Annonce
Struer

Vindmølleejerne inviterer til dialog med naboerne

Anna Lica og Tage Larsen er som nogle af de nærmeste naboer til vindmøllerne på markerne ved Hedevej nu inviteret til møde med vindmølleejerne i Linde Medborgerhus. Arkivfoto: Morten Stricker
Informationsmøde for de nærmeste naboer til otte vindmøller, som ejerne ønsker at udskifte med fem nye, i Linde Medborgerhus 16. januar
Annonce
Annonce

Nytårshilsen

Naboerne fik et pusterum.

- Men det var godt nok ikke så længe, det gjorde indtryk, konstaterer Anna Lica, som bor på en ejendom ved Birkild sammen med Tage Larsen.

1. januar udsendte vindmølleejerne en invitation til de 33 grundejere, som har en ejendom inden for en afstand på 1200 meter fra en af de fem nye møller, for at informere om et møde, som vil blive afviklet i Linde Medborgerhus 16. januar.

Her vil vindmølleejerne informere de nærmeste naboer til de planlagte vindmøller om et nyt regelsæt for kompensation i forbindelse med opstilling af nye vindmøller, som er udarbejdet af Energistyrelsen efter de retningslinier, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget under efterårets forhandlinger om et nyt energiforlig.

- Vi er nu så langt fremme med at indarbejde det nye forlig, at vi inviterer til et møde omkring muligheder og konsekvenserne for projektet på Hedevej, skriver Poul Jørgen Harpøth på vegne af opstillerne i en personlig invitation til hver enkelt af de 33 grundejere.

Kunne politikerne i Struer Kommune da bare have gennemført deres debat om projektet i oktober, så de havde haft mulighed for at afvise det. Så ville vi have fået en afklaring, og vindmølleejerne kunne have fået endegyldigt besked om at lukke ned og droppe alle planer om at få de ny møller sat op.

Lars Damgaard Andersen, ejer af ejendommen Hedevej 9, Fousing

Annonce

Bliver i Struer

- Kunne politikerne i Struer Kommune da bare have gennemført deres debat om projektet i oktober, så de havde haft mulighed for at afvise det. Så ville vi have fået en afklaring, og vindmølleejerne kunne have fået endegyldigt besked om at lukke ned og droppe alle planer om at få de ny møller sat op, siger en af de øvrige naboer inden for 1200 meter grænsen af de planlagte møller, Lars Damgaard Andersen.

Sammen med sin familie købte han for et par år siden sine forældres ejendom på Hedevej, og planen var at flytte derud. Huset inde i Struer skulle sælges og Lars Damgaard Andersens børn skulle have samme mulighed for at vokse op i den fri natur.

Den plan er i bedste fald udskudt.

- Mine forældre er flyttet ind i en lejlighed i Struer, og boligen på Hedevej har vi udlejet ind til september. Vi tør ikke flytte derud, så længe der er usikkerhed om de nye møller, konstaterer han.

Annonce

Kompensation på 6,86 kroner per dag

Som så mange andre i lokalsamfundet i Asp og nærmeste omegn har han ikke tiltro til vindmølleejernes dokumentation, som viser, at støjgenerne ikke vil blive værre, hvis de eksisterende vindmøller bliver udskiftet med de nye.

Nu får han mulighed for at høre, hvad vindmølleejerne selv har af argumenter, når de fremlægger dokumentationen på mødet i Linde Medborgerhus.

Desuden vil naboerne blive informeret om, hvad de i øvrigt har af rettigheder, hvis planerne bliver gennemført.

Hvis de bor inden for en afstand på fire til seks gange møllernes højde på 150 meter, har de blandt andet krav på, at vindmøllerejerne skal købe deres bolig, hvis de ikke ønsker at blive boende, og bor de inden for en afstand på otte gange møllernes højde, vil de blive tilbudt en kompensation på lidt over 5000 kroner skattefrit om året.

Dette er en driftsudgift, som vindmøllejerne er forpligtet til at lægge ind i budgetterne.

- Hvis der er to voksne i en husstand, bliver det til 6,86 kroner per dag per person. Dette skal så dække værditabet på ejendommen, helbredsrisici, tabt nattesøvn, ødelagt herlighedsværdi ved ejendommen m.m. Det giver bare slet ikke mening, mener Anna Lica, og hun har som udgangspunkt heller ikke meget godt at sige om muligheden for at sælge sin ejendom til vindmølleejerne, hvis hun ikke ønsker at blive boende.

For det første flyttede hun sammen med Tage Larsen ud på ejendommen ved Birkild i midten af 1980 for at komme på landet og ud i naturen.

- Og tilbuddet gælder jo kun beboelsen, konstaterer Anna Lica.

- For os, betyder det, at en hesteejendom på fem hektar med nybygget stald, gode hestefolde og en ridebane, som ligger tæt ved en by og tæt ved skov, skal vurderes på stuehus og have, hvis vi gik med til et salg, bemærker hun.

Lars Damgaard Andersen købte sammen med sin famile sine forældres ejendom på Hedevej for et par år siden med henblik på at sælge huset i Struer og flytte derud. Men med udsigt til vindmøller, der bliver dobbelt så høje som de eksisterende helt tæt på ejendommen er planerne i bedste fald udskudt. Arkivfoto: Frede Stengaard

Langhøj: Naboerne til otte vindmøller på markerne ved Hedevej mellem Fousing og Asp, var lettede, da vindmølleejerne selv besluttede at stoppe den politiske proces i Struer Kommune, der skulle bane vej for en tilladelse til at erstatte de otte eksisterende vindmøller med fem nye.

Det skete umiddelbart forud for et møde i kommunens teknik-, miljø- og klimaudvalg i oktober.

Ifølge udvalgets dagsorden, skulle politikerne tage stilling til, om de ville give tilladelse til at få sat processen i gang.

- Men da udvalgsformanden, Marianne Bredal (V), gik ind til mødet, var det med et brev fra vindmølleejerne i hånden, som betød, at debatten blev udskudt.

- Det gør selvfølgelig indtryk på os, at der er modstand mod projektet, fortalte Mads Jakobsen, der ejer en af de otte vindmøller, som blev stillet op på markerne ved Hedevej for cirka 20 år siden.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Struer

Havne Allé lukkes i weekenden

Annonce