Annonce
Holstebro

Venstre vil tvinge kommuner til at give tilskud til private førskoler

Socialdemokraterne vil give folkeskolen en saltvandsindsprøjtning ved at sætte det økonomiske tilskud til friskolerne ned - en sænkelse af koblingsprocenten fra 76 til 71 procent af kommunernes udgifter til folkeskolen. Venstre vil med et nyt friskoleudspil fastholde den nuværende koblingsprocent på 76 procent og samtidig indføre et obligatorisk tilskud til førskoler på friskoler. ”Det skal sikre et nært skoletilbud også i de tyndt befolkede områder, siger Thomas Danielsen (t.h.), medlem af Venstres Uddannelses- og Forskningsudvalg. Arkivfoto
Venstre vil ændre friskoleloven, så pengene følger barnet - også i førskolen. I dag er det frivilligt for kommunerne, om de vil yde tilskud til friskolebørn inden skolestart.

Holstebro: Hedder statsministeren fortsat Lars Løkke Rasmussen (V) efter et valg, vil Venstre ikke alene fastholde det nuværende tilskud til friskolerne, men også tvinge kommunerne til at yde tilskud til skolernes førskole.

Det fremgår af et friskoleudspil, som Venstre netop har offentliggjort.

- Med udspillet ønsker vi at sikre det frie skolevalg også i de tyndt befolkede områder, hvor kommunerne har smidt håndklædet i ringen og lukket den lokale folkeskole, siger Venstres Thomas Danielsen, der sidder i Uddannelses- og Forskningsudvalget, som har arbejdet med udspillet.

Danielsen peger på en beregning, som Friskoleforeningen har lavet på konsekvenserne af Socialdemokratiets planer om at reducere koblingsprocenten fra 76 til 71 procent af kommunernes udgifter til folkeskolen efter et valg. Det vil koste friskolerne i Holstebro Kommune godt fire millioner, friskolerne i Lemvig 691.000 kroner og friskolerne i Struer 419.000 kroner, viser beregningerne fra Dansk Friskoleforening. Henved 100 friskoler - især friskoler i de tyndt befolkede områder risikerer at lukke, vurderer foreningen.

Men hvis I gør det økonomisk mere attraktivt at drive friskole, risikerer I så ikke, at endnu flere ressourcestærke elever siver fra folkeskolen og over i de private skoler?

- Det er et spørgsmål om at sikre det nære skoletilbud i så mange dele af landet som muligt og dermed sikre det frie skolevalg. Det er vigtigt, at kommunerne ikke modarbejder de frie skoler, siger Danielsen og tilføjer:

- Det er socialdemokraterne, der med en reduktion af koblingsprocenten står for, at kun de mest velhavende børn fremover har råd til at komme i friskole.

Venstre vil også ændre loven, så friskolerne kan ansætte undervisningsassistenter og pædagoger på de samme vilkår som i folkeskolen - det vil sige på pædagog-overenskomst. Desuden vil Venstre oprette en pulje med efterskolerstipendier, der skal give efterskoler bedre mulighed for at tage et socialt ansvar.

- Tager efterskolen tre eller flere elever med angst eller depression, vil det udløse et forhøjet tilskud, siger Thomas Danielsen.

Holstebro Kommune har tidligere haft planer om at udfase tilskuddet til førskolebørn på friskoler over fire år. Men politikerne endte med ”kun” at reducere tilskuddet, så det landede på cirka samme niveau som koblingstilskuddet - nemlig 75 procent af kommunens udgift til førskolebørn i folkeskolen.

Friskolerne i Holstebro glæder sig over Venstres udspil.

- Det var godt nok dejligt. For os er det et hul i loven, som Venstre nu vil lukke, og som vi har ønsket og efterlyst i meget lang tid. Pengene skal selvfølgelig følge barnet, og det er kommunens børn, uanset om de går i friskole eller folkeskole. Derfor ville det være uanstændigt, at kommunen ikke gav tilskud til førskolebørn på friskoler, siger Carsten Linde Sørensen, leder af den Kristne Friskole.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.

112

Butiksindehaver løb butikstyv op

Annonce