Annonce
Læserbrev

Vindmøller. Er en MEGA MØLLE på 150 meter i højden 1800 meter fra Langhøjskolen en god idé?

Opfylder en gammel bygning som Langhøjskolen de krav, som miljøstyrelsen har, hvad angår isolering? Foto: Morten Stricker

Debat: Området omkring Hedevej ved Fousing er udlagt til område, hvor man må opsætte møller op til 150 meter i højden.

Den indvendige støj i huse omkring disse møller må maksimalt være 20 DB. Dog er denne form for støj en beregnet støj og ikke en faktuel måling.

De målinger, som er kommet fra AAU i Aalborg omkring Mega Vindmøller, har vist, at den faktuelle støj er væsentlig højere (26-27) end de 20 decibel, som er beregnet. Så derfor hænger beregning og virkelighed ikke sammen.

For at beregne og opnå de rigtige tal har man fra miljøministeriets side sat ekstra høje isolationstal på udregningsmodellen, for at få den ønskede støjgrænse. Et isolationstal beskriver, hvor højt isoleringen i et hus må/bør være, så vi kan beregne lyden inde i huset. Så jo højere isolationstal man regner med, jo mindre lyd kommer der inde i huset. Enkelt, men effektivt.

Lavfrekvent støj

Ifølge de førende lydforskere er lavfrekvent støj ikke altid målbar med øret. Men det kan bedst beskrives som, hvis du står ved siden af en lastbil i tomgang, det er den samme rumlen, der vil kunne mærkes i kroppen

Den lavfrekvente støj kan rejse op til flere kilometer igennem luften og trænger nemt igennem huse og bygninger. Så en afstand på 1800 meter til nærmeste mølle er ligegyldig. Det vil stadig ramme både skole og børnehave.

En sidste lille detalje er, at den såkaldte lavfrekvente støj er væsentlig større ved store vindmøller end ved mindre - modsat af hvad der blev fremhævet i avisen af en mølleejer den 27. februar 2019.

Spørgsmål til kommunen samt Mølleejere?

Opfylder en gammel bygning som Langhøjskolen de krav, som miljøstyrelsen har, hvad angår isolering? Jeg tvivler på det.

Hvis den ikke gør dette, så vil mine og andres børn i Langhøjområdet være udsat for lavfrekvent støj i hele deres skoletid. En skoletid, der er så vigtig for den videre færden i livet.

En anden institution indenfor det absolutte nærområde er børnehave og vuggestue. Denne bygning ligger også indenfor samme afstand som skolen. En lille, men væsentlig detalje her er, at de helt små børn sover delvist ude, og alle undersøgelser, som er lavet, viser, man især under søvn optager og påvirkes af de lavfrekvente lyde.

Konklusionen på alt dette må være, at indtil der er kommet uvildige og langtidsholdbare undersøgelser (minimum 10-15 år), så kan jeg som far ikke acceptere, at mine og andres børn i Langhøj skal udsættes for lavfrekvent støj under deres opvækst og daglige gang i skole og børnehave.

Så kære politikere i Struer Kommune: Kig jer i spejlet og spørg, om de nuværende undersøgelser står mål med de konsekvenser, jeg som forældre skal være ansvarlig for, overfor mine unger. Hvis de ikke gør dette skal planerne nedstemmes.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Kuk i den kommunale økonomi

I løbet af den kommende måneds tid vil byrådspolitikerne i alle de tre nordvestjyske kommuner træffe en lang række beslutninger, som vil få afgørende indflydelse på din hverdag, når der skal lægges budgetter for den kommunale husholdning i 2020 og frem til 2023. I Struer sker det, når byrådet i løbet af de kommende par dage er samlet til et budgetseminar, hvor de kommer til at bokse med regneark og budgetter for alt det, der har indflydelse på din hverdag. Det er alt fra hullerne i fortovet til plejen af dine børn eller dine forældre. Udgifter til skoler og driften af kulturinstitutioner, investeringer og anlægsudgifter, hvis der skulle være ønsker om for eksempel nye omklædningsrum i den lokale boldklub. Det kan derfor virke en smule paradoksalt, at den kollektive opmærksomhed i langt højere grad er rettet mod landsdækkende temaer som for eksempel formandsskiftet i Venstre. Det er byrådspolitikerne, du skal henvende dig til, hvis det er forhold i din hverdag, det gælder. Det helt store spørgsmål er så, om de har mulighed for at indfri dine ønsker. Nationalbankens direktør, Lars Rohde, udtalte i går, at den danske økonomi er både robust og inde i et historisk opsving. Samfundsøkonomien kører på skinner med lav rente, kun ganske få arbejdsløse og lav inflation, så du får mere og mere for pengene. I den kommunale økonomi ser det bare anderledes dystert ud for byrådspolitikerne i både Struer og Holstebro. Dybøl Mølle maler ikke helt, som den skal, når det gælder fordelingen af de kollektive goder og bidragene til fællesskabet, og kommunerne kæmper for at få enderne til at nå sammen. I Holstebro har det medført, at der nu er fremsat konkrete forslag om en skattestigning på 0,3 procent. I Struer vil borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) ikke afvise tanken om at bevæge sig i samme retning. Udgangspunkt må dog stadigvæk være, at politikerne sikrer sig, at borgerne kan føle sig trygge ved de kommunal velfærdsydelser uden at skulle dreje skatteskruen yderligere i bund.

Annonce