Vandløbsoprensning. Det er selvtægt!


Vandløbsoprensning. Det er selvtægt!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Af Søren Grothe Petersen, Engvej 18B, Næstved
Billede
Læserbrev. 

Debat: Nu må enhver anstændig folketings-, regions- og byrådspolitiker da tage afstand fra den rabiate forening Bæredygtigt Landbrug og dens formand Flemming Fuglede Jørgensen.

I Maskinbladet den 12. marts og i en række dagblade landet - også Dagbladene i Struer, Holstebro og Lemvig - over kalder FFJ det for "nødværge," hvis en landmand renser et lokalt vandløb op uden tilladelse.

Det er det ikke, det er simpel selvtægt.

I ekstreme vejrsituationer må landmænd og andre lodsejere tåle, at der står vand på deres ejendom. Kommunerne har ingen forpligtelse til at vedligeholde vandløb, så en ejendom til alle tider vil være fri for oversvømmelse.

Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Vandløbene skal vedligeholdes, således at de overholder det gældende direktiv for vandløbet, og såfremt kommunen ikke gør det, kan lodsejeren klage til kommunen i første omgang. Giver det ikke for lodsejeren det ønskede resultat, kan lodsejeren klage videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Landmænd og andre lodsejere er altså ikke retsløse.

Derfor er det helt absurd, når FFJ kalder sin opfordring til selvtægt for "nødværge".

Grunden til at der ofte står vand på nogle landmænds marker skyldes landmændenes egen manglende vedligeholdelse af drænrør og det drænede areal. Det skønnes at dreje sig om 4-500.000 ha af det danske landbrugsareal - altså lidt over 17 % - og så stort et landbrugsareal er vist ikke dækket af vand? Men det kan man jo orientere sig om, ved at køre en tur i landskabet.

Så lad ikke nogle landmænds forsømmelser gå ud over vores vandløbs flora og fauna, og lad ikke mange frivilliges arbejdsindsats med naturgenopretning og fiskeudsætninger være spildt!

Vandløbsoprensning. Det er selvtægt!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce