Så kører møllen igen: Vindmølleprojekt på vej i høring

Nu ser det ud til, at der igen skal snakkes vindmøller på Thyholm. Modelfoto.

Så kører møllen igen: Vindmølleprojekt på vej i høring

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det har tidligere været lidt af en varm kartoffel, når "snakken" er faldet på opsætning af vindmøller på Thyholm. S afviser nu på forhånd at stemme for.

Thyholm: Politikerne i Struer Kommunes teknik-, miljø- og klimaudvalg godkendte i denne uge administrationens indstilling i en sag om opstilling af vindmøller ved Lyngs på Thyholm.

Konkret er der tale om opsætning af tre vindmøller med en højde på maksimum 150 meter.

Byrådet besluttede i efteråret - på baggrund af ønsket om at opstille møllerne - at sætte gang i en "udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport", som det så fint hedder.

Det arbejde er nu tilendebragt, og det, medlemmerne af teknik-, miljø- og klimaudvalget nikkede til i den snart forgangne uge, var, at materialet kan komme ud i offentlig høring.

Før det sker, skal sagen dog lige forbi økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget og i sidste ende byrådet.

I indstillingen til politikerne står blandt andet, at:

Projektområdet ligger højt i landskabet og vil kunne ses fra mange steder på Thyholm og også fra de modstående kyster omkring Thyholm.

Så længe vi ikke har en afklaring på de ting, kan vi ikke stemme for, at der bliver sat vindmøller op. Heller ikke denne gang, og det, synes vi, er et vigtigt signal at sende til dem, der ønsker at stille vindmøller op.
John Christoffersen (S), medlem af teknik-, miljø- og klimaudvalget, Struer Kommune.
John Christoffersen (S) melder klart ud, at socialdemokraterne ikke vil stemme for opsætning af vindmøller, som tingene ser ud lige nu. Arkivfoto: Tommy Kofoed
John Christoffersen (S) melder klart ud, at socialdemokraterne ikke vil stemme for opsætning af vindmøller, som tingene ser ud lige nu. Arkivfoto: Tommy Kofoed

Særligt værdifulde landskaber

Ligeledes er det beskrevet, at:

Projektområdet ligger indenfor de områder i kommuneplanen, der er udpeget som særligt værdifulde landskaber og større sammenhængende landskaber.

Det er dog administrationens vurdering, at projektet samlet set ikke er uforeneligt med de landskabelige interesser.

Det er administrationens samlede vurdering, at miljørapportens forslag om opsætning af tre møller vil kunne overholde gældende lovkrav til blandt andet støjbelastning og afstande til nabobebyggelse samt vejledende anbefalinger vedrørende skyggekast.

Hvis sagen kommer hele vejen igennem, som den står nu, vil projektet blive sendt ud i en ti uger lang, offentlig høring, og bygherre har pligt til at afholde et offentligt møde inden fire uger før, høringsperioden slutter.

Ved det møde skal der blandt andet orienteres om værditabsordningen, der administreres af Energinet, og ved samme lejlighed vil Struer Kommune afholde et informationsmøde. Alt sammen i Midtpunktet på Thyholm.

Ingen møller op nu

Så langt så godt, men der bliver altså ikke sat flere vindmøller op nogen steder i Struer Kommune, inden der er 100 procent styr på to ting, som slet ikke har været nævnt endnu i denne sammenhæng.

I hvert fald ikke, hvis det står til Socialdemokratiet.

De to ting er, at en EU-dom stiller - og har gjort det i efterhånden lang tid - spørgsmålstegn ved de danske regler for opsætning af vindmøller, og en rapport fra Kræftens Bekæmpelse om vindmøllers eventuelle påvirkning af helbredet.

- Vi har samme holdning som med opsætningen af Stokhøjvej-møllerne (projekt om opsætning af vindmøller ved Stokhøjvej på Thyholm, der tidligere har skabt stor debat, red.), siger John Christoffersen (S), medlem af teknik-, miljø- og klimaudvalget. - Så længe vi ikke har en afklaring på de ting, kan vi ikke stemme for, at der bliver sat vindmøller op. Heller ikke denne gang, og det, synes vi, er et vigtigt signal at sende til dem, der ønsker at stille vindmøller op, uddyber han.

Så kører møllen igen: Vindmølleprojekt på vej i høring

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce