Annonce
Holstebro

Vegansk mad til jul: Nyt brand skal få flere til at droppe kødet

Siden sommer har Louise Maae brugt meget tid i køkkenet for at finde de rigtige produkter til hendes veganske brand. Det hele er nu på plads, og hendes webshop er gået i luften. Foto: Christian Gnutzmann.
På grund af dyrevelfærd har Louise Maae valgt at stoppe med at spise kød. Nu har hun startet sit eget veganske brand og sin egen webshop i håbet om at få flere til at gøre som hende og i stedet vælge de veganske produkter.

Holstebro: En blanding af veganske produkter, der smager af and, og en sovs baseret på plantedrik. Det er, hvad der står på julemenuen hos Louise Maae, når det bliver den 24. december.

Hun har sammen med sin kæreste sparket animalske produkter ud og erstattet dem med veganske løsninger.

- Jeg er dyreelsker, og jeg er blevet mere og mere opmærksom på dyrevelfærd. Mange troede måske, at det kun var i udlandet, der var dårlige forhold, men sådan er det også nogle steder herhjemme, siger hun.

I år er det første gang, at hun skal fejre jul som veganer, og det betyder, at julemiddagen ikke bliver helt traditionel. Louise Maae og hendes kæreste har været i gang med de helt store forberedelser for at kunne få et vegansk måltid, der stadig minder om en julemenu.

- Vi blander det veganske produkt med rødkål og svesker, så vores ”and” kommer til at smage af jul, og så har vi lavet en sovs, der smager mindst lige så godt, som den man plejer at få, siger hun.

Til jul kommer der dog alligevel til at stå en rigtig and på bordet. Hendes gæster er endnu ikke hoppet med på den veganske vogn, og det ærgrer hende.

- Det havde nok været nemmere at få en vegansk omgangskreds i København. Her bliver folk lidt mere blå i hovedet, når jeg fortæller, at jeg er veganer, siger hun.

Ifølge Louise Maae er det specielt den ældre generation, der har svært ved at sluge den, når hun fortæller om de veganske madvaner.

- Min svigermor blev helt nervøs for, hvad hun skal servere til julefrokosten, men der tager jeg selv noget med. Jeg har lavet nogle lækre karrysild af veganske produkter, siger hun.

Annonce

Nutty Vegan ApS

Den veganske livsstil skal i fremtiden også være det, der sikrer føde på bordet hos Louise Maae. Hun har nemlig startet en webshop, hvor hun sælger sine egne veganske produkter. Brandet hedder Nutty Vegan, og ideen er, at produkterne skal gøre det lettere og billigere at vælge de animalske fødevarer fra.

- Når jeg har set bloggere komme med opskrifter til vegansk mad, er det ofte ret dyrt. Der er bare nogle produkter, man skal have, og det tænkte jeg, at man måtte kunne gøre billigere, siger hun.

I modsætning til nogle af de større producenter af veganske produkter, har Louise Maae selv stået for at lave webshoppen, markedsføring og alt det andet, der følger med ved at starte en virksomhed. Derfor satser hun på at kunne konkurrere på prisen.

- Jeg er jo jyde, så det skal være til at komme til for penge, ellers vil folk herfra nok heller ikke købe det, siger hun.

Virksomheden er startet med en klar mission. Louise Maae vil have flere mennesker til at spise vegansk mad, og selvom webshoppen kun lige er gået i luften, er hun ikke i tvivl om, at det nok skal blive en succes.

- Det bliver kæmpestort, det er jeg sikker på. Jeg kan se, at søgningen på vegansk mad stiger og stiger, og samtidig bliver alternativerne til kød bedre, så jeg tror ikke, at der er nogen, der spiser kød om 20 år, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];