Annonce
Holstebro

Syv ud af 18 pædagoger fyret: Det faste personale skal selv klare alle institutionens børn

- Fremover bliver ressourcepædagogernes opgaver vejledning af medarbejdere og praksisnær kompetenceudvikling gennem sidemandsoplæring. Hvordan skaber man en struktur og hvilken pædagogik anvendes, så vi kan fastholde børnene i vores institutioner, siger Holstebro Kommunes familie- og dagtilbudschef, Søren Buch. Genrefoto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)
Holstebro Kommunes ressourcepædagoger vil ikke længere tage ud i daginstitutioner som ekstra støtte til sårbare børn. Det bekymrer det faste personale. Børn risikerer ikke at få den hjælp, de har brug for.
Annonce

Holstebro: Det faste personale i Holstebro Kommunes daginstitutioner skal selv løse de støtteopgaver til sårbare børn, som indtil nu er blevet klaret fra central hold.

Det er konsekvensen af, at syv ud af 18 ressourcepædagoger er afskediget - en reduktion på 40 procent, hvilket giver en besparelse på én million kroner i 2020. Når antallet bliver så højt, skyldes det, at mange af pædagogerne ikke arbejder fuld tid, ligesom flere har et halvt års opsigelse, så man reelt skal spare det dobbelte beløb for at opnå fuldt gennemslag i indeværende år.

Ifølge familie- og dagtilbudschef Søren Buch handler det dog ikke kun om at finde penge her og nu til at dække Familiesektionens store underskud på 24 millioner kroner i 2019. Kommunen hyrede sidste år et eksternt konsulentfirma til at analysere sundhedsplejen, familiesektionen og børne- og familiehusene, hvilket efterfølgende har resulteret i flere strukturelle ændringer.

- Det handler også om, at vi overordnet vil understøtte almenområdet på en anden måde, end vi har gjort hidtil, siger Søren Buch.

Ressourcepædagoger

Pædagogisk Ressource Team er en selvstændig enhed under Videnscenter Børn og Unge i Holstebro Kommune. Videncentret består foruden af inklusionsvejledere og PPR.

Pædagogisk Ressource Team af består af leder, souschef, sekretær, ressourcepædagoger, konsulenter og undervisere/vejledere.

Teamet yder specialpædagogisk støtte til børn i dagtilbud - for eksempel til sårbare børn i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole - vejleder og underviser pædagogisk personale samt forældre, yder konsulentbistand og varetager projekter inden for sprog samt idræt og bevægelse.

Annonce

Skal vejlede og sidemandsoplære

Ude i daginstitutionerne er pædagogerne "oprigtigt bekymrede", siger fællestillidsmand Britt Baumann Elbech:

- De savner ressourcepædagogerne og det, at der kommer nogen og tager den byrde i en travl hverdag. Og det er ikke bare det enkelte barn, der får noget ud af det, det er hele gruppen.

Formanden for BUPL MidtVestjylland, Ivan Holck Jensen, deler medlemmernes bekymring:

- Vi risikerer, at der er børn, som ikke får den hjælp, som de skal, fordi normeringerne i Holstebro ikke er specielt gode. Det vil kræve en højere grundnormering, end vi har i dag.

Hvordan skal det faste personale kunne nå støtteopgaverne - oveni de opgaver, de har i forvejen?

- Det har de egentligt altid skullet. Børnene har jo altid været der, eftersom vi har et begrænset antal specialpladser - 18 i alt - hvilket svarer til en halv procent af de 3600 børn i dagtilbud, siger Søren Buch.

Men før kunne personalet jo trække på en ekstern person, som rent fysisk kom ud i institutionen som en ekstra voksen og fulgte et specifikt barn en hel dag?

- De kan stadig trække på ressourcepædagogerne, men de skal trække på dem på en anderledes måde. Der bliver ikke leveret støtteopgaver længere, nu handler det mere om vejledning og sidemandsoplæring, siger familie- og dagtilbudschefen.

Annonce

BUPL: Hvor er jobopslagene?

Dagtilbudschefen pointerer, at det kun er i år, at de millioner, der frigøres ved at skille sig af med et større antal ressourcepædagoger og ændre ressourcetildelingsmodellen i dagplejen, sendes videre til Familiesektionen for at lukke hullet.

Hvad de seks millioner kroner skal bruges på fra 2021 og frem er endnu ikke politisk besluttet, men en mulighed kunne være de lovbudne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Holstebro Kommune modtager 5,5 millioner kroner fra den pulje til bedre normeringer, som regeringen afsatte på på finansloven for 2020.

- Hvis kommunen kan dobbeltspare på ressourcepædagoger for at opnå fuld gennemslag i år, så kunne kommunen også ansætte 17,5 flere pædagoger allerede per 1. april i år, for man ved jo, at man får flere penge næste år, pointerer Ivan Holck Jensen.

Ifølge BUPL's beregninger rækker de 5,5 millioner i 2020 til at ansætte 12,9 fuldtidspædagoger mere. Antallet stiger til 17,5 ekstra pædagoger i 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Sparekassen støtter hurtige Mikkel

Annonce