Annonce
Danmark

Thulesen Dahl roser Løkkes sundhedsudspil: - Det må man for min skyld gerne kalde en centralisering

Dansk Folkeparti synes, at regeringens udspil til en reform af sundhedsvæsenet er "rigtig fornuftigt". Det fortæller Kristian Thulesen Dahl i et interview til avisen Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Regeringen centraliserer magten i sundhedsvæsenet med sit udspil til en reform, og det er en god ting, men samlet set er der tale om decentralisering. Det siger formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl i et interview med avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding.

Udspil: Det er blevet bemærket på Christiansborg, at det har været småt med interviews fra Kristian Thulesen Dahl, siden Lars Løkke Rasmussen for snart en måned siden spillede ud med regeringens forslag til en sundhedsreform. Faktisk har DF-formanden kun givet et eneste interview; nemlig dette.

Politikere og kommentatorer har spekuleret i, om den manglende synlighed kunne være udtryk for, at Dansk Folkeparti mener, at sundhedsreformen er blevet en tabersag, og at partiet derfor forsøger at distancere sig fra den.

Men det er ingenlunde sandheden. Ifølge Kristian Thulesen Dahl er årsagen til, at han kun har givet dette interview, at det kun er avisen Danmark, der har efterspurgt et. Sådan kan konspirationsteorier blive knust af virkelighedens banaliteter.

Og den magtfulde partiformand holder da heller ikke igen med opbakning til regeringens reformudspil. Tværtimod virker det til, at han skal anstrenge sig for at finde elementer, han er uenig i.

- Vi synes grundlæggende, at der er kommet et rigtig fornuftigt udspil fra regeringen på sundhedsområdet, fortæller Kristian Thulesen Dahl og fortsætter.

- Vi mener, at sundhedsområdet på mange områder befinder sig et godt sted i dag. Men om 10 år vil det ikke fungere, som det gør i dag, hvis vi ikke justerer på nogle ting, fortæller Kristian Thulesen Dahl.

Der har været ballade i Lars Løkke Rasmussens (V) bagland om lukningen af regionsrådene. Det har ifølge Kristian Thulesen Dahl (DF) betydet, at mange danskere tror, at regeringens refomudspil er en ren centralisering. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Supersygehusene ikke store nok

Udfordringen er ifølge Kristian Thulesen Dahl, at de nye supersygehuse i blandt andet Odense, Aarhus og Gødstrup ikke er store nok til at kunne behandle de mange flere ældre, der kommer i de kommende år.

- Så for os at se er det nødvendigt, hvis vi skal have et fremtidssikret sundhedsvæsen, at vi bygger et mere nært sundhedsvæsen op tættere på folks bopæl, konkluderer Kristian Thulesen Dahl.

- Siger du så ikke også, at det var en fejl, at I stemte for at lave de store supersygehuse?

- Nej, det var rigtigt at gøre, men nu skal vi have delt tingene ad; hvad er nødvendigt at løse på supersygehusene, og hvad kan løses mere nært, svarer Kristian Thulesen Dahl.

- Det må man for min skyld gerne kalde en centralisering

Det er ifølge Kristian Thulesen Dahl de mere simple behandlinger, der skal flyttes væk fra sygehusene. I stedet skal de opgaver varetages af kommunerne, de praktiserende læger og de nye såkaldte sundhedsfællesskaber, som regeringen foreslår oprettet i tilknytning til landets 21 akutsygehuse.

Konsekvensen af den nye struktur er, at regionerne bliver overflødige. Det mener Kristian Thulesen Dahl i hvert fald. Han begræder ikke, at regionsrådene i regeringens udspil står til lukning. Tværtimod understreger han, er der er behov for, at magten i sundhedsvæsenet centraliseres.

- Samtidig med at vi laver den her decentraliseringsøvelse af behandlingstilbuddene, ønsker vi jo at sikre nationale standarder, der gør, at man får den samme behandling i Frederikshavn som på Frederiksberg, og det må man for min skyld gerne kalde en centralisering, fortæller Kristian Thulesen Dahl.

- Så sagt med andre ord centraliserer reformen magten?

- Det er klart, at hvis man skal have en ensartet behandling ud over landet, kræver det jo, at vi er villige til i Folketinget at tage ansvaret for, hvad det er for en grundlæggende behandling man kan få over hele Danmark.

