Flere statslige arbejdspladser til landdistrikterne


Flere statslige arbejdspladser til landdistrikterne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Formand, Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard
Til Landdistrikternes Fællesråd
Debat. 

Det er blevet populært at tale om landdistrikterne, og politikere på tværs af partierne i Folketinget siger med én stemme, at vi skal have et opgør med centraliseringen og i stedet satse på det, der kan skabe vækst og udvikling i hele landet. Det er positivt, at Christiansborg endelig har fået øjnene op for de udfordringer, der trænger sig på og som truer med at knække Danmark over i to, men det er afgørende, at de gode intentioner følges op af konkrete politiske initiativer, der reelt bidrager til at skabe et Danmark i balance.

Urbaniseringen - fraflytningen fra land til by - er nemlig ingen naturlov, men derimod en direkte konsekvens af årtiers fejlslagen centraliseringspolitik. Globaliseringen, økonomiske vilkår og politiske standpunkter indebar forandringer i den offentlige sektor, der blev udmøntet i strukturreformen fra 2007. Nu handlede det ikke længere om at sikre ligelige vilkår. I stedet ændredes fortegnene sig med centralisering til følge. Det skete ud fra argumenter om nødvendig professionalisering og effektivisering, hvilket skulle sikres gennem færre og større enheder. Prisen var blandt andet, at mange offentlige servicefunktioner og arbejdspladser i landdistrikterne blev overført til større enheder, hvilket har haft negativ effekt på udviklingen i mange mindre samfund.

Rent faktisk viser tal, at hver tiende grundskole er lukket siden 2007. Det har også ramt lokalsamfund hårdt, at strukturreformen reducerede 54 politikredse til 12 og 82 retskredse til 24. Hertil kommer centraliseringer af uddannelsesinstitutioner og andre myndighedsopgaver. Disse store ændringer har medvirket til, at mange af de såkaldte mellembyer har mistet vigtige funktioner. Derfor bakker jeg op om, at vi får undersøgt konsekvenserne af strukturreformen, som Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har slået til lyd for.

Fra politisk side har man muligheden for at skabe de rammer og vilkår, som kan sikre en god og bæredygtig udvikling i landdistrikterne, ikke bare på papiret, men også i virkeligheden. Det er afgørende at der iværksættes konkrete initiativer, som skaber arbejdspladser og bedre rammer for at bo og leve i hele landet. Det eneste, det kræver, er handling.

Den tidligere V-regerings plan for vækst og udvikling i hele Danmark, herunder ikke mindst den historisk store udflytning af statslige arbejdspladser, er et godt skridt i den rigtige retning. Men det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Og nej, det går ikke godt i alle dele af Danmark. Et land i balance kræver en målrettet indsats i mange år frem.

Den seneste udflytningsrunde, hvor 3900 ud af cirka 32.000 job flyttes fra hovedstadsområdet, skal derfor følges op af endnu en ambitiøs udflytning af statslige arbejdspladser. Udflytningsplanen fra 2015 svarer kun til godt 10 pct. af de relevante statslige arbejdspladser, der kan udflyttes. Over 40 pct. af de statslige arbejdspladser ligger stadigvæk i Region Hovedstaden. Det vidner om, at vi slet ikke er færdige med at skabe en bedre balance i fordelingen af statsjobs.

Der er rigtig gode erfaringer fra den seneste udflytning, både tidsplanen og økonomien holder sig inden for planen. Og der er masser af kvalificeret arbejdskraft uden for de større byer. Derfor er det godt, at regeringen i den grad prioriterer det her område, og at statsminister Lars Løkke Rasmussen vil præsentere en ny udflytningsplan til december.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi har et klart ønske og en forventning om, at udflytningsplanen for 2018 skal være mindst lige så omfangsrig som den første udflytning. Samtidig er det vores overbevisning, at tiden er kommet til at tilgodese de mindre "kommunehovedstæder". Og så bør politikerne holde sig for øje, at nogle områder, for eksempel Lolland, Vesthimmerland og Sydfyn, blev forbigået sidst. Vi har kæmpet for en udflytning af statslige arbejdspladser igennem flere år, og derfor er vi selvfølgelig meget glade for, at regeringen vil placere flere tusinde statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet i 2018, men det skal være en ambitiøs plan, som sætter streg under sammenhængskraft og udvikling i hele Danmark.

Flere statslige arbejdspladser til landdistrikterne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce