Annonce
Navne

Vi har rykket os, blandt andet takket være Nadias pioner-indsats

Nadia Dyrberg Egemose er ikke længere iblandt os. Kræften tog hende bort netop som hendes arbejds- og familieliv for alvor skulle til at folde sig ud. Alt, alt for tidligt.
Annonce

Claus Michelsen, professor, IMADA (Institut for Matematik og Datalogi) og Jakob Møller-Jensen, institutleder, BMB (Institut for Biokemi og Molekylær Biologi) skriver følgende mindeord over deres kollega, Nadia Dyrberg Egemose, der stammer fra Holstebro:

Nadia begyndte på Biomedicinstudiet i 2007 og blev tilknyttet Mikrobiologi på BMB, hvor hun arbejdede med bekæmpelse af antibiotikaresistens i Stafylokokker. I sin fritid var Nadia næstformand i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening i Odense og bidrog her aktivt til at styrke de unges kendskab til naturvidenskaben gennem foredragsarrangementer.

Som studiet skred frem, blev Nadia i stigende grad optaget af naturvidenskabsformidling, og Biomedicinstudiet kulminerede således i 2012 med et videnskabsdidaktisk speciale med fokus på at skabe større kvalitet i forelæsningerne på universitetet. For - som Nadia i specialerapportens forord meget sigende konstaterer med et citat af Albert Camus - var der plads til forbedring:

some people talk in their sleep. Lecturers talk while other people are sleeping”

Nadias omfattende specialearbejde dokumenterede positive effekter af studenteraktivering via audience response-systemer, men påpegede også flere potentielle faldgruber. Dette redskab skal som så meget andet anvendes med omtanke. Studiet blev i 2014 udgivet som en forskningsartikel med titlen Clickers – forbedring af traditionelle forelæsninger?

Nadia fortalte senere, at specialearbejdet åbnede hendes øjne for en helt ny og hidtil ukendt verden; uddannelsesforskning. Hun fik indblik i universitetsuddannelser fra vinkler, som hun ikke havde været opmærksom på under sin biomedicinuddannelse.


Hun var altid velforberedt og præsenterede overskuelige oversigter over problemfelter. Disse var ofte anskueliggjort med blomster, der afspejlede, at Nadia både var kreativ og havde humor.


Nadia fik mulighed for at følge sin nye interesse, da hun blev knyttet til Det Naturvidenskabelige Fakultets store uddannelsesudviklingstiltag ”Uddannelse vi er stolte af”. Her var Nadia en del af det team, der implementerede ”Tre-fase-modellen” og ”Studiegruppekonceptet”, der i dag udgør det didaktiske grundlag for fakultetets undervisning.

Nadia deltog i arbejdet med stort engagement, og det blev hurtigt tydeligt, at Nadia løste opgaverne med stor grundighed og indsigt. Hun var altid velforberedt og præsenterede overskuelige oversigter over problemfelter. Disse var ofte anskueliggjort med blomster, der afspejlede, at Nadia både var kreativ og havde humor.

Det var derfor helt naturligt, at Nadia i 2013 påbegyndte et ph.d.-forløb, hvor hun satte sig for ud fra motivationsteoretisk ramme at undersøge førsteårsstuderendes udbytte af ”Studiegruppekonceptet”. Dette førte til ph.d.-afhandlingen ”Being a Science Student. Motivational aspects of study elements related to the first year of tertiary studies”. Afhandlingen er af meget høj videnskabelig kvalitet og indeholder fem artikler, der alle er publiceret i velansete tidsskrifter. Om ”Studiegruppekonceptet” skrev Nadia i afhandlingen:

”(..) Initiatives such as the Study Group Concept hold a great potential to foster students’ motivation to persist in their studies in general and to learn in the individual courses in particular.”

I 2018 blev Nadia ansat som pædagogisk konsulent ved SDU Universitetspædagogik, hvor hun afholdt pædagogiske og didaktiske kurser for universitetsundervisere og var involveret i projekter med henblik på forbedring af undervisningskvalitet, studiemiljø og fastholdelse. Specielt var Nadia optaget af, hvorledes man sikrer, at man som lektor også er optaget af uddannelsesudvikling, og hvorledes det kan være en del af en lektorkvalificering og videre ind i det at være lektor, at man er interesseret i uddannelsesudvikling, så de studerende modtager spændende undervisning. Også muligheder og begrænsninger ved virtuelle laboratorier havde Nadias interesse.

Nadia er ikke længere iblandt os. Med hendes alt for tidlige død har vi mistet en dygtig og vellidt kollega samt en dedikeret forkæmper for god naturvidenskabsformidling. Men forelæsningerne på Naturvidenskab er forandret; mange undervisere benytter nu studenteraktiverende aktiviteter som en naturlig del af deres undervisning. Vi har rykket os, blandt andet takket være Nadias pioner-indsats for kvalitet i undervisningen. Lad dette være hendes varige aftryk på Naturvidenskab på SDU.

Æret være Nadias minde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro

Mindst 4893 tons døde mink truer miljøet: Beskæmmende, at man ikke vil lytte, siger politiker

Struer

Sand skal sikre glat føre

Annonce