Annonce
Vinderup

Vejændringer skal gøre skoleveje mere sikre

Her ved Vinderup Skole skal det gøres mere sikkert for cyklende elever, når forældre kommer i bil og sætter børn af på Møllersvej. Der bliver anlagt en ny cykelsti med fortov på begge sider - så cyklister kommer venstre om bilerne. Ill.: Holstbebro Kommune,
Politikerne afsætter nu penge til at gøre forholdene mere sikre for gående og cyklende ved både Vinderup Skole og nær Sønderlandsskolen.

VINDERUP/HOLSTEBRO: Politikerne har afsat 470.000 kroner, som skal gøre det mere sikkert for både cyklende og gående at færdes ved Vinderup Skole og i området ved Sønderlandsskolen - og ikke mindst for skoleelverne.

Ved Vinderup Skole giver det i dag problemer, når forældre standser i bil for at afsætte skolebørn af på Møllersvej. Andre børn, som cykler i skole er tvunget til at cykle uden om bilerne.

Planen er nu at etablere en ny cykelsti langs Møllersvej ved skolen, så cyklister kan køre højre om bilerne - og undgår at skulle ud midt på vejen.

- Der kommer fortove på begge sider af cykelstien, så det også er sikkert for de børn, som træder ud af en bil, siger Klaus Flæng (S), der er formand for teknisk udvalg.

Det bliver nødvendigt at fjerne et eksisterende buskads langs Møllersvej for at få plads til den nye cykelsti.

- Der er mange børn, som cykler i skole, og det er vi glade for. Men der er også andre, som bliver kørt i skole, så det er absolut nødvendigt med denne ændring, siger Klaus Flæng.

Der er afsat 193.000 kroner til omlægningen, og han forventer, at arbejdet starter til foråret.

Annonce
Kommunen har udpeget syv sorte pletter, som er særligt farlige for cyklister og gående. De er alle i Holstebro by - omkring den indre ringgade og op til Hjermvej samt et enkelt sted på Frøjkvej. Men det er større projekter, som der ikke er penge til i denne omgang. Ill.: Holstebro Kommune

Sønderlandsskolen

Også på Niels Kjeldsens Vej i Holstebro er der behov for ændringer, så det bliver mere sikkert at krydse vejen - både for elever til Sønderlandsskolen og for børn og forældre til børnehaven.

Gamle vejbump med belægningssten er stort set jævnet ud, og i dag bruger en del lastbiler denne vej som genvej, mens andre bilister kører rigeligt stærkt på strækningen, hvor den anbefalede hastighed er 30 km/t.

Der vil nu blive etableret et nyt vejbump ved børnehaven, og et fodgængerfelt bliver flyttet til Banestien, hvor det bliver forsynet med gult blink. Desuden vil skiltningen blive ændret.

Ændringerne på Niels Kjeldsens Vej vil i alt koste cirka 278.000 kroner, og pengene kommer fra en pulje til trafiksikkerhed.

- Vi har prioriteret at sikre forholdene omkring skolerne, siger Klaus Flæng.

Der er både brugt puljemidler fra 2019 og 2020 til de to projekter. Derimod har politikerne ikke prioriteret en erstatning for nedslidte vejbump på Sirvej nær Sir Gl. Skole, som der også er ønske om.

- Vi har fortsat en pulje i 2020, og dette ønske vil indgå sammen med andre i en senere prioritering, siger Klaus Flæng.

Der er syv steder med sorte pletter i kommunen, hvor forholdene er særligt farlige - alle i Holstebro by. Det er ved rundkørslen ved Nørreport, og flere steder langs Søndrebrogade, Nørrebrogade samt Hjermvej. Samt krydset mellem Frøjkvej og Ellebækvej.

- Det kræver større ændringer, og de steder er vi også opmærksomme på. Men dem har vi ikke penge til i denne omgang, siger Klaus Flæng.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Gymnasiet må afskedige to undervisere

Leder For abonnenter

Læserbrev oversvømmer kommunens hjemmeside

Overskriften her er måske nok en stramning. Faktisk findes der kun et enkelt læserbrev på Holstebro Kommunes hjemmeside, men det er også nok til, at man må løfte et øjenbryn og undre sig. Under overskriften "Meninger om Storå oversvømmer dagbladets artikler" skriver kommunens natur- og miljøchef Torben Mølgaard om planerne for at sikre Holstebro mod oversvømmelser og adresserer samtidig nogle af de holdninger og kritikpunkter, forskellige borgere har rejst i artikler i denne avis. Indlægget præsenteres på kommunens hjemmeside netop som et læserbrev, og samme læserbrev har Torben Mølgaard sendt til avisen, som bragte det i sin fulde længde søndag. I avisen er det utvivlsomt et partsindlæg i en debat. Ovenikøbet et indlæg fra en person, som kan udtale sig om emnet med en overbevisende tyngde i kraft af sin stilling. Et meget velkomment læserbrev. Men skal det også opfattes sådan på kommunens hjemmeside? Altså som Torben Mølgaards holdning til debatten og til den kritik, visse kilder har rettet mod kommunens kamp mod oversvømmelserne? Det er svært at se det som andet. Og det åbner for en interessant diskussion: Kan enhver borger nu få adgang til forsiden af kommunens hjemmeside for at debattere aktuelle emner? Kan man få adgang til at bringe et læserbrev, hvis det er kommunens sagsbehandling, man er utilfreds med, eller gælder det kun, hvis det er avisens dækning af en sag, man er uenig i? Gælder muligheden for at få optaget sit læserbrev på kommunens hjemmeside alle, eller skal man være chefansat ved kommunen for at opnå det privilegium? Læserbrevsskribenten tager i sin tekst Holstebro Kommune til indtægt for indholdet med formuleringen: "...så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt." Måske er der således blot tale om en uheldig håndtering af begrebet læserbrev. Det er måske i virkeligheden information fra kommunen og ikke holdninger fra Torben Mølgaard. Forvirringen er stor, om end vi nu ved, at natur- og miljøchefen er uenig i visse holdningerne til sagen.

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];