Læserbrev: Det tjener ikke offentligheden


Læserbrev: Det tjener ikke offentligheden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Af Torben Engelbrecht, Enghaven 54, Ulfborg
Malerhøjskole
Læserbrev. 

Torben Engelbrecht fra Ulfborg har skrevet følgende læserbrev.

Debat: Åbent brev til kommunalbestyrelsen i Holstebro

Til alle beboere i Ulfborg, specielt dem der bor på Ove Krarupsvej, Niels Buggesvej, Ewald Tangsvej og hele Enghaven

Til Ulfborg Borgerforening.

I 2007 lige efter kommunesammenlægningen, godkendte det borgerligt dominerede byråd i Holstebro, at man ville til at privatisere grusveje og enkelte mindre villaveje - det kaldes at nedklassificere en vej.

På den måde kan kommunen slippe for de ubehagelige udgifter til vedligeholdelse m.m. Man vælter bare problemerne og udgifterne over på de uheldige borgere, der stadig skal betale det samme i afgifter og skatter til kommunen. Om man dengang mente, at forslaget svarer til at lette topskatten for de mest velhavende, skal jeg lade være usagt.

Hele planen skulle sættes i sving uden den store debat og være færdig cirka ni år senere med udgangen af 2017. I mellemtiden stemte borgerne anderledes, så kommunen blev mere social, i hvert fald på papiret. Rød blok er kendt for at ville fordele byrderne på flest mulige skuldre, og derfor undrer det, at de gamle, asociale planer blev vedtaget på udvalgsmødet i Teknisk Udvalg den 19. december 2017. Man vil privatisere eller nedklassificere det halve af Ulfborg ud fra princippet om at ovenstående veje i byen ikke tjener offentligheden.

Bevar mig vel for en gang vrøvl, vi er vel alle en del af offentligheden. Hvis den største del af byens beboere skal til svømmehal, fritidscenter, fitnesscenter, fysioterapi, plejehjem skole eller dagligvarebutik, skal de færdes på de ovennævnte villaveje, som kommunen fremover mener ikke tjener offentligheden. Det er godt tænkt!

Hvem har for øvrigt vedtaget at lave afspærring midt mellem alle disse villaveje, så biler ikke kan komme igennem? Nå ja, så har kommunen jo selv på smarteste vis forhindret, at villavejene tjener offentligheden hvad biltrafik angår.

Et så rabiat forslag som dette, skal selvfølgelig offentliggøres og sendes i høring hos husejerne inden en endelig vedtagelse, og jeg har som husejer mulighed for at gøre indsigelse. Det er bare svært som enkeltstående privatperson at kæmpe mod systemet, men det er sikkert meningen.

Kommunen sender en lang og svært læselig mail til min e-Boks, hvor jeg KUN kan se min egen lille stump vej.

Men det er HELE ENGHAVEN OG ALLE BEBOERE PÅ OVE KRARUPSVEJ, EWALD TANGSVEJ OG NIELS BUGGESVEJ, der er foreslået som "arvtagere " til kommunens udgiftbyrde, fordi vores veje åbenbart ikke tjener offentligheden.

Der er for øvrigt fejl i beslutningsgrundlaget for Teknisk Udvalg. Deres dagsorden fra 19.12.2017 punkt. 6, bilag 4 hedder nedklassificering af Ove Krarupsvej - men man viser i stedet et luftfoto af Ewald Tangsvej. Man har haft seks år til at udarbejde planerne, men det hele skulle være færdigt inden 2018, og så var det lige pludselig blevet den 19. december og årets sidste møde inden jul, så det er nok bare gået lidt stærkt.

Nu vil jeg gerne opfordre den fornuftige del af kommunalbestyrelsen uanset partifarve til at skrinlægge denne uskønne og urimelige plan for nedprioritering. Det bliver en asocial skævvridning af vores bysamfund, hvor nogle beskattes hårdere end andre, og det gør vores huse mindre værd ved handel.

Forslaget fra Teknisk Udvalg vil i højeste grad være med til at affolke vores ydre områder i Vestjylland. Vi har stemt på jer politikere og givet jer mandat til at varetage ALLE borgeres ve og vel.

Samtidig håber jeg Ulfborg Borgerforening vil tage sagen op, arrangere møde med alle involverede beboere, politikere og folk med juridisk indsigt, så vi i fællesskab kan få belyst alle aspekter af sagen og helt få begravet planerne om skjult beskatning. Den næste bliver vel at det med tiden omfatter hele byen, så man i Holstebro kan sige, at Ulfborg ikke tjener offentligheden.

Læserbrev: Det tjener ikke offentligheden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce