Annonce
Læserbrev

Ulve. Èt at læse, noget andet at forstå, Erik Poulsen

Debat: Fælles for begge de seneste ulveangreb på får har det tilfælles, at der stort set ingen indhegning var.

Angrebene på Råstedvej havde slet intet hegn ned til Lille Å, og angrebene hos mekaniker Morten Thøgersen i 2017, 2018 og 2019 skyldtes helt utilstrækkelige, såkaldte flytbare hegn. Så i begge tilfælde har der været åbent tag-selv-bord for både hunde og ulve.

Ifølge Miljøstyrelsen var hegnet hos mekaniker Morten Thøgersen ikke sat op efter disse anvisninger ved det angreb, som kostede i alt 33 får, ifølge den gennemgang af hegnet, der blev foretaget på stedet.

"Enkelte steder var der for eksempel en afstand på op mod en halv meter fra nederste tråd til jorden," skriver Miljøstyrelsen i svaret til Holstebro Dagblad (den 4. september).

Ser man på billederne i omtalen af angrebet hos mekaniker Morten Thøgersen i blandt andet (TV 2 den 4. september 2019), (Landbrugsavisen den 2. september 2019), ser man ikke får fra ét angreb, men mere eller mindre fortærede kadaver indsamlet fra flere angreb.

Hvilket kraftigt indikerer manglende opsyn med fårene, og dermed banker en dyreværnssag på døren. Så der skal stilles spørgsmålstegn vedr. udbetalingen af en erstatning for de selvforskyldte tab, hvor myndighederne i stedet bør udstede en bøde, samt forbud mod at holde får. Du, Erik Poulsen, minder uendeligt meget om den sygeligt muslimforskrækkede, nu tidligere DFér, Martin Henriksen, der som du ser ulve, ser muslimer alle steder.

Da du tydeligvis ikke forstår naturen, har du heller ikke evnet at forstå sigtet med de grønne organisationers anbefaling til miljøminister, Lea Wermelin. Der omhandler en hel ændring af Naturstyrelsen, så den bliver bemandet med mennesker, der har en helstøbt naturfaglig indfaldsvinkel til forvaltningen af den fælles natur.

Det er nemlig ikke tilfældet i dag. Ulven er ikke hele naturen, men så afgjort en vigtig del af naturens selvforvaltning. Og det er den udvikling vi skal have i en tid, hvor den hele biodiversitet er i særdeles alvorlige problemer. Det kan få den konsekvens, at staten eksproprierer store landarealer, for eksempel hele ulvezonen, med det sigte at skabe sammenhængende urørte klimaskove, hvor arterne kan etablere sig på naturens præmisser, og det vil sige ingen jagt. Og skal der overhovedet være får i området, skal det være lovbestemt med ulvesikre indhegninger.

Arkivfoto: Scanpix
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Debatniveauet er simpelthen for lavt

Nogle gange er der behov for rabiate og grænsesøgende udtalelser for at få en debat sat i perspektiv. Overdrivelse, karikerede holdninger og provokationer kan lokke ligesindede og modstandere frem og tjener derfor et formål. Og hvis de holder sig inden for lovens rammer, kan vi såmænd også lægge spalteplads til dem. Både i form af redaktionelt behandlede emner, i læserbreve og i kommentarer til vores indhold på nettet. Men der er grænser. Torsdag bragte vi et læserbrev, hvori Jens Kristian Noe fra Holstebro gik helt til grænsen i ulvedebatten. Holdningerne i indlægget står han næppe alene med, men det provokerende budskab affødte primært reaktioner fra folk med den modsatte holdning. Her taler vi om den yderst forsimplede diskussion om "for eller imod ulven". Den diskussion, hvor nuancerede mennesker for længst er stået af, og kun de mindst kompromissøgende står tilbage i hver sin skyttegrav og råber ukvemsord. En absolut værdiløs diskussion. Af den årsag valgte vi at lukke for kommentarer til indlægget på nettet. Det sker sjældent. For vi vil om nogen gerne facilitere en saglig debat om ulven og det skel, den har skabt mellem mennesker efter sin genkomst til vores område. Men vi må ærligt erkende, at netop den debat er svær at være ordstyrer for. Det afholder os naturligvis ikke fra at skrive om ulven og de følelser, der er forbundet med den. Men ingen skal et øjeblik tro, at vi er glade for den interesse vores indhold får alene på baggrund af usaglige kommentarer. Vi vil meget hellere den positive dialog. Og det gælder ikke kun ulven. Så sent som torsdag fik jeg en henvendelse fra en læser, der var utilfreds med, at vi havde optaget et læserbrev om et andet harskt emne. Han opsagde sit abonnement på den baggrund. Vi bringer disse indlæg, fordi de findes og fordi de reflekterer det samfund, vi befinder os i. Men vi er også vidende om, at det ofte er de mest rabiate, der tyer til at sende et læserbrev. Det vil vi gerne lave om på. Derfor skal opfordringen herfra lyde: Send et læserbrev og vis os alle, at debatterne er meget mere nuancerede.

Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce