x
Annonce
Alarm 112

Virksomhed narret til at betale 125.000 kroner for mundbind

Bedrageri er den mest udbredte form for kriminalitet relateret til coronasituationen, viser politinotat.

Regeringen vil bede Folketinget om at stemme for strengere straffe til forbrydere, der begår kriminalitet relateret til coronasituationen.

I den forbindelse har Rigspolitiet opgjort, hvor meget af slagsen, der har været indtil nu.

Opgørelsen viser, at der er flest sager - 45 - om bedrageri. Altså situationer, hvor gerningsmænd har narret penge ud af deres ofre på forskellig vis. Derudover har der været 16 tilfælde af tyveri eller tyveriforsøg og otte tilfælde af tricktyverier.

Som eksempel på bedragerisagerne nævner notatet en episode, hvor en virksomhed blev narret til at betale 125.000 kroner for mundbind. Men man fik ikke nogen.

I den mindre ende af bedrageriskalaen nævner notatet en sag, hvor en gerningsmand ringede op og udgav sig for at være fra politiet, og at henvendelsen drejede sig om Covid-19. Den falske strømer forsøgte at få sit offer til at udlevere NemID-oplysninger.

Som eksempel på tyveri nævner notatet en sag fra Skejby Sygehus, hvor gerningsmænd stjal 27 beholdere med i alt 5,4 liter håndsprit.

Den sidste type af coronarelaterede forbrydelser, som notatet giver eksempler på, er tricktyveri. I notatet nævnes en sag, hvor en gerningsmand opsøgte en ældre kvinde på hendes bopæl.

Han udgav sig for at komme fra sundhedsvæsnet, og at han skulle sikre, at der ikke var risiko for coronasmitte i kvindens hjem. Det lykkedes manden at få lokket kvinden væk fra hendes stue, som han så derefter gennemsøgte.

Rigspolitiet fortæller i notatet, at man har registreret en stigning i antallet af nye hjemmeside, som spiller på navne med "corona" og "Covid-19".

Rigspolitiet formoder, at det i visse tilfælde kan være svindlere, der er i gang med at forberede ugerninger.

Regeringen vil forsøge at få lovforslaget hastebehandlet sammen med andre tiltag om blandt andet endnu en ændring af epidemiloven.

Hvad ændringerne af straffeloven angår, så drejer de sig om en forhøjelse af straffen for forskellige former for kriminalitet, som slår plat på Covid-19-epidemien.

Lovforslaget dikterer, at straffen i udgangspunktet skal være dobbelt så høj. Og i visse tilfælde firedobles. Samtidig skal simple lovovertrædelser som for eksempel tyveri af en flaske håndsprit på et apotek straffes hårdt.

I lovforslagets bemærkninger står der, at straffen i udgangspunktet skal være ubetinget fængsel. Nu er straffen for et sådant tyveri en mindre bøde. Ifølge notatet formentlig i størrelsesordene 500 kroner.

Lovforslaget bliver behandlet i Folketinget første gang torsdag. Hvis det går planmæssigt, vil det kunne tredjebehandles tirsdag og træde i kraft umiddelbart derefter.

Rigspolitiets opgørelse er dateret den 25. marts, og der vil muligvis være flere sager nu.

/ritzau/

Rigspolitiets notat om coronarelateret kriminalitet:
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Vi må bede om godt vejr

Man må håbe, at det bliver godt vejr efter påske. Det vil i hvert tilfælde gøre opgaven lidt lettere for de kommunalt ansatte samt ledere på skoler og daginstitutioner, når de hen over påsken skal løse en på papiret stort set umulig opgave. De skal skaffe plads til børn i skoler og daginstitutioner, så der dels kan skabes plads nok mellem børnene, og så skal hygiejne-forholdene også være i top. Det vil være en udfordring på rigtig mange skoler og i rigtig mange dagtilbud at skaffe den fornødne plads til det, samtidigt med at det også skal fungere. Skoleklassen kan ikke være i ét klasselokale, og hvis alle forældre vælger at sige ja tak til at få børnene i daginstitution, så er her heller ikke kvadratmeter nok. Opfordringen fra statsministeren lød, at børnene skulle være så meget ude som muligt, og det må man da også håbe, det bliver vejr til i mange dage, da det vil gøre opgaven noget lettere for et presset personale at holde børnene på en rimelig afstand. Ingen ved i skrivende øjeblik hvor mange skoler og dagtilbud, der bliver klar onsdag. Der er meget, der skal på plads. Det vides heller ikke, om forældrene tager imod tilbudet. Ja, børnene skal jo i skole, men hvor mange børn bliver hjemme fra daginstitutionen, fordi forældrene er utrygge ved smittefaren? Mange forældre trænger til, at børnene kommer af sted, og mange børn vil også glæde sig. Men usikkerheden er der jo, om det er en klog beslutning eller ej at sende børnene hjemmefra. Ingen ved det. Det må tiden vise. Vi er på ukendt grund. Regeringen tør ikke længere holde samfundet i et jerngreb på grund af de økonomiske konsekvenser. Eksperterne siger, det her er den klogeste måde at åbne op på. Vi andre må bede til, de har ret. I det her ligger en kalkuleret risiko, da man gerne ser, at en hel del flere faktisk bliver smittet - men i et tempo, hvor sundhedsvæsnet kan følge med. Lukker vi fortsat helt ned, vil det trække epidemien rigtigt langt ud, og mange vil være i fare igen, når bølge to forventes at komme til efteråret. Nej, det er ikke let at træffe en klog beslutning, og en forkert kan give os et nyt Italien eller Spanien. Beslutninger skal tages nu. Næste år ved vi, om det var klogt eller ej.

Annonce