- Der er der jo nogle, der siger, er et problem. Der er forskel på Thisted og Tønder, så det er vigtigt, at man har den lokalt forankrede repræsentation i form af regionsrådene - har de ikke ret?

- Det er jeg grundlæggende uenig i. Jeg er selvfølgelig enig i, at der skal være politikere også i de her sundhedsfællesskaber, der har det ansvar, de skal have, som man også kan rive fat i som borger, svarer Kristian Thulesen Dahl med henvisning til at blandt andet landets borgmestre ifølge regeringens udspil skal have sæde i sundhedsfællesskabernes bestyrelser.

- Hvorfor skulle Folketinget egentlig være bedre til at sikre ensartet service end regionrådspolitikere?

- Man kan i hvert fald sige, at hvis du har fem steder, der skal træffe beslutninger, er der også en vis sandsynlighed for, at det kan blive fem forskellige beslutninger, der kan gøre, at vi får forskellige niveauer.

Abespil

Dansk Folkepartis motivation for at støtte regeringens reform handler dog ikke kun om fremtidens udfordringer. Det handler også om en langvarig irritation over regionrådspolitikerne. Dansk Folkeparti har derfor i en lang årrække haft højt på ønskelisten, at regionerne skulle lukkes.

- Vi synes, regionerne har været en del af et abespil, fortæller Kristian Thulesen Dahl og bruger et eksempel fra Region Hovedstaden til at illustrere sin pointe.

- Rigshospitalet besluttede, at kvinder, der havde født, skulle hurtigere hjem. Det udløste et ramaskrig, men når man spurgte i Region Hovedstaden, hvad meningen var, så fik man at vide, at det var på grund af de økonomiske rammer fra staten. Og når man gik til ministeren og sagde, hvad er det for noget, så fik man at vide, at det var Region Hovedstadens ansvar.

- Det der abespil betyder, at man som borger ikke har en jordisk chance for at gå hen til nogen og sige: Det er dig, der har ansvaret, fastslår Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

- Det, vi søger med en ny struktur, er jo, at der bliver større klarhed over, hvem der sidder med det politiske ansvar for, hvad der foregår.

- Men ved folk ikke udmærket, at det er deres regionrådspolitikere, der sidder med ansvaret, hvis for eksempel et sygehus lukkes?

- Jeg ved ikke, om muligheden for, at for eksempel Give Sygehus ville have overlevet lukning, ville have været større, hvis det havde været Folketinget, der havde haft ansvaret i stedet for et regionsråd, som folk har meget svært ved at forholde sig til.

- Men er det ikke nemmere at stille et lokalt valgt regionsråd til ansvar end et fjernt Folketing?

- Jeg vil bare gerne stille det spørgsmål, om det ikke er nemmere at få synlighed om et emne, hvis det foregår ved hjælp af, at Folketinget må tage sit ansvar, i stedet for at det er delt op i fem regionsråd, hvor billedet er, at danskerne ikke ved, hvem der sidder i dem?

Venstrepolemik

Mens Thulesen Dahl mener, at regionernes folkelige berettigelse er overvurderet, er opfattelsen noget anderledes i dele af Venstres bagland.

En lang række toneangivende medlemmer af statsministerpartiet har således de seneste måneder kritiseret Lars Løkke Rasmussen for at ville lukke regionsrådene, som de mener sikrer, at lokale forhold bliver taget alvorligt, når der skal træffes beslutninger i sundhedsvæsenet.

Den megen uro i Venstre har fyldt meget i medierne, og det ærgrer Kristian Thulesen Dahl.

- Hvor skadelig har balladen i Venstre været?

- Jeg tror, det har betydet rigtig meget. Desværre. Der er rigtig mange danskere, der lige nu sidder tilbage og tror på, at det her er en ren centraliseringsøvelse. Det må man bare erkende, at det er der, man er nået hen nu, fortæller Kristian Thulesen Dahl.

- Men det er vel helt reelt at sige, at beslutningskompetencen bliver centraliseret?

- Der er en centralisering i den forstand, at man vil have et mere ensartet tilbud over hele landet, det er rigtigt. Men hvis man giver billedet af, at hele øvelsen er centralisering, så er det forkert, for så glemmer man fuldstændig det, der er nært for den enkelte patient. Det er både og.

