Allan Pedersen og Sisse Lind Pedersen. I første omgang er det ALSI Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Pedersen,Sisse Lind Pedersen, der er de dominerende ejere. Skjøttesgaard ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og uddannelsesvirksomhed indenfor militær og civil førstehjælp samt handel med udstyr og hjælpemidler samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Ejendomsselskabet Hofbud ApS i Holstebro gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Hofbud ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -15.423 til 25.730 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 290.320 kroner til 388.040 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 27.970 til 48.039. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Jensen, Thomas Dahlgaard Jensen og Claus Jensen. I første omgang er det HOLSTEBRO FLYTTE- OG BUDCENTRAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Jensen,Thomas Dahlgaard Jensen,Claus Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Hofbud ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i ejendomme samt udlejning af bolig- og erhvervslejemålKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Home Energi ApS fik større overskud end året førHome Energi ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8040 til 22.233 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 182.477 kroner i det foregående regnskab til 136.243 - et fald på -25 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 46.103 til 63.440. Virksomheden ledes af direktør Claus Hedegaard Kristensen. I første omgang er det Hedegaard & Home ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Hedegaard Kristensen, der er den dominerende ejer. Home Energi ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med pille ovne og træpiller samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Gimsing fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i MAK Trading ApS, der er en virksomhed i Gimsing. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 654.559 til 886.061 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gimsing-virksomheden fra 833.028 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mathias Ancher Kjærgaard. Virksomhedens reelle ejere er Mathias Ancher Kjærgaard. MAK Trading ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Holstebro

Regionen vil skære i antallet af gymnasiepladser: - Hvis man flyttes til et sted, man ikke ønsker, er der større risiko for at droppe ud

Annonce

Læge hives i retten for flere sexovergreb på patienter: - Jeg skulle bare sige det til 'Hr. Doktor', hvis det blev ubehageligt.

Annonce
Annonce
Struer For abonnenter

Nu kommer der liv i 'forladt' bygning ud til hovedvejen: - Vi glæder os til at komme i noget større

Holstebro For abonnenter

Håndbold har fyldt hans fritid, siden Bent for 45 år siden kom til byen: - Jeg glæder mig altid til at komme i hallen

Struer

Aarhus Universitet vil hjælpe med at få budskabet ud: Når det lugter af lyd, er det i Struer, det sker

Vestjylland

61-årig mand død i arbejdsulykke: Blev klemt fast i hydraulisk dør

Dalls analyse: Frederiksen og Ellemann skal kigge sig over skulderen, for Støjberg, Vermund, Villadsen og Dragsted hvæsser knivene

Holstebro

Nu kommer kommunens sidste 'glemte' padelbaner: Skal være med til at rette op på område, der ikke bliver brugt efter hensigten

Lemvig For abonnenter

Årets måske eneste andejagt - og her skulle alle ænder afleveres i stedet for at ende i ovnen

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

For abonnenter

Fyringsrunde på endnu en møbelfabrik - købelysten er faldet: - Efter hvad jeg hører i branchen, så er vi relativt lidt påvirket

Holstebro

Eugenio Barba går solo - og tager navnet Odin Teatret med sig

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

Holstebro

Udmelding fra dagligvarekoncern skuffer: - Men vi vil gøre alt, vi kan for igen at få en købmand, for vi mangler virkelig én

Leder For abonnenter

Hvis du er bekymret over, hvem der skal tage sig af de ældre, skal du læse med her - der er nemlig gode nyheder

Holstebro

Købmand åbner ubemandet døgnbutik ved hovedvejen - kollega ser muligheder i sommerhusområder

Annonce