Annonce
Ulfborg/Vemb

Ups: Tilladelse mangler til igangsat cykelsti

Det er dette pilekrat, som cykelstien langs Klitvejen (i baggrunden) skal føres igennem på en strækning på 200 meter. Det er registreret som mose og beskyttet natur. Derfor skal der anlægges en sø som erstatning for den natur, som forsvinder, og det kræver en dispensation. Foto: Holstebro Kommune
Cykelsti langs Klitvej skal føres gennem naturbeskyttet moseområde - og det kræver både dispensation og kompensation med anlæg af ny natur og med en sø i området.
Annonce

Sdr. Nissum: Alle tilladelser er endnu ikke på plads til den nye cykelsti, som er ved at blive anlagt mellem Husby og Fjand. Cykelstien skal nemlig løbe gennem et moseområde nord for Sdr. Nissum, og det er beskyttet natur, som kræver dispensation. Og der er en klagefrist på denne dispensation frem til 4. juni, før den kan tages i brug.

Arbejdet med cykelstien er gået i gang fra Husby i syd og mod Sdr. Nissum. Det er på de næste fire kilometer mod Fjand, at cykelstien skal løbe gennem et moseområde på en strækning på 200 meter - og det kræver dispensation.

Kommunen har dog konstateret, at det er et område, som er tilgroet med pile- og birketræer. Der løber en kanal gennem mosen og under vejen, og selv i februar var det en relativ tør mose. Det vurderes, at området næppe er egnet som ynglested for beskyttede fuglearter, og der er ingen vandhuller til padder.

Det er 1000 kvadratmeter "mose" som forsvinder med cykelstien, og efter reglerne skal kommunen anlægge dobbelt så meget erstatningsnatur.

Kommunen har derfor købt et engareal i nærheden, hvor der nu skal anlægges en sø på cirka 2000 kvadratmeter. Der skal lægges stabilt grus under cykelstien, og det opgravede sand og jord skal lægges i en lav vold omkring søen. Kommunen vurderer i tilladelsen, at den nye sø vil give bedre vilkår for både padder og beskyttede fugle.

Området er både et EF-habitatsområde med beskyttede naturtyper - og herunder klitheder og tørvemoser. Desuden er det et fuglebeskyttelsesområde, hvor blandt andet rødrum og en række gåsearter er beskyttede.

Der er tidligere konstateret odder i natur-2000 området og omkring vandløbet gennem området. Det vurderes dog, at området ikke er levested for odder.

Det nye vandhul får ikke noget afløb, og der vil ikke blive udsat fisk eller krebs i hullet.

Det er 1,5 kilometer nord for Sdr. Nissum - mellem Kærvej og Nørre Fjandvej, at den nye cykelsti langs Klitvej (rød streg) skal løbe gennem et moseområde på en stræning på 200 meter. Og hvor der skal anlægges en sø og ny natur som erstatning. Ill.: Holstebro Kommune
Annonce
Holstebro For abonnenter

For 10 år siden: Da Rikke fik varmet tæerne, vandet stod højt, og politikerne afsatte 500.000 kroner til at bekæmpe vandet

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce