Annonce
Holstebro

Tosprogede børn bliver hjemme: Der er for langt til sfo'en

Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolens sfo'er har oplevet et stort frafald af børn fra Trekanten, efter sprogklasserne blev flyttet til Sct. Jørgen og kommuen også har fjernet den gratis bustransfort for de almindelige 0.-3. klasses elever fra Trekanten . Bus. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Mange af Trekantens børn går hjem efter skole i stedet for at fortsætte over i sfo'en som deres jævnaldrende. Et problem, mener både skoler og boligselskaber.

Holstebro: Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen har oplevet et stort frafald i deres sfo'er, siden kommunen fjernede den gratis bustransport fra Trekanten og samtidig flyttede sprogklasserne væk fra de almene folkeskoler til det nye Campus Sct. Jørgen.

- Det er pokkers ærgerligt, for rent socialt giver det noget andet at være sammen med sine klassekammerater i fritiden, og det øger tilbøjeligheden til at deltage i fællesarrangementer og fødselsdage og indgå legeaftaler, siger formanden for den fælles skolebestyrelse i Holstebro by, Casper Hansen.

Rolf Krake Skolen stod til dette skoleår pludselig og manglede 14 ud af 20 børn fra Trekanten på 0. årgang.

- Vi plejer at have 100 procent tilslutning til sfoen, så jeg tænker, at der ryger noget integration, siger sfo-leder Jørgen Christensen.

Annonce

Når de går ud og leger i frikvartererne, foregår det ikke nødvendigvis på dansk, og når de bagefter går hjem, foregår det heller ikke på dansk. Det kan blive et problem, for så kommer socialiseringen til at foregå på gaden og kun blandt nogen, der ligner dem selv.

Anja Klok Schou, projektleder for Den Boligsociale Helhedsplan i Trekanten.

Socialisering rykker til gaden

Det er ikke alene ude på skolerne, at frafaldet vækker bekymring. Det gør det også hos boligselskaberne i Trekanten, der investeret mange millioner i en boligsocial indsats.

Projektleder Anja Klok Schou har observeret et antal på cirka 60 børn, som går hjem efter skole hver dag.

- Den sprogstimulering og socialisering, de ville have fået, hvis de var sammen med danske børn, er væk, når man samler så mange tosprogede på Sct. Jørgen. Når de går ud og leger i frikvartererne, foregår det ikke nødvendigvis på dansk, og når de bagefter går hjem, foregår det heller ikke på dansk. Det kan blive et problem, for så kommer socialiseringen til at foregå på gaden og kun blandt nogen, der ligner dem selv, siger Anja Klok Schou, projektleder af Den Boligsociale Helhedsplan i Trivselshuset.

For små til at cykle selv

Det er først og fremmest et spørgsmål om at få hentet og bragt børnene, der holder Trekantens børn væk, oplever skolerne. Men det kan også være dårlig økonomi, eller at forældre ikke har behov for pasning, fordi de selv går hjemme.

Men kunne Trekantens forældre ikke bare lære deres børn at cykle frem og tilbage?

- Jo, det naturlige ville være, at det er forældrene, der øver skolevejen med deres børn. Men rigtig mange tosprogede forældre kan ikke selv cykle og kender ikke færdselsreglerne, pointerer Anja Klok Schou og tilføjer, at forældrene også er utrygge ved skolevejen, især til Rolf Krake.

Sfo-leder Jørgen Christensen oplever ikke, at Trekantens forældre er anderledes end alle andre forældre i forhold til, hvornår de tør sende deres børn ud i trafikken på egen hånd.

- Vi oplever, at det normale er, at alle vores 0. og 1. klasses børn bliver hentet og bragt af mor og far, siger Jørgen Christensen.

Politikerne har tidligere afvist at lade den gratis bustransport fra Trekanten fortsætte, fordi man så skulle tilbyde samme service andre steder i kommunen. Busserne blev indsat, efter kommunen havde lukket skoler i byen og flyttet mange af Trekantens børn til skoler længere væk.

Nørre Boulevard Skolen, Sønderlandsskolen og Rolf Krake Skolen har derfor nedsat et udvalg, der over for bestyrelsen er kommet med flere forslag til, hvordan man kan få flere børn fra Trekanten i sfo og foreslår blandt andet: gratis prøvedage, at forlænge sfo-tiden i førskolen, at være behjælpelig med at arrangere samkørsel samt at bruge forældre, der allerede benytter sfo'en, som ambassadører.

Trivselshuset er i dialog med Holstebro Kommune om at udarbejdet en folder, der angiver den mest sikre skolevej fra Trekanten, og overvejer også at lave kurser, hvor forældre lærer at cykle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce