Dansk Energi til energiselskaberne: Vis, hvem I er

Der var rivegilde i energikoncernen Ewii i august efter en række skandalesager, der resulterede i formandens og direktørens afgang. Nye anbefalinger fra Dansk Energi skal give både forbrugere og forbrugervalgte bedre indsigt i energisektoren. Arkivfoto

Dansk Energi til energiselskaberne: Vis, hvem I er

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Med 15 anbefalinger om god selskabsledelse til landets energiselskaber vil brancheforeningen Dansk Energi skabe en bedre og mere gennemsigtig sektor i Danmark.

Energiselskaber: Med 15 anbefalinger til god selskabsledelse håber brancheorganisationen Dansk Energi, at man vil skabe et fundament til en bedre energisektor.

Anbefalingerne spænder fra mere effektive bestyrelser over åbenhed om direktør- og bestyrelseslønninger til velovervejet sponsorering.

Anbefalingerne kommer i kølvandet på bl.a. sommerens Ewii-skandale, hvor både direktør og bestyrelsesformand måtte gå - ikke mindst pga. lukkethed over for repræsentantskabet, enevældig ledelse og uklare forretningsmodeller.

Det er imidlertid ikke sagen omkring Trekantområdets store energikoncern, der er baggrund for anbefalingerne, understreger direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard, over for avisen Danmark.

- De forbrugerejede energiselskaber er blevet markante spillere i dansk erhvervsliv, og det stiller krav om at synliggøre den værdi, de skaber for deres andelshavere og for Danmark som helhed, og det er baggrunden for, at vi har arbejdet med anbefalingerne siden årsskiftet, siger Lars Aagaard.

Forum af folkevalgte og ledelse
Dansk Energi tæller over 200 energi- og industrivirksomheder.Dansk Energis EjerForbrugerforum er et forum for folkevalgte repræsentanter og den øverste ledelse fra hele energibranchen.

Alle medlemmer af Dansk Energi har mulighed for at udpege tre personer til EjerForbrugerforum.

EjerForbrugerforum tæller dermed cirka 100 personer, som mødes fire gange om året.

Formålet er bl.a. at styrke foreningens strategiske og værdimæssige retning og at skabe debat i sager af folkelig og energipolitisk interesse.

Arbejdet i EjerForbrugerforum ledes af et formandskab, som i dag består af:

Sørem Thorsager - bestyrelsesformand i Energi Fyn.

Jens Stenbæk - bestyrelsesformand i SEAS-NVE.

Eva Ryberg - bestyrelsesformand i NRGI.

Præsenteret for minister

Anbefalingerne blev onsdag afleveret til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). De blev præsenteret af Dansk Energis Ejerforbrugerforum.

- Det forum blev etableret ved årsskiftet og har siden arbejdet med anbefalingerne. Vi har i høj grad skelet til de anbefalinger for god selskabsledelse, som ligger i børsnoterede selskaber og fonde, siger Lars Aagaard.

Forventningen er, at ministeren vil finde anbefalingerne fornuftige og bakke dem op. Det samme håber man, at medlemsvirksomhederne vil gøre, og at der inden for de kommende år vil være en erfaringsudveksling mellem selskaber og brancheforening.

- Målet er, at vi om to år står med et sæt anbefalinger, der er justeret ind, så de giver mest værdi for selskaberne, siger Lars Aagaard. 

Mere transparens

Langt de fleste danske energiselskaber er groet ud af andelsselskaber og kommunale netselskaber, som er fusioneret og blevet til forbrugerstyrede koncerner, der beskæftiger sig med meget andet end at forsyne forbrugerne med strøm.

Punkt et i anbefalingerne er derfor, at selskaberne skal være mere transparante, så det er nemt for repræsentantskabet at indgå aktivt i virksomhedens udvikling og holde kontrol med bestyrelsen.

- Der ligger en masse god viden og engagement i repræsentantskaberne, som kan plejes og gødes, så det kan give et langt mere aktivt ejerskab, end det vi ser i dag, siger Lars Aagaard.

Dansk Energi anbefaler, at selskaberne tager stilling til, hvordan man gør bestyrelsesarbejdet mere effektivt og mest kompetent. Det kan handle om at sikre ekspertise i bestyrelsen og justere antallet af bestyrelsesmedlemmer.

- Hvor stor er en effektiv bestyrelse?

- Vi har ikke det magiske tal, og det skal give mening lokalt. Men der er mange store bestyrelser, som hænger sammen med, at man har fusioneret selskaber. Det kan give mening i en overgang, men så bør det overvejes at gøre dem mindre senere hen, for de kan blive for store, siger Lars Aagaard.

Tydelige selskaber

De 15 anbefalinger er ikke tænkt som krav til medlemsvirksomhederne, men skal opfattes som det, de er - anbefalinger.

- Men når de ligger der, er det oplagt, at virksomhederne tager dem op og reflekterer over, hvilke der giver mening for dem, og hvilke ikke. Hvis man vælger ikke at følge anbefalingerne, skal man kunne forklare det både internt og eksternt, siger Lars Aagaard.

- I stiller blandt andet anbefalinger til selskabernes sponsorpolitik. Er selskabernes sponsorater gået for vidt?

- Selskaberne er født med et stort lokalt engagement, og det er fremragende. Men vi anbefaler, at man entydigt fortæller, hvad man støtter af hensyn til sine kommercielle aktiviteter, og hvad der støttes for at bakke op om lokalsamfundet, siger Lars Aagaard.

Følg eller forklar

Anbefalingerne har været luftet i energiselskabernes bestyrelser, og de skal i løbet af foråret drøftes i repræsentantskaberne. Hvis anbefalingerne følges, kan det kræve ændringer af vedtægter.

Senest i årsrapporterne i 2019 skal selskaberne afrapportere, hvordan man har håndteret anbefalingerne fra Dansk Energi. Det bliver efter princippet: "Følg eller forklar". I 2020 sker den endelige evaluering og eventuelt justering af anbefalingerne.

Både direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov, og Forbrugerrådet Tænk har haft anbefalingerne til gennemsyn og vender tommelfingeren op. Fra begge sider er der ros til Dansk Energi for initiativet og opfordring til selskaberne om at tage imod anbefalingerne. 

Dansk Energi til energiselskaberne: Vis, hvem I er

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce