Annonce
Læserbrev

Vester Husby. Som at argumentere for udstykning af parcelhusgrunde i Holstebro Lystanlæg

Annonce

Debat: Åbent brev til Økonomiudvalgets medlemmer i Holstebro Kommune,

Vester Husby Grundejerforening (VHGF) ser, at Økonomiudvalget på sit møde den 13.12.2019 skal tage stilling til, hvorvidt kommunen skal ”igangsætte planlægning af sommerhusudstykning i Vester Husby/Græm Kær samt udarbejde proces for inddragelse af interessenter i planlægningen”.

Som grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen henvises til tidligere drøftelser og et borgermøde den 11. september med fremlæggelse af et forslag til udstykning af arealerne.

VHGF må konstatere, dels ved læsning af offentligt tilgængeligt materiale dels ved opnåelse af aktindsigt i kommunens sagsbehandling, at der ikke er sket en seriøs diskussion af fremførte argumenter imod en udstykning eller af den brede lokale modstand mod planer herom. VHGF må tværtimod konstatere, at tidligere skriftlige tilsagn om at blive inddraget i processen ikke er sket.

Heller ikke på det nævnte borgermøde foregik der nogen seriøs diskussion, hverken af argumenterne for og imod udstykning eller af den fremlagte plan, der blev fremlagt stærkt misvisende angående visualisering, udsyn, biodiversitet og landskabstyper. Den knappe tid blev brugt til en række indlæg, der med henvisning til faktuelt forkerte oplysninger blev fremført som argumenter for udstykning. Og det i mødeindkaldelsen omtalte referat af borgermødet er, som tidligere påtalt, yderligere stærkt misvisende med en klar tendens til at forbigå fremførte argumenter imod udstykning og det fremlagte forslag. Kommunens forvaltning har ikke fremskaffet et seriøst beslutningsgrundlag for så drastisk en beslutning, som det vil være at beslutte en planlægning for udstykning.

Argumenterne mod udstykning er mange. Vi skal her blot nævne:

Udstykning vil medføre negative konsekvenser for Natura 2000 områder og andre tilstødende fredede områder.

Udstykning vil føre til øget CO2 udledning og tager ikke hensyn til klimamæssigt bestemte grundvandsændringer.

Udstykning vil indebære brud med regler for troværdig planlægning og god forvaltningsskik, herunder som noget nyt at udstykke mellem havet og et eksisterende sommerhusområde og øge biltrafik på tværs af eksisterende sommerhusgrunde med direkte påvirkning af fredede områder.

Udstykning vil indebære en tilsidesættelse af lokale borgeres ønsker.

Udstykning vil ødelægge et af landets smukkeste sommerhusområder ifølge beboere, turister og eksperter.

Borgmesterens forsvar for at tilsidesætte landspolitikeres bestræbelser på at føre en ansvarlig klima- og miljøpolitik er lokale interesser, nemlig kortsigtede økonomiske interesser. Det svarer til at argumentere for udstykning af attraktive parcelhusgrunde i Holstebro Lystanlæg.

Men det gør man bare ikke – og man udstykker heller ikke Vester Husbys grønne arealer!

Dronefoto: Johan Gadegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro

Høsten skydes i gang om få dage

Annonce