Læserbrev

Trafik. Et sammenhængende Danmark med mindre trængsel

Kristian Pihl Lorentzen. Pressefoto

Debat: Det går rigtig godt i Danmark for tiden. Når det går godt, stiger trafikken på vores veje. Frem mod 2030 forventer vi en stigende trængsel på vejene flere steder i landet. Skal vi understøtte fortsat vækst og udvikling i hele Danmark, skal vi i tide investere i at udbygge vores infrastruktur, så danskerne kan komme hurtigt og sikkert til og fra arbejde. Og så danskerne har friheden til at bosætte sig i hele landet. Derfor er regeringen blevet enig med Dansk Folkeparti om en historisk infrastrukturplan, hvor vi frem mod 2030 investerer massivt i vigtige vej- og baneprojekter – så vi får bundet Danmark langt bedre sammen og reducerer trængselsproblemerne. Med planen investerer vi massivt i at anlægge nye vejprojekter som en tredje Limfjords-forbindelse ved Aalborg, Frederikssunds-motorvejen, første etape af en jysk parallelmotorvej mellem Haderslev og Give - og senere mellem Give og Viborg, motorvej mellem Næstved og Rønnede, samt færdiggørelse af Kalundborg-motorvejen. Desuden udbygges vejkapaciteten ved hovedstaden, så trængsel og tidsspilde bekæmpes. Det vil alt sammen styrke mobiliteten og sikre, at danskerne kan komme hurtigere og sikrere frem. Samtidig investerer vi i at udbygge eksisterende veje, hvor der i dag er stor trængsel. Derfor udvider vi bl.a. motorvej E45 mellem Aarhus S og Aarhus N samt mellem Vejle og Skanderborg - og senere mellem Aarhus og Randers. Og vi udvider hurtigt motorvejen E20 syd om Odense – blot for at nævne er par af projekterne. Motorvejshullerne ved Herning bliver lukket i en fart. Vi igangsætter også en række vigtige projekter, der understøtter den regionale fremkommelighed, så vi kan styrke den regionale adgang til de centrale hovedfærdselsårer. Derfor udbygger vi blandt andet rute 40 mellem Aalbæk og Skagen, øger kapaciteten på rute 15 mellem Herning og Ringkøbing, opgraderer Rute 34 mellem Haderup og Skive, samt udbygger E55 mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster. Samtidig investeres der fortsat massivt i jernbanen frem mod 2030. så vi kan understøtte en både effektiv og punktlig togdrift. Herunder bl.a. med anlæggelse af en ny bane på Vestfyn samt hastighedsopgradering mellem Odense og København. Dertil kommer, at vi afsætter store puljer til støjbekæmpelse, bedre cykelinfrastruktur, fremkommelighed, tilgængelighed for handicappede, og trafiksikkerhed. Det gør vi sideløbende med, at vi sikrer den grønne omstilling af vores transport. Mens Venstre investerer i vores veje, forsøger Socialdemokratiet at bilde danskerne ind, at de vil gøre det samme. Men det kan de ikke. For de har ikke de penge til at investere i vejene, som Venstre har. De vil hellere investere i togfondsprojekter, som der ikke er brug for. Dertil skal man huske, at for hver en krone de bruger på togfondsprojekter, har de en krone mindre til vigtige vejprojekter. Og når Socialdemokratiet for eksempel hellere vil bruge over fem milliarder kroner på en ny banebro over Vejle Fjord, så har de ikke penge til en tredje Limfjords-forbindelse eller en udvidelse af E45. Danskerne har ikke brug for de tomme og luftigt finansierede vejløfter, som Socialdemokratiet er garant for. De har brug for en robust og sammenhængende plan for infrastrukturen, der understøtter vækst og udvikling. Og som giver forudsigelighed for borgerne, erhvervslivet og kommunerne. Vi skal derfor binde vejnettet i Danmark endnu bedre sammen samt styrke jernbanen og cyklismen. Det er Venstres prioritet. Hvor der er vilje, er der vej - og bane!

0/0
Annonce
Læserbrev

Ældre. Hvor skal et nyt friplejehjem ligge?

Læserbrev

Ulven. Umuligt at sikre store naturarealer

Læserbrev

Politik. Vi har brug for en bedre seniorførtidspension

Leder For abonnenter

Godt set af Jyden i Bur

Leder For abonnenter

Det går så fint så fint - eller gør det?

Klimadebatten fylder mere end nogensinde her i starten af valgkampen. Pernille Vermund fra Nye Borgerlige gjorde det klart, at hun er godt og grundig træt af det omsiggribende klimahysteri, da hun blev bedt om et bud på partiets klimapolitik under den første partilederrunde på tv. Men generelt giver politikerne på alle fløje udtryk for at ville gøre en indsats for at reducere det danske udslip af CO2. - Vi tager det meget alvorligt, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) udtrykker ved enhver given lejlighed, og under partilederrunden konstaterede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at Danmark ligger i front. - Vi har førertrøjen på, forsikrede han vælgerskaren, som både skal afgøre, hvem der skal repræsentere Danmark i Europaparlamentet, og sammensætning af det danske folketing, inden for den nærmeste fremtid. En ny opgørelse fra EU's statistiske kontor, Eurostat, viser, at det svarer til, at en bjergrytter stiller sig frem som favorit i Tour de France til en plads øverst på podiet i Paris efter at være endt på en samlet placering i feltet som nummer 19 efter at være kommet i mål på Alp d`Huez. Tallene viser, hvordan det gik med målsætningen om at få reduceret CO2-udslippet på den europæiske energiproduktion i 2018, og her viser det sig, at udslippet fra den danske energiproduktion er stort set på niveau med udslippet i 2017. 18 af de 25 lande, som er med i opgørelsen, har fået bedre resultater af indsatsen end Danmark, og det må derfor betegnes som kollektivt selvbedrag, hvis vi bliver ved med at tro, det går så fint så fint. En international skare af unge, som i weekenden var samlet på en ø i Øresund for at diskutere, hvad de havde af ønsker til både det europæiske fællesskab og de enkelte regeringer, var da heller ikke i tvivl om, at det går for langsomt, og FN´s generalsekretær, António Guterres, udsendte her til morgen en appel til alle verdens regeringer om at sætte tempoet op i klimaindsatsen under et besøg på nogle af de mange ø-stater i Stillehavet, som er truet på deres eksistens af stigende havstand og andre konsekvenser af de globale udledning af CO2. Måske er det faktisk på tide at tage det alvorligt - sådan for alvor.

Læserbrev

Vester Husby. Kulturen til forskel - det gælder vel også kulturarven?

Læserbrev

Ældrepleje. Boller uden gær - nej vel, kære politikere?!

Læserbrev

Politik. På togtur med Søren Gade

Annonce