Skole beder om dispensation til at oprette ekstra klasser

Hvis politikerne afviser Mejrup Skoles anmodning om at oprette to esktra skoleklasse fra næste skoleår, vil der sidde 27-28 elever i hver af de to 0. klasser. Samtidig fjernes alle støtte/dele timer, hvor de er to voksne på klassen - både en lærer og en pædagog. Det er sparet væk, efter den nye tildelingsmodel har udløst et underskud på skolen, der tidligere har kørt med overskud. Genrefoto

Skole beder om dispensation til at oprette ekstra klasser

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Mejrup Skole anmoder om ekstra 1,2 millioner kroner til næste skoleår. Får skolen nej til at danne to ekstra klasser, vil det få alvorlige konsekvenser for elever og personale, advarer bestyrelse.

Mejrup: Mejrup Skole står i et dilemma. Skolen har ikke helt elever nok til udløse en tredje 9. klasse og en tredje 0. klasse fra skolestart i august. Der mangler henholdsvis én og tre elever. Men fortsætter tilflytningen til skoledistriktet på uændret niveau, så vil de elever tilgå i løbet af det kommende skoleår.

Skolebestyrelsen har derfor bedt kommunen om dispensation til at oprette en ekstra skoleklasse på hver årgang, hvilket vil koste 1,2 millioner kroner. Dispensationen og de ekstra ressourcer vil give skolen mulighed for at være på forkant med udviklingen, ligesom det vil give plads til de ti børn uden for distriktet, som aktuelt står på venteliste, og hvoraf de tre familier agter at flytte barnet til en friskole, hvis de afvises på folkeskolen i Mejrup.

Skolebestyrelsen har ikke ønsket at kommentere sagen, inden den behandles på børne- og familieudvalgets møde torsdag. Men vælger udvalget at følge forvaltningens indstilling og afvise anmodningen, vil "det få alvorlige konsekvenser for eleverne og personalet", skriver skolebestyrelsen i et brev til kommunen. Et antal på 27-28 elever i hver af de to 0. klasser vil ikke være hensigtsmæssigt, hverken i afgangsåret, når eleverne skal levere en god eksamen eller i indskolingen, hvor de skal lære at gå i skole, og som i disse år er særligt udfordret af "grænseløse børn".

"De meget store klasser forringer det enkelte barns muligheder for at lære mest muligt og udfordrer samtidig personalet maksimalt, idet lærernes mulighed for at skabet et trygt og roligt læringsmiljø forringes betydeligt. En yderligere faktor, der i år gør det sig gældende - og gør denne situation endnu mere betænkelig - er, at Mejrup Skole af økonomiske årsager har set sig nødsaget til at fjerne alle dele/støtte timer, hvor lærer og pædagog samarbejder om klasserne. Det har ellers været en succesfuld praksis på Mejrup Skole i mange år", skriver bestyrelsen i sin henvendelse.

Skolen er tvunget til at spare grundet et underskud sidste regnskabsår. Underskuddet er opstået efter den nye tildelingmodel blev indført. Inden da - mens tildelingen endnu blev udregnet per elev og ikke per klasse som nu - genererede skolen ikke underskud.

Det frie skolevalg
Forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i Holstebro Kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.En elev har altid krav på at få en plads på distriktsskolen. Forældre kan få deres barn optaget i en anden skole, hvis der er ledige pladser på den ønskede skole uden for skoledistriktet Holstebro by, og klassekvotienten ikke overstiger 26 i den ønskede klasse.

Forældre, der ønsker at få optaget deres børn i skoledistriktet Holstebro by, men hører til en distriktsskole uden for bydistriktet kan få optaget deres børn, hvis der er ledige pladser på det ønskede undervisningssted, og klassekvotienten ikke overstiger 22 i den ønskede klasse.

Hvis alle ønsker om optagelse af børn uden for distriktet ikke kan imødekommes, optages: Først de børn, der i forvejen har søskende på skolen, dernæst de børn, der har kortest afstand til skolen. Derudover indgår også en vurdering af sociale og pædagogiske forhold, der kan fordre en imødekommelse af ønsker om optagelse uden for distriktet.

Skole beder om dispensation til at oprette ekstra klasser

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce