Vi bruger cookies!

dagbladet-holstebro-struer.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.dagbladet-holstebro-struer.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere


Læserbrev: Kommune svigter sit værdigrundlag


Læserbrev: Kommune svigter sit værdigrundlag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Jørgen Madsen, Rydbjergvej 3, Ryde, Vinderup. Folkeskole- og friskolemand igennem henholdsvis 37 år og 2 år
Billede
Læserbrev. 

Jørgen Madsen har lavet følgende læserbrev...

Debat: Åbent brev til Holstebro Byråd.

Folkevalgte forhindrer folkefriskole faglokaleleje og forældrenes frie folkefriskolevalg

Da jeg tidligere har søgt aktindsigt i beslutningsgrundlaget for den efterfølgende beslutning om en ny driftsaftale med Vinderup Realskole omfattende 7. klasse og på Facebook og i Holstebro Dagblad har ytret mine synspunkter herom, finder jeg anledning til at skrive også direkte til Byrådet, da der nu er en ny debat i gang, om Vestbyen Friskoles ansøgning om at leje et madkundskabslokale på Naur-Sir Skole.

Jeg har altid været glad for at være borger i såvel den tidligere Vinderup Kommune og nu i Holstebro kommune.

Jeg har været glad, fordi jeg har haft oplevelsen af, at borgerne aktivt blev medinddraget og lyttet til, at kommunens værdigrundlag baserer sig på aktivt medborgerskab, ligeværdighed og respekt for alle skatteborgernes synspunkter og ikke mindst på sloganet: "Der dråber af kultur i alt."

Kort sagt har jeg oplevet, at der var højt til loftet, at byrådet styrede efter principper, der skulle sikre, ar alle borgere i den store kommune - med de store geografiske afstande - ville opleve samme rettigheder og pligter og samme retfærdighedsfølelse.

Jeg oplever nu, at Holstebro Kommune løber fra sit værdigrundlag: Aktivt medborgerskab og lige rettigheder for Per som for Poul. Det er begyndt at smuldre!

Jeg oplever, at borgmesteren - i spidsen for byrådet - altid har vist stor interesse og talt med borgerne i alle hjørner af den store kommune og vist sig i såvel små som store anledninger overalt i den store kommune.

Nu oplever jeg, at Børn og Unge Udvalget svigter en større del af kommunens borgere og borgmesterens og medlemmernes arbejde i af holde sammen på kommunens borgere i en fælles forståelse af, at Holstebro kommune mener, det man siger. "At aktivt medborgerskab betyder, at man gerne vil være i dialog med borgerne"

Borgerne arbejder og tænker meget forskelligt, men deres engagement og arbejdsindsats udgør et nødvendigt fundament for at kunne tage drive en velfungerende kommune, som efter min opfattelse har været kendetegnet for Holstebro Kommune.

Jeg oplever en utilsigtet slingrekurs på skoleområdet, som er ødelæggende for borgernes sammenhængs- sammenholds og loyalitets oplevelse. Jeg tænker på de seneste beslutninger på skoleområdet og nu debatten om leje af madkundskabslokalet på Naur-Sir Skole.

Jeg har skolehistorien med fra 1978, hvor jeg blev ansat som lærer på Ejsing Skole. Altså ét år efter den første driftsaftale med Vinderup Realskole blev indgået. Samtidig indgik Vinderup kommune dengang aftaler med de omkringliggende nabokommuner om, at elever, der ønskede at gå i en folkeskole, kunne vælge en sådan der. Dog skulle forældrene selv stå for eventuelle transportudgifter. Jeg husker, at disse aftaler blev alle forældre informeret om. Baggrunden for at indgå disse aftaler var, at der ingen overbygningsfolkeskole var i Vinderup Kommune, og at man i følge borgernes/politikernes vurderinger fandt denne løsning attraktiv, da denne løsning var langt billigere for kommunen end at skulle afsætte kroner til at bygge en kommunal overbygningsskole.

Der er løbet meget vand i åen efterfølgende, og naturligvis er der sket mange forandringer, som også har krævet nye og anderledes beslutninger.

