Debat

Virksomheder, vis samfundsansvar og invester i en robot

Job: Robotterne er her, og de er kommet for at blive. Heldigvis kan vi roligt hilse dem velkommen og afskrive de værste dommedagsscenarier, som vi kender fra science fiction. Robotterne bidrager positivt til vækst og jobskabelse.

I disse tider, hvor hjulene bevæger sig hurtigt og økonomien er i topform, er det nærliggende at læne sig tilbage. Det er dog en farlig strategi. I stedet er det netop nu, man burde ruste sig til vanskeligere tider og sørge for at investere i fremtiden. Både i samfundet og ude hos virksomhederne.

Derfor skal en kommende regering også fokusere på øget implementering af robotter i industrien og servicesektoren. Ellers risikerer vi at tabe kapløbet – endda et kapløb, hvor vi over tid har fået tilkæmpet os det der ligner en pole position.

Siden dampmaskinens indtog o har der været dommedagsadvarsler om automatiseringens negative konsekvenser. Virkeligheden er dog den, at øget automatisering bringer øget effektivitet og konkurrencefordele. Det er også positivt for arbejdstagerne. Ifølge en rapport fra McKinsey fra 2017 vil øget automatisering skabe flere jobs i industrien. Det samme billede viser Erhvervs- og Vækstministeriets undersøgelser, hvor 50 % af de adspurgte virksomheder vurderer, at automatiseringer er et bedre alternativ end outsourcing. Over 80 % af de virksomheder, der mener, at automatiseringer er mere lukrative end outsourcing, peger på, at teknologien er mere produktiv. Det viser med al tydelighed, at øget robotproduktivitet kan sikre hjemlige danske jobs. Helt kort kan det siges, at flere robotter på lang sigt er lig med flere jobs.

Derfor kan det også undre og bekymre mig, at kun 8 % af virksomheder med under 100 ansatte, benytter sig af robotter ifølge Danmarks Statistik. Samme tendens ser vi i Dansk Metal, når vi spørger vores tillidsrepræsentanter på de danske industrivirksomheder. Her svarer 40 %, at deres arbejdsplads enten overhovedet ikke, eller kun i begrænset omfang, arbejder med implementering af ny teknologi.

Danmark ligger dog for nuværende på en 6. plads over de mest robotintensive lande i verden. Det er godt. Og en nødvendighed, hvis vi fortsat vil kunne konkurrere med lavtlønslande i Sydøstasien. Desværre er det svært for små og mellemstore virksomheder at investere i robotter. For mange mindre virksomheder er det at anskaffe sig robotter en stor og dyr investering. Ikke blot den umiddelbare udbetaling, som robotten kræver, men også de mange arbejdstimer, der skal lægges i at oplære medarbejdere til at styre og vedligeholde den nye teknologi. Hvis vi fortsat vil være i top over de mest robotintensive økonomier, så bliver vi nødt til at igangsætte initiativer, så vi kan følge med den rivende udvikling i blandt andet Kina og andre lande i Sydøstasien.

Den kommende regering bør derfor fokusere på at styrke danske industriarbejdspladser ved at gøre det nemmere for virksomheder at investere i automatiseringsløsninger som robotter. Et konkret tiltag ville være at øge afskrivningsgrundlaget med 15 %. Det betyder, at hver gang en virksomhed investerer 1 krone, kan de afskrive 1,15 krone. Det giver små og mellemstore virksomheder luft i økonomien til at foretage de nødvendige investeringer og efteruddanne deres medarbejdere.

Vores erhvervspolitik skal ikke lade sig diktere af dystre skræmmebilleder om alenlange arbejdsløshedskøer. Den skal derimod styres af realisme og optimisme. Ligesom dampmaskinen satte os i stand til at nå hidtil utænkelige mål, vil robotter og nye teknologier gøre os mere produktive og rigere. Den udvikling bør understøttes gennem en aktiv erhvervspolitik – særligt i disse tider hvor hjulene løber hurtig.

Claus Jensen
0/0
Annonce
Læserbrev

Sundhed. Selvfølgelig skal AUH fortsat tilbyde hjemmedialyse

Leder For abonnenter

Kan man drukne i kulturelle tilbud?

Læserbrev

Skoler. S-forslag om frie skoler er et skridt på vejen – men i den forkerte retning

Leder For abonnenter

Kan man stemme forkert?

Det er bestemt ikke altid let at have fremmed baggrund i dette land. Når valgdeltagelsen er lav for beboere i særlige boligområder og med anden etniske baggrund, så bliver det udlagt som et demokratisk problem. Når de samme mennesker så benytter deres demokratiske mulighed for at sætte et kryds, får de skudt i skoene, at de er blevet mobiliseret i blandt andet moskeerne til at stemme, og at der er derfor, at de i høj grad har stemt på De Radikale og Enhedslisten. Lad os nu bare minde om, at vi her i landet har hemmelige afstemninger. Ingen ved, hvad du og jeg stemmer, og ingen ved, hvem der har stemt hvad og hvorfor. At flere danskere med indvandrerbaggrund nu benytter sig af deres demokratiske rettigheder, er kun godt, og at etniske danskere i de sociale boligområder har valgt at stemme på partier, som de mener forsvarer deres interesser, er da kun lige efter bogen. Det havde alt andet lige været underligt, hvis de havde stemt anderledes - og hvis fænomener som Paludan og Nye Borgerlige ikke også skulle kunne få danskere med indvandrerbaggrund til at gå til stemmeurnerne. Man kan ikke først opfordre folk til at stemme, hvorefter man påstår, at de har stemt forkert. Der er i Danmark en lang og ganske forstandig tradition for ikke at blande religion og politik sammen, og er der vitterligt foregået en mobilisering af stemmer til fordel for bestemte partier i moskeer, så må man naturligvis tage det alvorligt og kunne debattere det. Men umiddelbart virker det som en langt større trussel mod demokratiet, at der er områder i landet, hvor politikere fra bestemte partier ikke kan færdes uden et større opbud af sikkerhedsvagter. At der nogle steder i landet er blevet afholdt vælgermøder, hvor kun enkelte partier - og alle fra den samme politiske blok - er blevet inviteret, og at bestemte partier oplever at deres valgplakater bliver udsat for hærværk. Det er uacceptabelt. Men at flere folk stemmer, det kan man kun blive i glad i klaphatten over.

Læserbrev

Konservative. Tak for jeres støtte - og god sommer

Leder For abonnenter

Er det nu en mandekamp

Læserbrev

Gødning. Alle taler om klimaet – Landbruget gør noget ved det

Læserbrev

Indvandring. Hellere tillid end vrede og angst

Annonce