Lille havn nær lukket ned - sandede til i bureaukrati

Det er utroligt, at det skal være så svært at drive en lille havn, mener Freddy Skov Jensen, der har kæmpet en lang kamp for at få en oprensningstilladelse hjem. Foto: Jan Briks

Lille havn nær lukket ned - sandede til i bureaukrati

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Felsted Kog Havn har brugt mere end ét år på utallige kontakter til diverse myndigheder for at få livsvigtig tilladelse til en oprensning af bundslam.

Sdr. Nissum: Det kan være en sand kamp mod bureaukrati, hvis de ti små havne omkring Nissum Fjord skal overleve. Det viser en sag fra Felsted Kog Havn.

Her skyller slam, mudder og biologiske rester ind i havnen, så bådenes køl med tiden rammer havbunden. Typisk skal havnebassinet renses op hver tiende år.

For Finn Sørensen, der er formand i havnebestyrelsen, har opskriften altid været den samme i de godt 40 år, havnen har eksisteret. Man har hyret et firma med en gravemaskine, som har renset bunden op og efterladt resterne i de omkransende diger. 

Men det seneste år har oprensningen nær lukket havnen, der var ved at sande til i mudder og bureaukrati. Havnens oprensnings-ansøgning blev til ialt 105 hændelser i form af mails , telefonsamtaler, sms'er og møder med Kystdirektoratet, kommunen og Miljøstyrelsen. Havnen havde uden at vide det sat gang i det, der skulle vise sig at blive et  ét år langt tovtrækkeri med myndighederne. Det startede med en ansøgning til Holstebro kommune.

- Vi ansøgte kommunen om lov til at oprense havnebassinet på tilsvarende måde som i 2009, siger Freddy Skov Jensen, der har været havnens tovholder gennem forløbet.

Svaret blev et nej. Kommunen mente, at det var Svana, som hører under Miljøstyrelsen, der skulle afgøre sagen og sendte ansøgningen videre i systemet. Svana sendte ansøgningen videre til Kystdirektoratet. Det blev starten på en langvarig kontakt mellem de forskellige instanser. 

- Så sagde vi: Nu er det nok. Så vi inviterede alle tre myndigheder på besøg på vores havn, så vi kunne få det afklaret, fortæller Freddy Skov Jensen.

Ingen af de tre dukkede op. Og svaret til en oprensning var nej. Havnevandet var forurenet, så man kunne ikke give tilladelse til at grave det op - eller pumpe bundmateriale tilbage i fjorden.

I stedet blev det vurderet, at havnen kunne leje en gravemaskine og containere, så bundmaterialet blev kørt væk, da man ikke ville tillade, at bundmaterialet blev lagt op på land. Men den løsning var for dyr for den lille havn. 

- Hvis ikke vi kunne få lov til at oprense havnen, måtte vi overve at lukke den, siger Freddy Skov Jensen.

Da havde havnen allerede brugt 20.000 kroner på prøver af bundmaterialet. 

Myndigheder afviser kritik
I Kystdirektoratet afviser områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, at sagsbehandlingen er trukket i langdrag: - Hvis de nye prøver var sendt ind hurtigere, var der også kommet afgørelse hurtigere, siger han. 

Kommunens miljøchef Torben Mølgaard mener heller ikke, at kommunen har trukket sagen i langdrag: 

- Tværtimod er vi gået langt for at hjælpe dem med at navigere i den her regeljungle, selvom det ikke var os, der endte med at være myndighed på det. Vi forstår godt, at det kan være vanskeligt at navigere i det her komplekse regelsæt. 

Derfor har kommunen nu udformet en vejledning til områdets småhavne om emnet. 

Et skud mere

Men havnen besluttede sig alligevel for at give det et skud mere. Et firma blev igen hyret til at lave sediment-prøver af bundmaterialet, og resultaterne blev sendt ind til Svana. 

Efter to forsøg blev prøverne godkendt og sagen sendt til Kystdirektoratet, som sendte det i høring i 13 instanser. 6. juli kom svaret. Kystdirektoratet havde givet tilladelse til en oprensning. Her 20. november satte havnen gang i arbejdet. 

- Det kan ikke passe, at de her ti små havne ved Nissum Fjord, allesammen skal igennem sådan et bureaukrati for at få lov at rense op, siger Freddy Skov Jensen, der efterspørger en mere praktisk tilgængelig sagsbehandling. 

Erkender langsom sag

I miljøstyrelsen har stabschef Henrik Hagen Olesen fuld forståelse for, at forløbet har været langt og besværligt for havnen, men: 

- Når sagen har trukket ud, skyldes det, at der i denne sag var tale om nogle særlige forhold og hensyn vedrørende udfordringer med blandt andet kviksølvforurening i oprensningsmaterialet kombineret med havnens beliggenhed i et beskyttet Natura 2000-område, som gjorde, at Miljøstyrelsen ikke tidligere kunne godkende en kystnær genplacering af materialerne, før nye prøver havde vist, at koncentrationerne af miljøfarlige stoffer var tilstrækkeligt lave til, at oprensningen ikke ville medføre en påvirkning af havmiljøet i Nissum Fjord. 

 

Lille havn nær lukket ned - sandede til i bureaukrati

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce