Annonce
Læserbrev

Ulvedebat. Vi opfordrer politiet til at inddrage Troldtofts våbentilladelse

Debat: Lige siden ulven kom til Danmark, har modstandere af ulvene forsøgt på alle mulige måder at finde en undskyldning, der kunne retfærdiggøre, at ulvene kunne skydes: Ulvene er ikke selv var indvandret, men transporteret til Danmark, ulvene er ikke ulve, men hybrider, ulvene kommer tæt på bygninger, ulvene er farlige for vores børn, ulven tager husdyr, ulven udviser ikke skyhed.

På det seneste er der dukket nogle påståede oplevelser op om ulve, der ikke viser skyhed på endog meget korte afstande. Disse oplevelser virker alle meget utroværdige, der er mange detaljer, som på ingen måde passer ind i normal ulveadfærd.

Det er påfaldende, at der ikke er et eneste bevis for de påståede hændelser. Der er ikke et eneste billede, til trods for mobiltelefoner med kamera i dag er hver mands eje.

Det virker som ”nogen” forsøger at give indtryk af, at en eller flere ulve har mistet skyhed for mennesker, selv om det i nogle tilfælde åbenlyst ikke passer i forhold til den påståede oplevelse.

I det tilfælde, at en ulv habitueres, vil ulven langsomt men sikkert komme nærmere og nærmere mennesker, men det er en langsom proces og ikke noget, der sker på 14 dage, som man forsøger at give udtryk af med disse historier.

Den 16. november bekendtgjorde Steffen Troldtoft, som er formand i foreningen Ulvefrit Danmark et læserbrev i flere medier, at han havde afgivet et varselsskud ved et møde med en ulv. TV MidtVest skrev en artikel på baggrund af læserbrevet, samt et interview med Steffen Troldtoft.

Nedenstående er uddrag af TV MidtVests interview med Steffen Troldtoft:

  1. Til TV MidtVest fortæller Steffen Troldtoft, at han mange gange tidligere har mødt en ulv, men at det er første gang, at han har måtte give varselsskud. "Jeg vil ikke finde mig i, at ulven bider mig eller min hund. Jeg mener, at der skal gøres noget lovgivningsmæssigt, for der bliver flere og flere ulve".
  2. De (Miljøstyrelsen red.) har dog ikke taget stilling til begrebet nødværge i en akut situation, hvor man ikke har mulighed for at få en forudgående tilladelse fra Miljøstyrelsen. Men i nødværgereglerne i Straffelovens §13 står der: Det må i den forbindelse antages, at drab på en ulv, der er nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende angreb fra ulven mod et menneske, vil være straffri som lovligt nødværge.
  3. Steffen Troldtoft er da heller ikke i tvivl om, at hvis ulven kommer tættere på og angriber ham eller hans hund, så vil han skyde efter ulven. Reglerne er uklare, og så må vi igen tage retssagen bagefter, hvis det bliver nødvendigt, siger Steffen Troldtoft til TV MidtVest.

Da Moritz Troldtoft ulovligt skød ulven i 2018, hævdede Steffen Troldtoft, som kørte traktor på stedet, at ulven, der blev skudt, virkede truende. Det er blevet tilbagevist af forskerne efterfølgende. Ulven adfærd var, som man må forvente.

Med dette i hukommelsen og Steffen Troldtofts ovenstående udtalelser om at skyde ulven og spekulere i nødværge, mener vi, der er overhængende fare for, at han skyder en ulv, idet han selv udtrykker, det kan komme på tale.

Vi har rettens ord for hans vurdering af truende adfærd fra en ulv, ikke ligger inden for hans kompetenceområde.

Steffen Troldtoft, accepterer ikke dommen i Viborg. Han mener stadig, at de danske ulve er hybrider, som han fejlagtigt tror, man må skyde, da de ikke som ulven er fredet af Habitatdirektivet. Hybrider er derimod fredet af Bern Konventionen.

På baggrund af Steffen Troldtofts egne udmeldinger og handlinger, og ikke mindst det faktum, at Steffen Troldtoft vurderer almindelig ulveadfærd som truende eller farlig, mener vi, at der er god grund til at frygte, at Steffen Troldtoft i nærmeste fremtid ulovligt vil nedlægge en ulv, med den begrundelse, at ulven var nærgående eller farlig.