Jeg bemærker, at forskellige politikere i pressen har udtalt, at beslutningen om at flytte syvende klasse har været den sværeste opgave i de sidste 20 år.

Efter min opfattelse har Holstebro kommune nogle gode skoler - folkeskoler og privatskoler.

I den tidligere Vinderup kommune er Mogenstrup, Herrup, Ejsing og Ryde skole blevet nedlagt.

Der opstod efterfølgende tre friskoler, hvoraf Ejsing Friskole og Margrethe Reedtz Skole er tilbage.

Alt efter temperament beskrives friskolernes opståen som protestskoler, hvilket Vestbyen Friskole nu også beskyldes for.

Jeg ser skolerne opståen som en konsekvens at samfundets idemæssige udvikling, hvor borgerne er engagerede, og har fået et frit skolevalg stillet i udsigt, og for hvem skolevalg træffes på baggrund af mange forskellige parametre.

Forældrene er optagede af og undersøger nøje skolernes forskellige værdigrundlag inden beslutning om valg af deres barns skole. Holstebro kommune har oprettet profilskoler i bykernen, og de kan derfor med rette opleves som kommunale friskoler.

Holstebro kommunes foreninger, ungdomsskole, musikskole og andre interesseorganisationer tilbyder en mangeartet vifte af tilbud, som henvender sig til alle aldersgrupper. Her kan forældrene finde tilbud til at styrke deres barn særlige interesser og selv skabe deres eget barns "profilskole."

Jeg forestiller, at det kan være befriende f.eks. at bo i Alstrupområdet. Her kan man sende sit barn til Naur- Sir Skole eller Vestbyen Friskole, hvis profilskolen er umuligt at se sig ind i.

Formanden for Børn og Ungeudvalget udtaler i forbindelse med leje af Naur-Sir madkundskabslokale, at han støtter folkeskolen, og derfor ikke vil lade Vestbyen Friskole leje sig ind.

Men selvsamme formand har sammen med byrådet efter min opfattelse selv trukket tæppet væk under Sevel Skole og Vinderup Kommuneskole og sender fra skoleåret 2017/2018 syvende klasse over på Vinderup Realskole - en privatskole med et bestemt værdigrundlag. Begrundelsen for beslutningen er, at forældrene selv har valgt det; selv har bedt om det.

Jeg spørger: Har Børn og Ungeudvalget tidligere været i dialog med Vinderup Kommuneskole og Sevel Skole om muligheden for at oprette en kommunal overbygning med et interessant tilbud - at blive nye profilskoler med overbygning?

Hvilke tanker gør Børn- og Ungeudvalget nu, da Sevel og Vinderup Kommuneskole mister deres syvende klasser med færre elever og ledig lokalekapacitet til følge?

Ryde Skole blev besluttet nedlagt med 120-125 elever. Da beslutningen om nedlæggelse anedes som en realitet begyndte elevflugten fra skolen. Elevtallet inden sommerferien kom da ned på ca. 100 elever.

De 125 - 130 elever svarer til Sevel Skoles fremtidige elevtal efter beslutningen om at sende syvende klasse på privatskolen, Vinderup Realskole.

Ønsker Børn- og Ungeudvalget at oprette netop én grundskole fra 0.-6. årgang i Vinderupområdet f.eks. på Vinderup kommuneskole?

Sevel skole oplyser, at de kommer til at mangle ca. 700.000 kr. og Vinderup Kommuneskole kommer til at mangle i omegnen af 150 - 200.000 driftskroner i årene fremover. Hvilke tanker gør Børn- og Unge udvalget sig herom?

Hvordan vil Børn- og Unge udvalget forklare, at man nedlægger kommunale arbejdspladser på Sevel og Vinderup Kommuneskole og i stedet er med til at oprette flere arbejdspladser på en privatskole og samtidig sige, at man støtte folkeskolen?

Jeg finder det forståeligt, at forældrene vælger som de gør. Jeg anerkender naturligvis at 7.-9. klasse hænger sammen i forhold til de pædagogiske trinmål, og er bekendt med Folkeskolelovens § 22 som fastsætter at en kommune kan indgå en samarbejdsaftale med en privatskole. Men kræver situationen ikke nu, at byrådet stopper op og giver sig tid til at debat for at fastlægge en fremtidig sikrere skolepolitisk kurs, som kommunens borgere i højere grad ville finde ligeværdigt og retfærdigt, når Holstebro Kommunes geografi og specielle skolehistorie nu er, som den er?

