Annonce
Holstebro

Syv gange større: Kæmpe udvidelse på vej af stor transformerstation

Det er i forbindelse med de kommende master til 400 kiloVolt el, som skal løbe fra Idomlund til grænsen, at der nu også er plan om en meget stor udvidelse af selve transformerstationen ved Idomlund. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Områdets største tranformatorstation ligger ved Idomlund - men flere vindmøller og solceller betyder, at stationen skal bygges ud på et område, der er syv gange så stort.

HOLSTEBRO: Den store transformerstation ved Idomlund får en nøglerolle i fremtidens grønne energiforsyning. Og derfor er der en meget stor udvidelse på vej ved stationen, som allerede i dag omformer el fra og til højspænding og dermed til transport over lange afstande.

Transformerstationen dækker i dag et areal på fem hektar syd for Idomlundvej mellem Holstebro og Idom. Men fremover er der lagt op til, at stationen skal disponere over et areal på hele 37 hektar mellem Idomlundvej og Ringkøbingvej.

Udvidelsen hænger sammen med den omstridte plan om en ny 400 kiloVolt luftledning fra Holstebro til grænsen. Den nye luftledning er begrundet med den igangværende omstilling af elproduktionen til vedvarende energikilde - en produktion, som ikke mindst vil foregå på vestjyske vindmøller.

Annonce
Det er planen, at transformerstationen fremover skal råde over hele det 37 hektar store område mellem Idomlundvej og Ringkøbingvej, som er indrammet med en sort streg. I dag dækker den "kun" et areal på fem hektar. Ill.: Holstebro Kommune

Thor slår gnister

Idomlund bliver knudepunkt for den strøm, som skal produceres i de kystnære vindmøller i Vesterhav Nord. Men også i planerne om flere store solcelleanlæg til produktion af strøm - og herunder mellem Bur og Holstebro.

Desuden er det planlagt, at landets hidtil største vindmøllepark, "Thor", skal ligge 20 kilometer fra kysten ud for Thorsminde og Nissum Fjord. Også strøm fra disse vindmøller skal føres i kabler ind til kysten og videre til Idomlund og omdannes til stærk strøm, før strømmen sendes videre i Danmark - eller til nabolande.

Der er både planer om at udbygge de ekstisterende transformeranlæg til 400 kiloVolt og til 150 kiloVolt el. Der skal også opføres en hel ny stationsbygning på stedet.

Desuden er der planer om en hel nyt 220 kiloVolt tranformeranlæg, som kommer til at ligge nærmest Ringkøbingvej, og som specielt skal bruges til strøm fra den kommende Thor Havmøllepark.

Det er det statslige energiselskab Energinet, som ejer transformerstationen, og som står bag udbygningen.

Det er dog ikke alle 37 hektar, som skal fyldes op med ledninger, tårne og udstyr. Det er planen, at den midterste del af området skal friholdes for byggeri, og i stedet udlægges til et naturområde med begrænset pleje.

Planerne om udvidelsen fremgår af et debatomlæg, som Holstebro Kommune har sendt i høring frem til den 28. januar. Her har borgere og andre mulighed for at komme med forslag og ideer, inden der senere skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for projektet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Stjal otte dæk med alufælge

Leder For abonnenter

Det er til glæde vendt

Da amerikanske FMC overtog Cheminova i 2014, fulgte nogle år, hvor medarbejder-antallet blev reduceret kraftigt. Amerikanerne lavede nyt hovedsæde for sine europæiske aktiviteter på Sjælland. Udmærket for Danmark, men rigtig skidt for Lemvigegnen, som i årene efter overtagelsen måtte konstatere, at det meget store og for kommunen vigtige antal såkaldte videnarbejdspladser på Cheminova forsvandt. Anlægget blev et produktionsanlæg uden forskningsafdeling med meget mere, og derudover har man også set antallet af medarbejdere i produktionen skrumpe. Vi skal ikke lang tid tilbage, før der på Lemvigegnen begyndte at brede sig en tvivl, om amerikanerne på sigt også ville satse på afdelingen på Rønland, eller man ville flytte produktionen og dermed lukke egnens største private arbejdsplads ned med de følgevirkninger, det ville have. Nu får melodien tilsyneladende en helt anden positiv melodi. Vi kan i dag afsløre, at FMC har planer om at etablere et anlæg, der omregnet til danske kroner ligger på omkring en halv milliard kroner at bygge. Og 300 skal arbejde på at etablere produktionsanlægget. Nu skal det selvfølgelig siges, at på Rønland vil man ikke bekræfte, at det er korrekt. Man vil ikke udtale sig om noget, der ikke er besluttet endeligt. Men vi observatører kan jo så også bemærke, at det ikke bliver kontant afvist. Rygterne kører, og der tages ikke til genmæle. Meget tyder på, der er noget reelt om snakken. Det er beviset på, at FMC ikke blot har en fremtidig plan med Cheminova, hvilket man jo også i dag bekræfter, man har. Det slukker også tidligere tiders pessimisme om, at man kunne risikere, at der lukkes ned. Det er en meget velkommen nyhed, som har stor betydning for Vestjylland og for beskæftigelsen i fremtiden. Det fremgår ikke noget om antal arbejdspladser i forbindelse med et nyt anlæg. Men under alle omstændigheder vil det skabe aktivitet og beskæftigelse både på virksomheden og hos underleverandører til gavn for hele egnen.

Annonce