Annonce
Debat

Vi skal uddanne endnu flere pædagoger

Johnny Gaardsdal. Pressefoto

Debat: Det er positivt, at faldet i ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men der er stadig brug for, at politikerne kommer på banen med en plan, hvis vi skal have nok pædagoger til både det stigende børnetal og minimumsnormeringer.

Hele regeringens ambition om at gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i afhænger af, at vi har veluddannede pædagoger nok til at sikre deres trivsel og udvikling.

Og så er det kritisk, når vi står i en situation, hvor der bliver brug for 14.000 flere pædagoger over de kommende ti år for at følge med det stigende børnetal og for at indfri løftet om minimumsnormeringer.

Annonce

Derfor er det godt, at pædagoguddannelsen stadig er landets største, og at årets ansøgertal til pædagoguddannelse kun falder en smule. Men det ændrer ikke ved, at vi – som det er nu – ikke kan imødekomme det store behov, der er for at rekruttere og uddanne endnu flere pædagoger på den korte og lange bane.

Derfor er det nødvendigt, at politikerne tager ansvaret på sig og kommer med en plan for, hvordan vi sikrer pædagoger nok nu og i fremtiden.

Og det er ikke en umulig opgave!


Det er nødvendigt, at politikerne tager ansvaret på sig og kommer med en plan for, hvordan vi sikrer pædagoger nok nu og i fremtiden.

Johnny Gaardsdal, BUPL


Ønsker vi at gøre noget for at få flere til søge pædagogfaget er der tre helt åbenlyse knapper vi som samfund kan skrue på:

Første knap er den, der kan skrue op for investeringer i pædagoguddannelsen, så den bliver mere attraktiv. Der er brug for høje forventninger, højt timetal og kvalificeret feedback - og brug for, at vi gør op med praktikker, hvor de studerende bliver brugt som rå arbejdskraft for at få normeringerne til at hænge sammen.

Anden knap er den, hvor vi kan skrue ned for presset på pædagogernes arbejdsvilkår. Med indførelsen af minimumsnormeringer er vi på rette vej i forhold til at rette op på det pres, som de dårlige normeringer lægger på pædagogernes arbejdsmiljø. Men vi er ikke i mål endnu! Vi mangler stadig loven, der skal sikre minimumsnormeringerne, samt at få alle pengene ud.

Og så kommer vi ikke uden om den tredje helt åbenlyse knap: At gøre noget ved pædagogernes dårlige løn. Pædagogerne er i dag den faggruppe der får mindst ud af at uddanne sig. De ligger betragteligt under andre uddannelser med samme uddannelsesniveau, som for eksempel lærere og sygeplejersker. Og det er vel heller ikke ligefrem gavnende, hvis vi ønsker flere pædagoger?

Så hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde forældrene daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler med veluddannet pædagogisk personale, der har indsigt og forståelse for børnenes behov, trivsel og udvikling, bliver politikerne nødt til at tage ansvar - og skrue på de rigtige knapper - nu.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce