Læserbrev

Ulven. Umuligt at sikre store naturarealer

Der er ikke til dato fundet holdbare løsninger på, hvorledes der kan hegnes langs med snoede vandløb eller vandløb som løber igennem folde, fastslår Jørgen Blazejewicz fra Storålam. Foto: Morten Stricker

Debat: Indlægget skal ses som et svar på indlæg fra Ole Pedersen fra foreningen Ulvetid vedrørende ulve i Stråsø fra 6. maj 2019.

”Ulvesikring” af hegn er forbundet med en række konsekvenser og har en række omkostninger, som der ikke til datoer er nogen, der har ønsket at afholde.

Ulvesikring af eksisterende fårehegn (nethegn) sker ved at der monteres en tråd udvendigt på hegnet max. 20 cm over jorden, som skal vanskeliggøre at ulven graver sig under hegnet og at der i 110 cm højde placeres en tråd som vanskeliggøre at ulve springer over hegnet eller klatrer over. Disse tråde skal have en spænding på mindst 4500 volt og ikke 6000 volt som Ole Pedersen fejlagtigt skriver i sin artikel. Til denne sikring kan der søges om et tilskud på op til 12,50 kr. pr. løbende meter, hvis hegnet er beliggende i den såkaldte Ulvezone.

Eksisterende hegn er etableret med henblik på at holde får inde og altså ikke for at holde ulve ude. Mange fårehegn, herunder også statens hegn i Stråsø, har ikke en kvalitet så de nødvendigvis kan holde ulve ude. Nye fårehegn er en bekostelig affære som koster mellem 35-45 kr. pr. løbende meter, som der ikke er nogen, der har ønsket at dække indtil nu. Alene Storålam har 40-50 km hegn i den samlede ulvezone, hvoraf over halvdelen er beliggende i Stråsø området.

Ulvesikrede hegn kræver ekstremt meget ekstra vedligeholdelse idet den øverste tråd ofte kortslutter med nethegnet på grund af hjorte, som river trådene ned, træer og grene, som trykker hegnet ned. Den nederste tråd vokser der græs og andet op på så det afleder til jorden og derfor kræver at der ryddes under tråden med buskrydder.

Der findes også nogle andre og mindre sårbare løsninger, som blot er langt dyrere i etableringsfasen og dermed urealistiske på store naturarealer.

Der er ikke til dato fundet holdbare løsninger på, hvorledes der kan hegnes langs med snoede vandløb eller vandløb som løber igennem folde. Der findes ikke realistiske løsninger til de mobile hegn som er det hegn der anvendes allermest i de store fårebesætninger.

Konklusion:

Det er en illusion at forestille sig at ulvesikre hegn på store naturarealer, til alle tider, vil være i en forfatning, så de kan holde ulve ude, indenfor en realistisk økonomisk ramme.Der er en række uløste problemer omkring sikring, som det er svært at se realistiske løsninger på.

Der er en række store ekstra omkostninger forbundet med ulvesikrede hegn, som der ikke er økonomi til i fåreavlen og som ingen andre har ønsket at påtage. Konsekvensen vil på sigt blive at fåreavlen forsvinder i de områder, hvor der etableres en fast bestand af ulve.

Det vil ske på bekostning af klimavenlig kødproduktion, landskabspleje, biodiversitet og beskæftigelse i landdistrikterne. Hvorvidt det er rimeligt eller ej må være op til den enkelte at afgøre, jeg finder det ikke rimeligt.

0/0
Annonce
Læserbrev

Ældre. Hvor skal et nyt friplejehjem ligge?

Læserbrev

Ulven. Umuligt at sikre store naturarealer

Læserbrev

Politik. Vi har brug for en bedre seniorførtidspension

Leder For abonnenter

Godt set af Jyden i Bur

Leder For abonnenter

Det går så fint så fint - eller gør det?

Klimadebatten fylder mere end nogensinde her i starten af valgkampen. Pernille Vermund fra Nye Borgerlige gjorde det klart, at hun er godt og grundig træt af det omsiggribende klimahysteri, da hun blev bedt om et bud på partiets klimapolitik under den første partilederrunde på tv. Men generelt giver politikerne på alle fløje udtryk for at ville gøre en indsats for at reducere det danske udslip af CO2. - Vi tager det meget alvorligt, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) udtrykker ved enhver given lejlighed, og under partilederrunden konstaterede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at Danmark ligger i front. - Vi har førertrøjen på, forsikrede han vælgerskaren, som både skal afgøre, hvem der skal repræsentere Danmark i Europaparlamentet, og sammensætning af det danske folketing, inden for den nærmeste fremtid. En ny opgørelse fra EU's statistiske kontor, Eurostat, viser, at det svarer til, at en bjergrytter stiller sig frem som favorit i Tour de France til en plads øverst på podiet i Paris efter at være endt på en samlet placering i feltet som nummer 19 efter at være kommet i mål på Alp d`Huez. Tallene viser, hvordan det gik med målsætningen om at få reduceret CO2-udslippet på den europæiske energiproduktion i 2018, og her viser det sig, at udslippet fra den danske energiproduktion er stort set på niveau med udslippet i 2017. 18 af de 25 lande, som er med i opgørelsen, har fået bedre resultater af indsatsen end Danmark, og det må derfor betegnes som kollektivt selvbedrag, hvis vi bliver ved med at tro, det går så fint så fint. En international skare af unge, som i weekenden var samlet på en ø i Øresund for at diskutere, hvad de havde af ønsker til både det europæiske fællesskab og de enkelte regeringer, var da heller ikke i tvivl om, at det går for langsomt, og FN´s generalsekretær, António Guterres, udsendte her til morgen en appel til alle verdens regeringer om at sætte tempoet op i klimaindsatsen under et besøg på nogle af de mange ø-stater i Stillehavet, som er truet på deres eksistens af stigende havstand og andre konsekvenser af de globale udledning af CO2. Måske er det faktisk på tide at tage det alvorligt - sådan for alvor.

Læserbrev

Vester Husby. Kulturen til forskel - det gælder vel også kulturarven?

Læserbrev

Ældrepleje. Boller uden gær - nej vel, kære politikere?!

Læserbrev

Politik. På togtur med Søren Gade

Annonce