Annonce
Debat

Det er alt sammen fine skåltale-ord

Steen Madsen. Pressefoto

Læserbrev: Det er med bekymring, at man nu kan læse, at en række politikere med Kristian Jensen fra V i spidsen vil have etableret en privat læreruddannelse i Herning. Det skal ske ved at ændre loven om professionshøjskoler.

Begrundelsen er, at der er behov for at styrke uddannelsen af lærerne i forhold til personlig myndighed, dannelse, oplysning og åndsfrihed.

Disse dimensioner i uddannelsen er der allerede fokus på i uddannelsen af de kommende lærere på de offentlig etablerede uddannelsesinstitutioner.

Annonce

Der er flere problemer i en privat læreruddannelse i Herning, og jeg vil i det følgende prøve at redegøre for dem:

1.Rekruttering

I en tid hvor der er vigende optag for at blive lærer, vil det endnu sværere at få lærerjobs besat i det vestjyske, hvis der kommer en pendant i Herning. Forudsætningen for, at vi kan ansætte uddannede lærere i de vestjyske folkeskoler, er stærke velfungerende uddannelsesinstitutioner i vores område.

2.Kvantitet

Er løsningen en læreruddannelse mere, privat eller offentligt? Nej, det mener jeg ikke. Løsningen må være at give plads (læs økonomi) til at den nuværende læreruddannelse kan bringe værdier og mål i spil. Derfor er målet ikke at dele de i forvejen begrænsede antal elever til seminarierne i Nr. Nissum, Holstebro og Skive ud over flere institutioner i vores område.

Det vil betyde, at den volumen i antal elever, som skal sikre kvalitet og faglighed i uddannelserne på de nævnte institutioner, vil blive forringet og vil i værste fald kunne betyde lukning af disse institutioner.

3.Forandringer

Nogle vil måske spørge, om ikke det er angst for forandringer, der gør, at jeg er imod? Igen må jeg svare nej. Det er da helt på sin plads at undersøge, hvordan man styrker praktikken, øger studieintensiteten og skaber et stærkere vidensgrundlag for uddannelsen. Disse dimensioner i uddannelsen er der allerede fokus på for de kommende lærere på de offentlig etablerede uddannelsesinstitutioner.

4.Manglende tillid

At foreslå en ny læreruddannelse med bevæggrunde i, at den eksisterende læreruddannelse ikke har en holdning til, hvordan man bør være som lærer og hvilket forbillede, læreren skal være overfor eleverne, er i værste fald mangel på tillid og i bedste fald uvidenhed.

5.Skåltale-ord

Af notatet bag beslutningsforslaget fremgår det, at en uddannelse i Herning skal sikre et "højt fagligt niveau i lærerens linjefag", at "lærerens selvstændighed og metodefrihed" skal understøttes, at "lærerens sans for børns livlighed" skal udvikles, og uddannelsen skal "fremme dannelse, åndsfrihed og folkestyre som centrale værdier og traditioner i vores samfund".


Jeg er enig i, at der er behov for et generelt kompetenceløft af uddannelsen i Danmark. Det er en national dagsorden, som en privat uddannelse nu åbenbart kan tage patent på.


Hvem kan være imod det? Ja, jeg er ikke. Men jeg er heller imod, at børnene skal blive så dygtige, som de kan, eller imod demokrati eller imod ytringsfrihed eller….

Det er alt sammen fine skåltale-ord, der straks bliver meget sværere at føre ud i virkeligheden.

I sidste ende får man, hvad man betaler for, og vil man have en bedre læreruddannelse, kræver det flere ressourcer. Jeg er enig i, at der er behov for et generelt kompetenceløft af uddannelsen i Danmark. Det er en national dagsorden, som en privat uddannelse nu åbenbart kan tage patent på.

Jeg appellerer i stedet til, at man fra politisk side arbejder på at sikre bedre rammer og vilkår for udviklingen af den eksisterende læreruddannelse i hele landet. Det vil være en langt mere bæredygtig løsning – for Vestjylland og for resten af Danmark.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Struer

47-årig familiefar omkom i redningsforsøg - forsøgte at svømme ud til to børn i en gummibåd

Annonce