Annonce
Struer

Politikere sætter skolehjem under 'skærpet tilsyn': - Jeg er kritisk, men jeg vil ikke sige, jeg har mistet tilliden

Struer Skolehjem og Struer Kommunes administration får ikke pæne ord med på vejen efter tilsyn af den interne skole på skolehjemmet. Arkivfoto: Jens Work Kristensen
Struer Skolehjem og Struer Kommunes administration får hårde ord med på vejen efter tilsyn udført af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det reagerer politikerne nu på.

Struer: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der hører under Børne- og Undervisningsministeriet, meddelte i maj sidste år, at Struer Skolehjem var udtaget til tilsyn.

Nærmere bestemt den interne skole på Struer Skolehjem. Det fremgår af dagsordenen til politikerne i børne- og uddannelsesudvalget, som onsdag var samlet til møde.

Med var også styrelsens udtalelse, og her tegnes ikke noget pænt billede.

Annonce

Den samlede vurdering er, at den interne skole på Struer Skolehjem og Struer Kommune på en række punkter ikke følger bestemmelserne i folkeskoleloven og de tilhørende bekendtgørelser.


Jeg har nok syntes for meget, brugt min erfaring og pareret for lidt i forhold til folkeskoleloven.

Torben Norup, forstander, Struer Skolehjem


Styrelsen henstiller til, at man hurtigst muligt begynder at følge regler og love, når det gælder den samlede undervisningstid, fagrækken og minimumstimetal i dansk og historie.

Derudover, at der skal tilbydes et timetal i fagene, som kan leve op til folkeskolens faglige mål.

Her slutter listen af henstillinger dog ikke. Struer Kommune skal også snarest muligt sørge for, at Struer Skolehjem følger reglerne om folkeskolens elevplaner.

Og så skal Struer Kommune få sørget for, at registreringen af elevfravær i Struer Skolehjem følger bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Op ad stolen

Struer Kommunes administration går heller ikke selv ram forbi.

Styrelsen henstiller til, at den i forbindelse med henvisning af elever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i Struer Skolehjem følger reglerne i bekendtgørelsen.

Som afslutning anbefaler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at Struer Kommune fører et tilsyn med Struer Skolehjem.

Og det skal være i et omfang, der sikrer, at undervisningstilbuddet på Struer Skolehjem overholder folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Denne lidet flatterende omgang fik politikerne op ad stolen, og et samlet børne- og uddannelsesudvalg står nu bag en besked til Struer Skolehjem og kommunens administration.

"På trods af en årrække med stor, politisk opmærksomhed på situationen på Struer Skolehjem viser tilbagemeldingen fra Styrelsen for undervisning og kvalitets tilsyn et noget andet billede end det, udvalget løbende har fået skitseret."

Annonce

Der skal rettes op

Udvalget vil nu have et fast, månedligt opfølgningspunkt med administrationens løbende indstilling til fortsat handling til udvalgets beslutning.

- Jeg er kritisk, men jeg vil ikke sige, jeg har mistet tilliden, forklarer formand for børne- og uddannelsesudvalget Peter Vestergaard (R).

- Alle i udvalget er enige om, at det her kræver handling og tæt styring. Det er vi nødt til at få rettet op på, fortsætter formanden.

I forhold til Struer Kommunes egen, administrative rolle, er han bestemt også kritisk.

- Vi har italesat, at de ikke har haft hånd i hanke med det. Vi har løbende i udvalget interesseret os for det, så jeg er meget overrasket over, at der ikke er styr på så basale ting.

Peter Vestergaard har selv plads i bestyrelsen for Struer Skolehjem og må på den baggrund erkende, at den heller ikke har gjort sit arbejde godt nok.

Rapporten angående tilsynet har endnu ikke været fremlagt for bestyrelsen, forklarer han dog.

Annonce

- Det var dumt

Torben Norup, der er forstander på Struer Skolehjem, erkender, at han ikke har slået til i sagen.

- Jeg kan kun lægge mig ned og sige, at jeg ikke har haft styr på det, siger han.

Torben Norup ærgrer sig over, at han ikke med det samme fik ansat en ny leder til skoledelen, da den tidligere stoppede.

- Vi har undværet en skoleleder i et års tid. Det var dumt. Jeg tog den og blev klar over, at det skulle jeg ikke, så vi har fået ansat en ny skoleleder.

Udbedringer er derfor i gang, lyder det.

- Børnene har manglet timer med undervisning, og vi har ikke dokumenteret godt nok, hvis nogle ikke skulle have det, siger Torben Norup:

- Jeg har nok syntes for meget, brugt min erfaring og pareret for lidt i forhold til folkeskoleloven.

Der går 22 elever i den interne skole på Struer Skolehjem. Nogle af dem bor også på institutionen.

- Jeg ser meget alvorligt på den her udmelding. Vi er under skærpet tilsyn og ønsker kun at rette op på det, forklarer Torben Norup:

- Det skal bringes i orden, hvilket det også bliver.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce