Annonce
Struer

Tom børnehaveklasse bygget om til specialtilbud

Der er i sommerens løb bygget lidt om på Limfjordsskolen. Arkivfoto: Morten Stricker
Der var kun elever nok til én 0. klasse på Limfjordsskolen, og autismecenteret Lagunen får anvist flere elever, end der er plads til.

Struer: Et nu tidligere børnehaveklasselokale på Limfjordsskolen er i løbet af sommeren blevet bygget om til to.

Der var fra start af dette skoleår kun elever nok til én 0. klasse på Limfjordsskolen, og autismecenteret Lagunen manglede plads.

Ifølge dagsordenen til politikerne i Struer Kommunes Teknik-, miljø- og klimaudvalg har der tidligere - i budget 2019 - været afsat penge til en udvidelse af autismecenteret. Disse er af byrådet blevet udsat til 2020.

Der er ikke plads i de nuværende lokaler til de børn, som anvises til Lagunen, hvorfor der midlertidigt er opsat pavilloner, og nu har Limfjordsskolen så også fået mulighed for at tage et klasselokale i brug.

- Vi har fået sat en skillevæg op i lokalet, så vi nu har fået to rum ud af det, som Lagunen skal bruge til to små specialhold, fortæller skoleleder på Limfjordsskolen Claus Rokkjær.

De nye lokaler er med indgang fra Lagunen, så eleverne, som skal være der, skal ikke igennem den øvrige skole for at komme derind.

Vi har fået sat en skillevæg op i lokalet, så vi nu har fået to rum ud af det, som Lagunen skal bruge til to små specialhold.

Claus Rokkjær, skoleleder på Limfjordsskolen

Mangler små lokaler

De lokale politikere har frigivet 110.000 kroner til ombygningen, som ifølge Claus Rokkjær er en fin løsning, nu hvor udvidelsen af autismecenteret er udskudt af byrådet til næste år.

De to nye lokaler kan Limfjordsskolen bruge som mindre grupperum efter den planlagte udbygning af Lagunen i 2020. De kan nemlig "vendes", så de i stedet for fra Lagunen kan tilgås fra den øvrige skole.

Limfjordsskolen har i de første år haft to 0.-klasser, men de to 0.-klasser fra det seneste skoleår er blevet til en 1. klasse, og nu er der altså også "kun" en ny 0. klasse.

Claus Rokkjær ser det som en konsekvens af det faldende børnetal. Det er det, de begynder at mærke nu, lyder det fra skolelederen, som ikke regner med, at man bliver nødt til "at bygge tilbage", når autismecenteret udvides.

- Selv om der bliver bygget til Lagunen, er det hensigtsmæssigt med to små lokaler i stedet for et stort. Vi mangler lokaler til små grupper af elever og til at holde møder i, siger han.

Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Store bekymringer om sammenlægning: - Det vil være et alvorligt slag mod vores tilbud til de unge mennesker

Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.

Struer

Efter budgetseminaret: Spørgsmålet om ungdomsskolen ser ud til at blive udskudt

Annonce