Læserbrev

Vester Husby. Den der går i andres fodspor, kommer aldrig foran

Dronefoto: Johan Gadegaard

Debat: Jeg nægter at tro, vi i Holstebro Kommune har valgt politikere, der vil løbe fra et løfte, man har givet til en lokalbefolkning i Husby om, at man ikke uden videre ville gennemføre en beslutning, der havde indvirkning på deres hverdag, uden de blev taget med på råd. Men det er ikke det, vi oplever i øjeblikket. Konkret tager planafdelingen i øjeblikket fat i hver enkelt lodsejer og fortæller dem om kommunens planer. Dette er selvfølgelig OK. Men denne sag er langt mere omfattende end planafdelingens område. Derfor bør sagen også vurderes med øjne fra et højere luftlag.

For kort tid siden gennemførte en gruppe personer en underskriftsindsamling blandt de fastboende borger i Husby sogn. Her har ikke mindre end 143 personer ud af sognets i alt 220 medlemmer tilkendegivet, at man ikke ønsker nye sommerhuse opført i Græm Kær. Et temmelig tankevækkende resultat. De 143 personer udgør cirka 2/3 af samtlige beboere i hele Husby Sogn. I Vester Husby sommerhusområde - vest for Klitvejen, bor i dag cirka 90 personer fordelt over hele området. Så modstanden kommer altså ikke bare fra disse personer, men altså også fra en ganske anselig andel af de borgere, der bor i Husby by og tilhørende landområde!

Hvis kommunen vælger at fortsætte sit forehavende, som man så småt er i gang med, er der risiko for, at det gode og positive sammenhold, der hersker husbyborgerne imellem, knækker over. Et sammenhold, der i flere omgange har båret frugt med gode resultater til følge. Husbyborgerne evner at trække på samme hammel og være sammen om at løse en fælles opgave. Tænk blot på Koglehus, skovsø, frugtplantage og legeplads. For blot fem år siden var disse lokaliteter gemt bort i en urskov af selvsåede træer, og det var kun forbundet med vanskeligheder at finde den lokalitet, man søgte. Ingen kom forbi. I dag har husbyborgerne ryddet området for de selvsåede træer, og stedet er i dag forvandlet til en lille naturperle, som har udviklet sig til et yndet udflugtsmål og samlingssted for både lokale og turister.

Jeg nægter at tro, vi i Holstebro Kommune har valgt politikere, der ikke tør vise storsind og måske overfor sig selv og os andre indrømme, at en beslutning, man tog for måneder eller år siden ville falde ud med et andet resultat, hvis man i dag skulle tage den samme spørgsmål! Ganske enkelt fordi omgivelser og forudsætninger har ændret sig!

Den 18. februar i år appellerede VHGF til økonomiudvalget i Holstebro kommune om at stille udstykningsplanerne på pause – foreløbig - i et år. Anledningen var, at interesseorganisationerne Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening den 6. februar annoncerede en aftale om at omlægge op til 100.000 ha landbrugsarealer til naturarealer. Parterne kalder aftalen for ”Fælles løsninger”, og tager sit udgangspunkt i de erfaringer begge parter har fra Real Danias Collective Impact med multifunktionelle jordfordelinger. Aftalen har allerede opnået politisk bevågenhed, idet både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen begge har anbefalet aftalen her i valgkampen.

Lykkes det at få ”Fælles løsninger” gennemført i Folketinget efter aftalens indhold med efterfølgende implementering i Husby, vil vi kunne opleve at alle parter bliver vindere i sagen. Landmændene vil vinde, da de for af afgive jord i Græm Kær får tilbudt erstatningsjord tættere på deres primærejendomme. Græm Kær vil vinde ved at springe i kær igen og eventuelt forskønnes med en lille sø med stier omkring. Kommunen vil vinde, selv om der ikke bliver bygget huse i området ved at turismen vil vinde, da man netop her vil kunne opleve en anden og mere indholdsrig fortælling med spændene historier om en landskabsarkitektur, der gennem årene har skabt en unik kulturarv, om livet på heden, og et levende kær med masser af biodiversitet af planter og dyr m.m. Sognet vil vinde, da den undgår yderligere udstykninger i kæret, og sognets beboere også fremover vil kunne bevæge sig i kæret og nyde det åbne område.

I Vester Husby Grundejerforening ser vi frem til at modige og visionære politikere vil være med til finde nøglen der viser, at vi er en grøn kommune, der går foran og viser vejen for turisme med indhold.

0/0
Annonce
Læserbrev

Sundhed. Selvfølgelig skal AUH fortsat tilbyde hjemmedialyse

Leder For abonnenter

Kan man drukne i kulturelle tilbud?

Læserbrev

Skoler. S-forslag om frie skoler er et skridt på vejen – men i den forkerte retning

Leder For abonnenter

Kan man stemme forkert?

Det er bestemt ikke altid let at have fremmed baggrund i dette land. Når valgdeltagelsen er lav for beboere i særlige boligområder og med anden etniske baggrund, så bliver det udlagt som et demokratisk problem. Når de samme mennesker så benytter deres demokratiske mulighed for at sætte et kryds, får de skudt i skoene, at de er blevet mobiliseret i blandt andet moskeerne til at stemme, og at der er derfor, at de i høj grad har stemt på De Radikale og Enhedslisten. Lad os nu bare minde om, at vi her i landet har hemmelige afstemninger. Ingen ved, hvad du og jeg stemmer, og ingen ved, hvem der har stemt hvad og hvorfor. At flere danskere med indvandrerbaggrund nu benytter sig af deres demokratiske rettigheder, er kun godt, og at etniske danskere i de sociale boligområder har valgt at stemme på partier, som de mener forsvarer deres interesser, er da kun lige efter bogen. Det havde alt andet lige været underligt, hvis de havde stemt anderledes - og hvis fænomener som Paludan og Nye Borgerlige ikke også skulle kunne få danskere med indvandrerbaggrund til at gå til stemmeurnerne. Man kan ikke først opfordre folk til at stemme, hvorefter man påstår, at de har stemt forkert. Der er i Danmark en lang og ganske forstandig tradition for ikke at blande religion og politik sammen, og er der vitterligt foregået en mobilisering af stemmer til fordel for bestemte partier i moskeer, så må man naturligvis tage det alvorligt og kunne debattere det. Men umiddelbart virker det som en langt større trussel mod demokratiet, at der er områder i landet, hvor politikere fra bestemte partier ikke kan færdes uden et større opbud af sikkerhedsvagter. At der nogle steder i landet er blevet afholdt vælgermøder, hvor kun enkelte partier - og alle fra den samme politiske blok - er blevet inviteret, og at bestemte partier oplever at deres valgplakater bliver udsat for hærværk. Det er uacceptabelt. Men at flere folk stemmer, det kan man kun blive i glad i klaphatten over.

Læserbrev

Konservative. Tak for jeres støtte - og god sommer

Leder For abonnenter

Er det nu en mandekamp

Læserbrev

Gødning. Alle taler om klimaet – Landbruget gør noget ved det

Læserbrev

Indvandring. Hellere tillid end vrede og angst

Annonce