Annonce
Holstebro

Efter kritik: Ny cykelsti får ændret forløb flere steder

Borgerne har kæmpet i mange år for at få en cyelsti langs Klitvejen mellem Husby og Fjand. Som denne aktion i Sdr. Nissum for 11 år siden for at overbevise byrådet. Nu er placeringen på plads, og til foråret går arbejdet i gang med at anlægge cykelstien. Arkivfoto: Tommy Kofoed
Efter kritik fra både borgere og især efterskole, har kommunen på flere punkter justeret placeringen af den 7,3 kilometer lange cykelsti, som til foråret anlægges mellem Husby og Fjand.

HUSBY/Sdr. Nissum: I mindst 20 år har borgere kæmpet for at få anlagt en cykelsti langs Klitvejen på strækningen fra Husby i syd til Fjand, hvorfra der allerede er en cykelsti videre til Thorsminde. I øvrigt en vej, hvor mange cykler især om sommeren.

Placeringen af cykelstien er dog ændret flere steder, efter ekspropriation og høring af de cirka 60 berørte lodsejere, der skal afgive jord. Cykelstien anlægges på østsiden af Klitvejen, og arbejdet går i gang til foråret.

En ændring sker ved Husby Efterskole, som længe har ønsket en cykelsti, så eleverne kan cykle sikkert til Sdr. Nissum. Men samtidig var træt af, at kommunen ville fjerne en række træer mellem efterskolens sportsplads og Klitvejen for at få plads til cykelstien.

- Vi har lyttet til Efterskolens ønske, og flytter cykelstien ind på en eksisterende grussti, som efterskolen har foreslået, siger Klaus Flæng (S), der er formand for teknisk udvalg.

Jesper Wedel, der er forstander for Husby Efterskole, er tilfreds med ændringen, så sportspladsen fortsat er skærmet af træer ud mod vejen.

- Jeg er glad for, at de har lyttet, og vi dermed slipper for at skulle omlægge sportspladsen, siger Jesper Wedel.

Cirka 500 meter længere mod nord passerer cykelstien et hjørne af Husby Klitplantage, som staten ejer. Her har Naturstyrelsen ønsket, at cykelstien flyttes lidt inde i skoven - og ikke helt langs vejen, så rækken af grantræer til vejen kan bevares. Indkørslen til stedets hundeskov vil heller ikke blive berørt.

- Det giver god mening at flytte cykelstien lidt ind i skoven, siger Klaus Flæng.

Det blev også foreslået flytte cykelstien ind på den lille "Ondaftenvej" øst for plantagen - og dermed lidt længere fra Klitvejen, men det har politikerne fravalgt.

Annonce
Det er især her i den sydlige ende ved Husby, at placeringen af cykelstien er ændret efter ønsker ved ekspropriationen. Ved Husby Efterskole flyttes cykelstien (den stiplede linje) ind på en grussti, så en række træer ud mod vejen bliver bevaret. Lidt længere mod nord rykkes stien ind i kliltplantagen, så trærækken langs Klitvejen bliver bevaret. Ill.: Holstebro Kommune

Indviet i sensommeren

Der er en grøft langs Klitvejen, som på en lang strækning kommer til at ligge mellem Klitvejen og cykelstien. Flere lodsejere har ønsket at få cykelstien længere væk fra deres huse - og grøften lagt i rør med cykelstien lige over.

- Sådanne ønsker har vi lyttet til nogle få steder, hvor cykelstien ellers vil komme meget tæt på husene, siger Klaus Flæng.

Det er cirka seks steder, at grøften blive lagt i rør, så stien kan flyttes: I Husby; ved Sdr. Nissum Kirke og flere fritliggende ejendomme på strækningen mod Fjand. Lige før den 7,3 kilometer cykelsti slutter i nord bliver grøften også rørlagt af hensyn til en række sommerhusejere.

Klaus Flæng var i øvrigt med de fire dage med åstedsforretning og ekspropriationen, og her oplevede han Klitvejen på nærmeste hold.

- Jeg var overrasket over, hvor stærkt mange bilister kørte. Også selv om vi gik seks-otte personer på vejen. Og så overraskede det mig, at der selv om efteråret var så mange cyklister på Klitvejen, siger Klaus Flæng.

Gæster på Nissum Fjord Camping er blandt dem, der med cykelstien kan komme til stranden uden at skulle gå eller cykle på Klitvejen.

- Nu kan både sommerhusejere, fastboende og feriegæster glæde sig til, at cykelstien snart er færdig, siger Klaus Flæng, som venter, at cykelstien bliver indviet i sensommeren.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad gemmer der sig mere

Vi danskere har gennem mange år været særdeles tilfredse med at se vort land stå blandt de øverste, når der laves lister over hvor lidt korruption og svindel, der foregår i landet. Ja, vi har brystet os af, at det stort set ikke forekommer - i hvert tilfælde ikke når vi sammenligner os med en række andre lande. Men smilet bliver noget anstrengt i denne tid, når vi præsenteres for den ene sag efter den anden, hvor det drejer sig om millioner, der er svindlet for i det offentlige. ja, vi har jo Britta-sagen, som afslørede en stor brist i sikkerheden og kontrollen, og hvor det var alt for let at hive alle de penge ud af systemet, som hun ønskede. Nu er vi så præsenteret for svindel i Forsvarets Ejendomstyrelse, hvor private leverandører for at få del i de store bestillinger i forsvaret har medvirket til, at ansatte har kunnet købe ind til privatboligen ved, at man betalte ekstra meget for de offentlige ydelser, og så kunne de ansatte bruge forskellen efter forgodtbefindende. Utroligt at sådan en åbenlys svindel har kunnet køre i årevis, når så mange har været involveret, og at der ikke er nogen, der har reageret tidligere, end det så skete nu. Nu er Dansk Folkeparti jo ikke en offentlig institution, men det er alligevel offentlige penge, der i forbindelse med Morten Messerschmidt og EU tilsyneladende også er svindlet med. Sagen er ikke afgjort endnu, så man skal vare sig med at dømme folk. Men det ser ikke godt ud for partiet ud fra det, der er kommet frem indtil nu. Så er det man spørger sig selv. Er der meget mere af den slags svindel i de store offentlige kasser? Er kontrollen for ringe, og tilliden for stor? Det kan ikke gå for hurtigt med at få kulegravet området, og om der ligger sig flere eksempler af disse millionsvindler liggende skjult. Den almindelige skatteyder kan ikke være tjent med, at pengene tilsyneladende kan fosse ud af systemet nogle steder, uden man får det for skattekroner, som vi betaler dem til. Her gælder ingen partifarve. Alle i Folketinget har kun den samme interesse. Det her skal bringes til ophør.

Annonce