Annonce
Lemvig

Vil lægge maksimalt pres på staten for at få ryddet op på Høfde 42

Giftdepotet ligger ved foden af høfde 42, hvor den er beskyttet af en stensætning, der skal forhindre havet i at bryde igennem. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Region Midtjylland har vedtaget en ny indsatsplan mod jordforureninger - men pengene rækker ikke til at rense op på Harboøre Tange

Tangen: Region Midtjylland vil forsøge at lægge et større pres på staten for at få giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange renset op.

- Vi må fortsat forsøge at råbe minister og regering op, men der skal jo først være et flertal i Folketinget, der ønsker at få ryddet op, siger formanden for regionens stående udvalg for regional udvikling, Jørgen Nørby (V).

På sit seneste møde behandlede udvalget den nye plan for, hvordan regionen skal arbejde med jordforureninger i år. Regionen har nok at bruge penge på, for der er i alt registreret 3400 forurenede grunde, mens 5200 grunde er vurderet som muligt forurenede. Dertil kommer de voldsomme generationsforureninger ved Høfde 42 og på den gamle fabriksgrund på Harboøre Tange.

Regionsrådet har blot været i stand til at afsætte seks milioner kroner til jourdforureningsområdet i 2020, som først og fremmest bliver brugt på at få analyseret de grunde, der vurderes som muligt forurenede.

- Her sidder folk lidt i en "skruestik", da de har svært ved at sælge et hus, hvis man ikke kender forureningens omfang. Derfor vil vi gerne have grundene analyseret færdige så vi kan få afgjort, om de kan frikendes eller der er brug for en indsats, siger Jørgen Nørby.

Beløbet er ikke i nærheden af, hvad det vil koste at rense op på Harboøre Tange, hvor der er nævnes beløb op mod 500 millioner kroner. Staten har i 2019 og 2020 overført i alt 50 millioner kroner, der er øremærkede til at rydde op på tangen, men da det heller ikke er nok, er det foreløbigt besluttet at lade beløbet indgå i den opsparing, der skal skaffe penge til oprensningen. En mindre del af beløbet vil dog blive brugt på at lave udbudsmateriale, så det er klar, når de sidste penge findes.

Men det forudsætter, at staten vil bidrage med et større millionbeløb til arbejdet.

- Vi vil forsøge gennem en fælles indsats fra de danske regioners side, men vi vil også fortsat gøre det alene fra Region Midtjyllands side. Vi mener, at Høfde 42 har en ganske særlig placering, så man kan ikke blive ved med at udsætte oprensningen, siger Jørgen Nørby.

Høfde 42-depotet ligger, som navnet antyder, i strandkanten ved Høfde 42, hvor den i dag bliver beskyttet mod de kraftige vesterhavsstorme med sin egen kystbeskyttelse i form af store kampesten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Overså togbom: Blev blændet af solen

Leder For abonnenter

Det er til glæde vendt

Da amerikanske FMC overtog Cheminova i 2014, fulgte nogle år, hvor medarbejder-antallet blev reduceret kraftigt. Amerikanerne lavede nyt hovedsæde for sine europæiske aktiviteter på Sjælland. Udmærket for Danmark, men rigtig skidt for Lemvigegnen, som i årene efter overtagelsen måtte konstatere, at det meget store og for kommunen vigtige antal såkaldte videnarbejdspladser på Cheminova forsvandt. Anlægget blev et produktionsanlæg uden forskningsafdeling med meget mere, og derudover har man også set antallet af medarbejdere i produktionen skrumpe. Vi skal ikke lang tid tilbage, før der på Lemvigegnen begyndte at brede sig en tvivl, om amerikanerne på sigt også ville satse på afdelingen på Rønland, eller man ville flytte produktionen og dermed lukke egnens største private arbejdsplads ned med de følgevirkninger, det ville have. Nu får melodien tilsyneladende en helt anden positiv melodi. Vi kan i dag afsløre, at FMC har planer om at etablere et anlæg, der omregnet til danske kroner ligger på omkring en halv milliard kroner at bygge. Og 300 skal arbejde på at etablere produktionsanlægget. Nu skal det selvfølgelig siges, at på Rønland vil man ikke bekræfte, at det er korrekt. Man vil ikke udtale sig om noget, der ikke er besluttet endeligt. Men vi observatører kan jo så også bemærke, at det ikke bliver kontant afvist. Rygterne kører, og der tages ikke til genmæle. Meget tyder på, der er noget reelt om snakken. Det er beviset på, at FMC ikke blot har en fremtidig plan med Cheminova, hvilket man jo også i dag bekræfter, man har. Det slukker også tidligere tiders pessimisme om, at man kunne risikere, at der lukkes ned. Det er en meget velkommen nyhed, som har stor betydning for Vestjylland og for beskæftigelsen i fremtiden. Det fremgår ikke noget om antal arbejdspladser i forbindelse med et nyt anlæg. Men under alle omstændigheder vil det skabe aktivitet og beskæftigelse både på virksomheden og hos underleverandører til gavn for hele egnen.

Annonce