Alkoholmisbrug koster nordvestjyderne 62 millioner kroner om året


Alkoholmisbrug koster nordvestjyderne 62 millioner kroner om året

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Holstebro, Struer og Lemvig bruger flere penge end de fleste kommuner på borgere, der drikker for meget, men det går den rigtige vej med at forebygge misbrug.

Nordvestjylland: Et af de steder i landet, hvor kommunerne har størst udgifter afledt af borgernes alkoholmisbrug, er i Nordvestjylland. Til sammen brugte de tre nordvestjyske kommuner 61,7 millioner kroner i 2016 mod 57,8 millioner kroner i 2013.

Det fremgår af en ny rapport fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

I samme periode er det lykkedes alle tre kommuner at reducere antallet af borgere på 18 år og derover, som drikker for meget. I Lemvig er det ovenikøbet sket uden at kommunen har øget sine udgifter. Her bruger den mindre end for tre år siden.

Holstebro og Struer har derimod fået større udgifter afledt af alkoholmisbrug. Struer bruger flest penge - 94.817 i snit per borger med et overforbrug af alkohol, Lemvig bruger 91.541 kroner, mens Holstebro bruger mindst - 85.248 kroner.

Det er især de 30-49-årige og de lavest uddannede, der misbruger alkohol i en sådan grad, at de ryger på sygehuset eller på offentlig forsørgelse.

I rapporten er der medregnet både kommunens omkostninger til sygehusbehandlinger, sociale ydelser, anbringelse af børn og unge samt personlig og praktisk hjælp. Kommunerne har siden kommunesammenlægningen fået et større ansvar for såvel forebyggelse som alkoholbehandling, og det giver bedre muligheder for at sætte ind med en helhedsorienteret indsats over for den enkelte borgers misbrug.

Så meget koster overforbrug af alkohol din kommune
Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) opgjort de kommunale meromkostninger til borgernes alkoholoverforbrug for 2016. I parentes vises 2013-tallene. Struer Kommune

Samlede kommunale meromkostninger i gennemsnit per borger med alkohol overforbrug: 94.817 kroner (68.184 kroner)

Antal alkoholoverforbrugere: 184 (198)

Andel af borgerne 18+, der er alkoholforbrugere: 1,0 procent (1,1 procent)

Andel af borgere 16+, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtagelse:  6,5 procent (10 procent)

Holstebro Kommune

Samlede kommunale meromkostninger i gennemsnit per borger med alkohol overforbrug: 85.248 kroner (60.554 kroner)

Antal alkoholoverforbrugere: 376 (467)

Andel af borgerne 18+, der er alkoholoverforbrugere: 0,8 procent (1,0 procent)

Andel af borgere 16+, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtagelse:  7,0 procent (9,8 procent)

Lemvig Kommune

Samlede kommunale meromkostninger i gennemsnit per borger med alkohol overforbrug: 91.541 kroner (92.385 kroner)

Antal alkoholoverforbrugere: 133 (173)

Andel af borgerne 18+, der er alkoholoverforbrugere:  0,8 procent (1,0 procent)

Andel af borgere 16+, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtagelse: 7,1 procent (10,2 procent)

Kilde: Kora.

Nultolerance på arbejdspladser

Anne-Marie Schrøder, leder af Center for Rusmidler og Forebyggelse, der modtager borgere fra alle tre nordvestkommuner, er forsigtig med at udlede for meget af tallene. Et stort forbrug i en kommune kan skyldes, at en kommune yder en stor indsats i forhold til forebyggelse og oplysning, så flere med et misbrugsproblem henvender sig, men det kan også være udtryk for, at kommunen har svigtet, så udgifterne vokser.

- Men generelt oplever vi, at vi får flere henvendelser end tidligere fra virksomheder, som har nultolerance. Det er blandt andet virksomheder, hvor medarbejderne skal betjene store maskiner. Vi har også et godt samarbejde med Kriminalforsorgen og får også flere ad den vej, altså personer som er dømt for spirituskørsel, fortæller Anne-Marie Schrøder.

Hun peger ligeledes på, at kommunerne har skruet op for forebyggelse og oplysning. Der er ansat yderligere en misbrugskonsulent til at tage ud på skoler og institutioner. Der er kommet flere nye tilbud, blandt andet et tilbud om virtuel behandling, hvor man kan sidde på nettet på sin arbejdsplads og modtage behandling i sin middagspause. Endelig er kommunens frontpersonale blevet uddannet til at spotte misbrugsproblemer.

Alkoholmisbrug koster nordvestjyderne 62 millioner kroner om året

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce