Annonce
Holstebro

Tæt på hvert andet barn kan gå glip af ekstra hænder

Med regeringens finanslov er vuggestuer sikret minimumsnormeringer på én voksen per tre børn. Holstebro Kommunes børn i dagplejen er i dag fire om at dele én voksen. En dagplejer kan have et femte barn - men det er kun i kortere perioder, hvis kommunen er udfordret i forhold til pasningsgarantien. Genrefoto/arkiv: Morten Dueholm
Dagplejen skal have de samme vilkår som vuggestuer, der med regeringens finanslov loves minimum én voksen per tre børn. Det mener FOA Holstebro. "Det må være en selvfølge."

Holstebro: Fra 2025 kan forældre, uanset hvor de bor i landet være sikre på, at der er minimum en voksen per tre børn i vuggestuer og en voksen per seks børn i børnehaver.

Men mimumsnormeringerne, som er den del af regeringens første finanslovsaftale, lægger ikke umiddelbart op til flere voksne inden for dagplejen.

- Nu ved vi jo ikke, hvordan pengene øremærkes endnu - om det er til daginstitutioner eller dagtilbud. Men kommer der minimumsnormeringer på tre til én i vuggestuerne, så skal vi også have det i dagplejen. For mig er det en selvfølge, siger Dorthe Pia Hansen, formand for Pædagogisk sektor hos FOA Holstebro, og nævner også dagplejepædagogerne, som fører tilsyn med dagplejerne. De skal også tilgodeses, mener FOA-formanden.

I Holstebro Kommune passes omkring 600 børn af dagplejere, hvilket svarer til cirka 45 procent af en årgang, som risikerer ikke at få gavn af de nye mimimumsnormeringer.

Dorthe Pia Hansen frygter dog ikke, at en eventuel manglende udligning kan resultere i en flugt fra dagplejen, der har haft et vigende børnetal de seneste år og tidligere passede halvdelen af kommunens nul- til treårige.

- Nej, for i dag er dagplejen bedre normeret end institutionerne, idet hver dagplejer højst må indskrive fire børn, siger Dorthe Pia Hansen.

Heller ikke lederen af Holstebro Kommunes dagpleje og sundhedspleje, Klavs Eg, er bekymret på dagplejens vegne.

- Man skal lige huske, at personalet i vuggestuen skal dække 52 timer om ugen, men kun arbejder 37 timer, så der vil være ydertidspunkter, hvor man ikke kan leve op til minimomsnormeringerne. I dagplejen er det én til fire hele tiden. Derudover har vi den fordel, at det er den samme voksen hele dagen. Det er noget, forældre, der vælger dagplejen, føler en stor tryghed i, siger Klavs Eg.

Annonce

- Nu ved vi jo ikke, hvordan pengene øremærkes endnu - om det er til daginstitutioner eller dagtilbud. Men kommer der minimumsnormeringer på tre til én i vuggestuerne, så skal vi også have det i dagplejen. For mig er det en selvfølge.

Dorthe Pia Hansen, formand for Pædagogisk sektor, FOA Holstebro.

Kan have et femte barn

Holstebro Kommune har tidligere haft en begrænsning på antallet af helt små børn i det enkelte hjem, så hver dagplejer højst måtte have to børn under halvandet år. Det blev siden sat op til tre børn under halvandet for at blive helt udfaset.

- I dag er der ikke nogen begrænsning, men vi har blik for, at vores medarbejdere ikke har fire børn under halvandet år. Dagplejerne kan have et femte barn, hvis vi laver en fembarnskontrakt. Men det er kun noget, vi trækker på, når vi er udfordret i en kortere periode, for indskriver vi et femte barn, så forringer vi jo tilbudet med 20 procent i forhold til de andre børn, siger dagplejeleder Klavs Eg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad gemmer der sig mere

Vi danskere har gennem mange år været særdeles tilfredse med at se vort land stå blandt de øverste, når der laves lister over hvor lidt korruption og svindel, der foregår i landet. Ja, vi har brystet os af, at det stort set ikke forekommer - i hvert tilfælde ikke når vi sammenligner os med en række andre lande. Men smilet bliver noget anstrengt i denne tid, når vi præsenteres for den ene sag efter den anden, hvor det drejer sig om millioner, der er svindlet for i det offentlige. ja, vi har jo Britta-sagen, som afslørede en stor brist i sikkerheden og kontrollen, og hvor det var alt for let at hive alle de penge ud af systemet, som hun ønskede. Nu er vi så præsenteret for svindel i Forsvarets Ejendomstyrelse, hvor private leverandører for at få del i de store bestillinger i forsvaret har medvirket til, at ansatte har kunnet købe ind til privatboligen ved, at man betalte ekstra meget for de offentlige ydelser, og så kunne de ansatte bruge forskellen efter forgodtbefindende. Utroligt at sådan en åbenlys svindel har kunnet køre i årevis, når så mange har været involveret, og at der ikke er nogen, der har reageret tidligere, end det så skete nu. Nu er Dansk Folkeparti jo ikke en offentlig institution, men det er alligevel offentlige penge, der i forbindelse med Morten Messerschmidt og EU tilsyneladende også er svindlet med. Sagen er ikke afgjort endnu, så man skal vare sig med at dømme folk. Men det ser ikke godt ud for partiet ud fra det, der er kommet frem indtil nu. Så er det man spørger sig selv. Er der meget mere af den slags svindel i de store offentlige kasser? Er kontrollen for ringe, og tilliden for stor? Det kan ikke gå for hurtigt med at få kulegravet området, og om der ligger sig flere eksempler af disse millionsvindler liggende skjult. Den almindelige skatteyder kan ikke være tjent med, at pengene tilsyneladende kan fosse ud af systemet nogle steder, uden man får det for skattekroner, som vi betaler dem til. Her gælder ingen partifarve. Alle i Folketinget har kun den samme interesse. Det her skal bringes til ophør.

Annonce