- Hvad tror du, der ligger bag kritikken fra venstrefolkene?

- De, der pludselig går ud i et forsvar for regionerne, det er nogle, som jeg ikke tidligere har hørt blande sig i diskussionen om regionerne, og derfor synes jeg måske også, at det er et engagement, der kommer, fordi der er andre ting, man diskuterer internt i Venstre.

- Hvad kunne det være?

- Det kunne være, om man er utilfreds med ledelsesforholdene, eller man er utilfreds med nogle af de beslutninger, som partiets ledelse har truffet, og så kommer det til udtryk ved, at man kritiserer et sundhedsudspil.

- Det er Søren Gade (tidl. forsvarsminister) og Lars Krarup (borgmester i Herning), du taler om her?

- Ja, jeg tror, der er flere borgmestre, der også har kritiseret, svarer Kristian Thulesen Dahl.

Aftalt spil?

En del af kritikken fra venstrebaglandet har været, at man har mistanke om, at lukning af regionerne er aftalt spil. Beskyldningen går på, at Løkke meget tidligt i processen skulle have lovet DF, at han ville lukke regionerne, og at baglandet således aldrig har haft en kinamands chance for at påvirke processen.

- Er det aftalt spil?

- Det er det ikke. Og det kan jeg sige fuldstændig firkantet. Vi har ikke på noget som helst tidspunkt fået løfte fra regeringen og heller ikke fra Lars Løkke selv, at de ville ende her, svarer Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

- Men han har ikke været i tvivl om, at han ville blive mødt af sådan et krav fra os, hvis det ikke havde været med i hans eget udspil.

- Men så har Løkke jo også vidst, at hvis han ville lave om på sundhedsvæsenet, var det prisen, at regionerne skulle lukkes?

- Men man skal også bare lige huske på, at han også lige har to regeringspartier, som har den samme politik som os på det her område. Det kunne jo også godt have spillet en rolle for en statsminister, slutter Kristian Thulesen Dahl.

Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Leder For abonnenter

Kuk i den kommunale økonomi

I løbet af den kommende måneds tid vil byrådspolitikerne i alle de tre nordvestjyske kommuner træffe en lang række beslutninger, som vil få afgørende indflydelse på din hverdag, når der skal lægges budgetter for den kommunale husholdning i 2020 og frem til 2023. I Struer sker det, når byrådet i løbet af de kommende par dage er samlet til et budgetseminar, hvor de kommer til at bokse med regneark og budgetter for alt det, der har indflydelse på din hverdag. Det er alt fra hullerne i fortovet til plejen af dine børn eller dine forældre. Udgifter til skoler og driften af kulturinstitutioner, investeringer og anlægsudgifter, hvis der skulle være ønsker om for eksempel nye omklædningsrum i den lokale boldklub. Det kan derfor virke en smule paradoksalt, at den kollektive opmærksomhed i langt højere grad er rettet mod landsdækkende temaer som for eksempel formandsskiftet i Venstre. Det er byrådspolitikerne, du skal henvende dig til, hvis det er forhold i din hverdag, det gælder. Det helt store spørgsmål er så, om de har mulighed for at indfri dine ønsker. Nationalbankens direktør, Lars Rohde, udtalte i går, at den danske økonomi er både robust og inde i et historisk opsving. Samfundsøkonomien kører på skinner med lav rente, kun ganske få arbejdsløse og lav inflation, så du får mere og mere for pengene. I den kommunale økonomi ser det bare anderledes dystert ud for byrådspolitikerne i både Struer og Holstebro. Dybøl Mølle maler ikke helt, som den skal, når det gælder fordelingen af de kollektive goder og bidragene til fællesskabet, og kommunerne kæmper for at få enderne til at nå sammen. I Holstebro har det medført, at der nu er fremsat konkrete forslag om en skattestigning på 0,3 procent. I Struer vil borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) ikke afvise tanken om at bevæge sig i samme retning. Udgangspunkt må dog stadigvæk være, at politikerne sikrer sig, at borgerne kan føle sig trygge ved de kommunal velfærdsydelser uden at skulle dreje skatteskruen yderligere i bund.

Annonce