For at forebygge at et fredet dyr bliver nedlagt med fuldt overlæg, har Foreningen Ulvetid derfor gjort politiet opmærksom på dette forhold og opfordret politiet til at overveje at inddrage Steffen Troldtofts våbentilladelse, hvis loven åbner mulighed for det.

Annonce
Ole Pedersen. Privatfoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev For abonnenter

Læserbrev: Fåreavler er selvforskyldt årsag til angreb på sine får

Debat: Fåreavler, Morten Thøgersen, Råsted/Vemb, har igen selvforskyldt haft angreb på sine får, der fortsat kun er beskyttet af et utilstrækkelig lavt, flytbart hegn. Og som sidst, igen beklager sig over regeringen, og skubber på den måde sit ansvar for dyrene over på regeringen. Dette synes i øvrigt at være standard ingen for landbruget, at lade andre betale. Det er dog langt fra det første ulveangreb på får i indhegninger, der er helt utilstrækkelige. Og derfor langt fra det første ulveangreb på ubeskyttede får, hvor ejeren giver ulven ansvar for noget, der helt klart er ejernes eget ansvar. Der er hos Morten Thøgersen denne gang tale om 20-25 dræbte får, der med stor sandsynlighed ikke er dræbt på en gang, men over flere dage/uger, som det også blev påpeget ved det seneste angreb i efteråret 2019, hvor han mistede 83 får, hvilket dengang røbende det manglende opsyn med dyrene. Han bor ikke i ulvezonen. så der er ikke krav om dagligt tilsyn med får. Men i almindelighed forventes det sker i respekt for dyrene. Endvidere bør ulvezonen udvides, dersom det er en ulv, der har haft let spil til at dræbe fårene, og ikke nogle bortløbende hunde. Vildtkonsulent, Jens Henrik Jakobsen, der indsamlede DNA til analyse, kunne igen oplyse, at Morten Thøgersens hegn ikke var ulvesikret. Til kanalen TV Midtvest fortæller Morten Thøgersen, at han er træt og frustreret over situationen. Hvilket han bestemt ikke er ene om. For det nærmer sig tilbagevendende kynisk ligegyldighed med dyrene, og det år efter år. - Nu skal der snart ske noget i det her land. Det kan ikke passe, at politikere ikke gør noget ved det. At miljøministeren vil have et hegn, jeg ikke kan bruge til noget. Det bliver kun værre. Jeg må jo ikke skyde ulvene, fortæller han til tvmv. Vi lever i 2020 med en accelererende udryddelse af artsdiversiteten, hvor landbruget er en af hovedårsagerne og ikke ulven, der er et væsentligt toprovdyr i natursystemet, og ikke i 1820, hvor mange rovdyr og rovfugle i enfoldighedens navn blev udryddet i landet, da de ikke lige passede ind med den tids herremænd, jæger og landbrugsinteresser. Er det vilkårene i dagens Danmark kan en hobbyaktivitet som jagt helt forbydes for at beskytte naturens rovdyr, og fåreavl kan dikteres kun må ske på øerne, som også store landbrugsområder skal gives tilbage til naturen. Så det er nye tider! Følgende regler gælder i dag i de udpegede ulvezoner: ”Hvis man som husdyrholder inden for et af de udpegede områder ikke etablerer ulvesikre hegn eller misvedligeholder et ulvesikkert hegn, så det ikke opfylder ovenstående definition på et ulvesikkert hegn, medfører det, at der efter gentagne ulveangreb (som udgangspunkt to ulveangreb, men beror på konkret vurdering) ikke udbetales yderligere kompensation ved tab af dyr.” Det gælder for Morten Thøgersen, som det gælder en hvilken som helst anden virksomhed, at de skal leve op til gældende love og regler, og det gælder naturligvis også for fåreavlerne. Og er økonomien ikke til at loven overholdes, må virksomheden lukke ned.

Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Ulfborg/Vemb

Mand omkommet i drukneulykke

Annonce