Vi bruger cookies!

dagbladet-holstebro-struer.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.dagbladet-holstebro-struer.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere


Storåen. Klimasikring på afveje


Storåen. Klimasikring på afveje

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Flemming Kofoed, vandløbsbiolog, byrådskandidat (S). Skivevej 9, Holstebro
Flemming Kofoed
Læserbrev. 

Debat: Holstebro by skal have den bedst mulige sikring mod oversvømmelser - det vil jeg gerne slå helt fast. Men den foreslåede meget dyre og naturskæmmende dæmning over Storådalen oven for motorvejen, som beskrevet i Dagbladet  6. september, mener jeg er overflødig og bør lægges i mølposen - i hvert fald indtil videre.

Derimod bør der satses på at udbygge dæmningen ved Vandkraftsøen med et nyt sluseanlæg, så søen kan bruges til at opsamle store mængder vand. Desuden skal lokale områder i Holstebro by som Vigen sikres med en lav dæmning, og de laveste liggende huse skal gøres mere oversvømmelsessikre. Desuden bør åen reguleres enkelte steder så vandføringsevnen forøges. Det vil være fuldt tilstrækkelige til at sikre byen mod "normalt" forekommende oversvømmelser.

Min påstand begrunder jeg med følgende tre forhold:

 

  • [b]Skab større vandføringsevne ved Storebro[/b]

 

I sommeren 2015 blev Storå udvidet med godt to meter mellem Storebro og Færchtorvet. Samtidig blev bunden af åen uddybet med op til 1 meter. Det skete i forbindelse med etablering af den nuværende jernspuns, der erstattede den gamle nedslidte spuns af eternit. Resultatet af denne forøgelse af vandløbet kunne allerede ses under oversvømmelsen i december 2015, hvor der blev målt den højeste vandstand i nyere tid nede ved renseanlægget. Det resulterede dog ikke i en tilsvarende høj vandstand inde i midtbyen, hvor vandstanden blev målt til ca. 12 cm lavere end forventet. Udvidelsen af åen har altså givet et tydeligt resultat med en lavere vandstand ved oversvømmelse. Dette forhold viser de store muligheder der er for at mindske oversvømmelser i Holstebro, ved at arbejde med åens profil gennem byen. Resultaterne er så gode, at dette arbejde bør fortsættes.

Det smalleste sted på Storå gennem Holstebro er under Storebro og Hotel Royal. Jeg foreslår at man her udvider åen ved at fjerne de eksisterende cykelstier ned til den gamle åbund, så åen kan få noget af sit gamle gennemstrømningsareal tilbage. Nye cykelstier opbygges som en svævende konstruktion, der fæstnes til sidemurene, så åen nedenunder kan løbe frit. Ved meget høj vandstand vil åen både strømme under og over den tynde cykelsti. Endvidere kan de nye stier hæves med en halv meter, for at mindske hyppigheden af vinteroversvømmelser af stierne.

Jeg er klar over at forslaget kræver en forstærkning af hotellets fundering og at der skal flyttes nogle rørføringer, hvilket er en ekstra udgift. Til gengæld er det en løsning, der ikke gør krav på natur- og landbrugsarealer eller erstatninger.

 

  • [b]Østbyen blev snydt for regulering af Storå efter den store oversvømmelse i 1970  [/b]

 

  1. [list=1]
  2. Jeg foreslår at man færdiggør regulering af åen fra Østerbrogade, op forbi kolonihaverne, og op mod Vandkraftværket. Det vil give en væsentlig lavere vandstand under oversvømmelser omkring husene ved Sveavej, Granbakken og Porsevej, og ikke mindst i hele kolonihaveområdet. Dette arbejde åbner også op for at skabe et mere naturligt åforløb og bedre gydeforhold for laksefiskene.
  3. Storå blev i 1970'erne reguleret ved at blive gravet dybere og bredere fra Vængerne til Østerbrogade, hvilket har sikret den vestlige del af byen med en lavere vandstand. Men den østlige del af Holstebro fik ikke nogen forbedring af vandføringsevnen, som det ellers var planen, for pengene til reguleringsprojektet slap op. I dag er der et kunstigt stejlt stryg på åen, der hvor reguleringen stoppede.

[/list]

  • [b]Bygninger kan gøres mere modstandsdygtige mod oversvømmelser med små midler[/b]

 

Ved oversvømmelsen i december 2015 brød døren til nødudgangen ved diskotek Buddy Holly sammen, og vand fra Storå strømmede ind og ødelagde værdier i diskoteket og Musikteatret for et to-cifret millionbeløb. En ulykke der kunne have været undgået, hvis man havde taget affære efter oversvømmelserne i 2007 eller 2011. Men nu er nødudgangen muret til og vandet kan ikke mere komme ind af den vej. Ligeledes er Holstebro Museum også sikret mod at vand trænger ind i bygningerne. Nogle private boliger er også sikret mod høj vandstand. En del af byens bygninger er således blevet gjort mere "modstandsdygtige" ved oversvømmelser gennem de senere år.

Der mangler dog stadigvæk en del huse, der for en beskeden investering kan sikres på forskellig vis. Jeg vil foreslå at kommunen får kortlagt hvilke huse det drejer sig om og får beskrevet husenes sårbarhedsstatus, så de enkelte husejere bliver hjulpet til at sikre deres huse.

Den samlede indsats består således i at forøge vandføringsevnen omkring Storebro, sænke åbunden fra Østerbrogade op til Vandkraftværket og gøre de mest sårbare bygninger mere modstandsdygtige ved oversvømmelser. Så kan der virkelig strømme meget vand gennem byen, uden at der opstår store skader. Når der dertil lægges et dæmningsprojekt ved Vigen og et Vandkraftsøprojekt, der med en udbygget dæmning kan tilbageholde ca. 2,5 millioner kubikmeter vand, så vil byen være godt rustet til fremtidens klima.

Det kan nævnes at en kommende oversvømmelse som den fra december 2015 vil kræve et volumen på ca. 1,3 millioner kubikmeter vand, der skal holdes tilbage i et par døgn. Med mine forslag vil der derfor ikke på nuværende tidspunkt være brug for en dyr dæmning oppe ved motorvejen, der vil genere landbruget og dyrelivet i ådalen.

Den samlede indsats består i at forøge vandføringsevnen omkring Storebro, sænke åbunden fra Østerbrogade op til Vandkraftværket og gøre de mest sårbare bygninger mere modstandsdygtige ved oversvømmelser.
Flemming Kofoed, vandløbsbiolog

Storåen. Klimasikring på afveje

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.