Annonce
Læserbrev

Trivsel. Et middel til bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær

Annonce

Debat: Ser man tilbage på arbejdspladserne i 60'erne og kigger man for eksempel på en byggeplads, så var den kendetegnet ved en ting - arbejdsfællesskab. Murene, tømrerne, stilladsarbejderne med mere havde alle respekt for hinandens arbejde. For at deres arbejde skulle lykkes, så skulle alle kompetencer og evner i spil. Lidt det samme billede ser man i dag, hvis man kigger på de udsendte soldater. Her er kammeratskab og det bygger på en grundlæggende eksistentiel tillid, hvor man stoler 100 procent på hinanden og er villig til at gå igennem ild og vand for hinanden.

Skal arbejdsmiljøet og trivslen styrkes på de offentlige arbejdspladser og sygefraværet dermed nedsættes, så mener jeg, at det kræver, at vi har stærke, robuste og tillidsbaserede arbejdsfællesskaber. Det kræver, at vi har en arbejdskultur, der karakteriseres ved en høj grad af medindflydelse, medbestemmelse og medansvar blandt alle ansatte.

Medansvar kræver, at alle på en arbejdsplads opfatter hinanden som hinandens forudsætninger for at lykkes med kerneopgaven. Ikke kun i ord, men i handling hver eneste dag. Man har forskellige roller, opgaver og funktioner i forhold til kerneopgaven. Med kerneopgaven er fælles.

Arbejdsfællesskabet er ikke kun noget, der skal foregå på den enkelte matrikel, enhed eller arbejdsplads. Det er noget, der skal foregå både horisontalt og vertikalt i hele kommunen. Det betyder, at alle er hinandens forudsætninger. Så uanset om man er direktør, chef, pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent, pædagog, HK'er eller pedel, så er man kollegaer og den del af et arbejdsfællesskab, der for eksempel skal lykkes med at understøtte børns dannelse, livslæring og livsduelighed.

I et arbejdsfællesskab gør man ikke ”bare” rent på institutionen. Pædagogmedhjælperne er ikke ”bare” nogen der er der. Alle udfylder en vigtig rolle, opgave og funktion i forhold til kerneopgaven uanset stilling, faglighed og uddannelse.

Skal vi udvikle et godt arbejdsfællesskab fra kælder til kvist, så kræver det, at vi lader være med at tale om kolde og varme hænder, men om nødvendige hænder. Det kræver, at vi lader være med at tro, at der er nogle, der er vigtigere end andre i løsningen af kerneopgaven. Det er vigtigt, at vi ser hinanden som forbundne kar, der skaber et godt hverdagsliv og arbejdsliv til gavn for borgere, familier, børn, unge og ansatte. Tillid skal ikke bare være et buzzword uden indhold. Det er vigtigt, at tillid bliver omsat lokalt, så der skabes en forståelse af, hvad tillid er ”for os”. Man kan ikke som ledelse alene skabe et tillidsbaseret arbejdsfællesskab. Medarbejderne skal involveres - og involvere sig - for tillid går begge veje.

At gå fra en arbejdsplads til et arbejdsfællesskab kan måske virke som en drøm, der ikke er realiserbar. Men hvad er alternativet? Hvis ikke arbejdslivet er fyldt med arbejdsglæde, mening og fællesskab, så er der mange år af ens liv der kan bruges bedre.

Annette Dietz. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Se billederne: Mette Frederiksen og Bo Tengberg er blevet gift på Møn

Annonce