Annonce
Debat

Venstre, vindmøller og dobbeltspil

Arne Noe. Pressefoto
Annonce

Læserbrev: Debatten om placering af vindmølleparken Vesterhav Nord har efterhånden stået på så længe, at overblikket fortoner sig.

Høringssvar, møder, nye forslag og så videre. Lemvig Kommune kan ikke bestemme noget, men kan afgive høringssvar. I sit høringsvar august 2015 påpegede kommunen det hensigtsmæssige i, at møllerne blev placeret længst muligt mod nordvest inden for koncessionsområde, samt at lyspåvirkningen fra møllerne blev mindsket mest muligt.

Efterfølgende i august 2019 og juni 2020 godkendte desværre og helt uforståeligt kommunen i nye høringssvar indirekte en placering ud for Bovbjerg.

En mere nordlig linjeføring parallelt med kysten ville ellers give et mere ensartet udtryk, når man står på kysten – som Vattenfall selv påpeger. Desuden ville dette opstillingsmønster friholde en ganske væsentlig del af kysten ud for Bovbjerg Klint og det høje morænelandskab.

Bovbjerg Fyr er et fyrtårn i Geopark Vestjylland og i kommunens turismepolitik – så hvordan kunne flertallet være så ubekymret eller nærmest ligeglad med placering af møller lige ud for Bovbjerg? De fem sydligste møller ud for Bovbjerg bør flyttes til en placering ud for erhvervsområdet på Harboøre Tange, en placering som Vattenfall finder fuldt tilfredsstillende.


Tilsyneladende har Venstre politisk hele tiden tænkt ”pyt med Bovbjerg Klint”. Sørgeligt for fornuften, udsigten, udsynet og troværdigheden.


Hvorfor støtter borgmesteren og resten af Venstre ikke op om det? Har man fra politisk side hele tiden villet tækkes sommerhusområdet på Tangen og reelt slet ikke støttet ønsket om en mere nordvestlig placering? Så hellere lade udsigten, fornuften, udsynet og troværdigheden fordufte.

Det er problematisk, at Venstre slet ikke tager Geopark alvorligt, så snart lokale særinteresser blander sig, og det er endog meget problematisk, når Venstre udadtil foregiver at støtte den mere hensigtsmæssige placering, men i virkeligheden handler modsat. Tilsyneladende har Venstre politisk hele tiden tænkt ”pyt med Bovbjerg Klint”. Sørgeligt for fornuften, udsigten, udsynet og troværdigheden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Debat: Boykot Vinter-OL i Beijing 2022

Holstebro

Slidt vejstrækning får nyt liv

Annonce