Annonce
Struer

Udvalgsformand til naboerne: I får en afklaring i løbet af tre til seks måneder

Ejerne af otte vindmøller ved Fousing har planer om at udskifte dem med fem nye, der efter planen bliver dobbelt så høje. Arkivfoto: Morten Stricker
Det har skabt stor usikkerhed blandt naboerne, at ejerne af otte vindmøller på markerne mellem Fousing og Asp har planer om at udskifte dem med fem nye, der bliver dobbelt så høje. Lokalsamfundet er splittet, og al byggesagsbehandling i den nærmeste omkreds af møllerne er gået i stå. Formanden for teknik-, miljø- og klimaudvalget i Struer Kommune, Marianne Bredal forventer en afklaring, så det kan blive afgjort, om politikerne i byrådet vil godkende vindmølleprojektet eller stoppe det, inden for tre til seks måneder.

I forbindelse med et større vindmølleprojekt ved Hedevej mellem Fousing og Asp, iværksatte forvaltningen i Struer Kommune en forhøring, uden at politikerne i teknik-, miljø, og klimaudvalget var orienteret om, at det skete. Har politikerne mistet grebet om forløbet?

Nej, vi politikere har ikke mistet grebet. Det var alene en forhøring af udlæg af støjzone med henblik på en kvalificering af den politiske behandling af vindmølleprojektet. I dag ville vi nok ikke have lavet den forhøring, da det bliver uklart for alle, hvor vi er i processen.

En beboer i området har fået afslag på en ansøgning om at opføre et nyt stuehus med henvisning til planerne om at udskifte de otte eksisterende vindmøller i området med fem nye, der bliver dobbelt så høje. Beslutningen blev truffet af forvaltningen. Burde sagen ikke være sendt videre, så det i stedet var politikerne i teknik-, miljø, og klimaudvalget, der fik mulighed for at tage stilling til ansøgningen?

Jeg synes faktisk, det er meget fornuftigt, forvaltningen behandler sagen nu, mens det undersøges, om der er baggrund for vindmølleprojektet. Men det gælder selvfølgelig også om, at vindmølleprojektet ikke bare kan trækkes i en uendelighed, så alt andet er blokeret i mellemtiden. Derfor skal der også snart tages stilling til vindmølleprojektet. Men det er et stort projekt. Der er rigtig mange penge i det, og det får konsekvenser for mange borgere, så det må være rimeligt at bruge den nødvendige afklaringstid.

Er forvaltningens afslag en indikation på, at udfaldet er givet på forhånd, og at Struer Kommune står på vindmølleejernes side i sagen?

Nej, forvaltningens afslag er alene udtryk for, at der er brug for noget afklaringstid. Det er ikke et udtryk for, hvorvidt vi står på den ene eller den anden side. Det har vi jo netop ikke taget stilling til. Det sker først, når vi ser sagen igen med de høringssvar, der er kommet ind fra borgerne i området.

Gør det indtryk, at naboerne protesterer og gør opmærksom på, at de nye vindmøller risikerer at føre til en affolkning af hele området?

Ja, naturligvis gør folks bekymringer indtryk. Og jeg ser frem til at læse høringsvarene.

Har det indflydelse på forløbet, at en af vindmølleejerne er gruppeformand for Venstres byrådsgruppe og formentlig også Venstres borgmesterkandidat, når der skal vælges nyt byråd i Struer Kommune i 2021?

Nej, det kan jeg klart afvise. Alle sager skal behandles korrekt, uanset hvem de involverede parter er. Da Venstres gruppeformand åbenlyst er inhabil, har han naturligvis heller ikke deltaget i Venstres interne drøftelser om denne sag.

Der er på landsplan udstukket nogle mål for vedvarende energi fra vindmøller i de enkelte kommuner. Lever Struer Kommune op til de målsætninger, der ligger på området, og er der i det hele taget behov for flere vindmøller på land for at kunne levere det, der bliver forventet?

Folketingets målsætning er at 100% af al elforbrug i 2030 skal dækkes af vedvarende energi. I Struer Kommune er den samlede kapacitet på elproduktion fra vindmøller over 25m 61MW (46MW fra eksisterende møller + 15MW ved etablering af Lyngs-projektet), hvilket vil kunne forsyne hvad der svarer til ca. 25.000-30.000 husstande.

Har Venstre en principiel holdning til, om der er plads til flere af de helt store vindmøller i Struer Kommune?

Som udgangspunkt er Venstre positivt indstillet overfor vindmøller, men vi tager naturligvis stilling fra sag til sag med udgangspunkt i de konkrete, lokale forhold.

Er der enighed om, hvordan Struer Kommune generelt skal forholde sig til en ansøgning om at sætte flere vindmøller op på land i udvalget for teknik-, miljø- og klimaudvalget og i byrådet?

Jeg vil afholde mig fra at udtale mig om andre partier eller byrådskollegaers holdninger til politiske sager, men jeg kan afsløre at vi generelt har et godt dialogforum i udvalget, og selve behandlingen af et vindmølleprojekt, skal naturligvis håndteres efter gældende lovgivning og almen sagsbehandlings praksis.

Har politikerne i byrådet mulighed for at afvise vindmølleejerne og sætte en stopper for opsætningen af de nye vindmøller, hvis alle gældende lovkrav er opfyldt?

Politikerne har til enhver tid mulighed for at stoppe vindmølleprojektet. Med udlæg af et område i kommuneplanen har vi alene sagt, at det her kan undersøges, om der er mulighed for opstilling af møller, og hvad konsekvenserne er. Selvom de formelle lovkrav er opfyldt har vi stadig mulighed for at afvise projektet, hvis vi finder, at projektet ikke er foreneligt med de interesser, der er i området.

Hvor lang tid, vil der gå, inden både vindmøllerejerne og naboerne får en afklaring på, om planerne bliver gennemført?

Jeg håber der er en afklaring inden for 3-6 måneder.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce