Annonce
Læserbrev

Vesterhav Nord. Det er på tide at få sat gang i en demokratisk debat

Annonce

Debat: Under overskriften ”Kommunen skal formulere høringssvar: - Vi kan jo ikke bare skrive, at vi slet ikke ønsker møllerne” refererer Folkebladet Lemvig onsdag den 13. maj efter dagens møde i Teknik- og miljøudvalget, at administrationen i Lemvig Kommune er ved at udarbejde kommunens høringssvar til de kystnære møller, og at det skal behandles politisk på næste møde.

Af referatet fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget fremgår det, at udvalget besluttede, at der udarbejdes et høringssvar, som tager udgangspunkt i de tidligere høringssvar indsendt af Lemvig Kommune.

Når man har læst de tidligere høringssvar, kunne man godt ønske sig, at Lemvig Kommune nu omsider og i ellevte time skiftede spor og i sit høringssvar skrev, at vi under ingen omstændigheder ønsker en kystnær havvindmøllepark i Vesterhavet ud for en af de smukkeste kyststrækninger i Danmark. At vi ikke mener, at store el-produktionsanlæg hører hjemme ved de frie danske kyster, men langt ude på havet, hvor de ikke kan ses fra land.

Hvis Lemvig Kommune skulle mangle inspiration til saglig argumentation for ovennævnte synspunkt, kan den findes i miljøkonsekvensrapportens afsnit om Landskab og Visuelle forhold side 251 – 288.

Vi er mange, der er helt uforstående overfor Lemvig Kommunes årelange passivitet og manglende vilje til at drøfte Vesterhav Nord projektet med offentligheden. Nu er det på tide at stille nogle krav og få sat gang i en demokratisk debat om, hvordan vi får afværget, at kystlandskabet mellem Bovbjerg Fyr og Harboøre de næste 25-30 år skal vandaliseres af et el-produktionsanlæg, der med rettidig omhu kan flyttes ud på havet, hvor det ikke kan ses fra land.

Foto: Johan Gadegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Struer

Havne Allé lukkes i weekenden

Annonce