Hvad forhindrer så, at der kan være plads til frit skolevalg til 7/8 klasse i Vinderup området? Hvad forhindrer, at Vestbyen Friskole i en kort periode kan få lov at leje et faglokale? Skolen har i øvrigt lejet lokaler i Idrætscenter Vest.

Kommunen ville hermed signalere, at borgernes engagement og aktive medborgerskab er værdsat og anerkendt, og at geografien gør, at det frie skolevalg etisk og moralsk bør udbredes.

Når jeg gang på gang læser om aktive borgere, som selv financierer og leverer arbejdskraft til renovering og opbygning af legepladser, tennisbaner, haller, kulturcentre, friskoler og meget mere, så er det for mig et udtryk for aktiv medborgerskab og engagement, Borgerne ser det nødvendigt selv at tage initiativ og ansvar for, at bevare de små samfund, som ligger overalt i den store kommune, som har natur, højt til himmelen, fjord og hav, hvor vi kan se langt ud i horisonten.

Gid Holstebro kommune kunne fastholde dette udsyn også på skolepolitikken.

Må forældrene i de yderste områder i kommunen, hvis elever vil have længere afstand til en folkeskole i Holstebro Kommune end en folkeskole i nabokommune vælge denne, og kan de få gratis buskort, hvis afstandsbestemmelserne ellers ville tildele gratis buskort i Holstebro Kommune?

Elever, der tilflytter Vinderup Realskoles skoledistrikt i løbet af året, hvordan er de stillede? Kan de optages i S- klasserne?

Eleverne på Realskolen får samme ugentlige timetal, men de tilbydes ikke samme undervisningskvalitet.

Hvordan kan udvalget finde sig tilfreds med det? Eleverne i S-klasserne skal altså ikke have understøttende undervisning = lektiehjælp.

Eleverne, som ikke optages i S-klasserne, skal derimod have understøttende undervisning. Jeg vil påstå, at de kan opleve sig som mindreværdige - ikke så dygtige.

Jeg anerkender Vinderup Realskole som en rigtig god skole. Jeg har stor respekt for dens ledere, lærere og bestyrelse, som i fællesskab har markedsført og profileret skolen. Stor respekt til skolen, som professionelt handler indenfor de rammer, som en friskole har.

Jeg håber, at byrådet vil signalere et samarbejde og være i dialog med alle skoletyper og tage politiske beslutninger, så borgerne i højere grad igen oplever respekt for, at det er i orden at vælge og tænke forskelligt. I Holstebro Kommune er plads til alle, her er højt til loftet, her er stor frihed og ansvar i det aktive medborgerskab.

I Holstebro Kommune har man en vision om, at skal være dråber af kultur i alt.

I ovennævnte beslutninger ser det for mig ud til, at man har tilsidesat eller glemt etiske aspekter.

Intet er værre, end at blive anklaget for smålighed, at være tøsefornærmet og at blive anklaget for at her er kun tale om nidkærhed fra friskolerne side.

Begge skoletyper har brug for hinanden, og der er til- og afgang til hinandens forskellige skoleformer. Børn er forskellige, men alle har krav på at kunne fungere og lære i trivsel. Nogle børn trives bedst i den lille skole, og samtidig må man ikke negligere de store geografiske afstande, der gør at forældrene vil sætte alt ind på at bevare en skole i nærområdet. Den ene skoleform er 100 % offentlig finansieret og den anden ca. 73%.

Jeg erindrer om, at på andre kommunale områder, er der i et vist omfang tale om borgernes adgang til frit valg.

I respekt for byrådets arbejde sender jeg mine synspunkter til byrådet.

Og lægger det på min Facebook i et forsøg på at sikre entydighed i debatindlæg fra min side.

Jeg oplever en utilsigtet slingrekurs på skoleområdet, som er ødelæggende for borgernes sammenhængs- sammenholds og loyalitets oplevelse.
Jørgen Madsen, debattør