Annonce
Holstebro

Syv dages pjæk kan koste børnechecken

- I bund og grund synes jeg, at vi har redskaber nok i forvejen, men jeg vil ikke udelukke, at økonomi kan være et incitament til at ændre adfærd, siger skolelederen i Tvis, Solveig Mogensen. Arkivfoto/Genrefoto.
Forældre gør klogt i at sørge for, at deres børn kommer i skole hver dag. Fra dette skoleår vil 15 procents fravær på et kvartal ramme familien på pengepungen.
Annonce

Holstebro: Kun et fåtal af familier i Holstebro Kommune vil blive ramt af den lovændring, som er trådt i kraft fra skoleåret 2019/2020 og betyder, at børnechecken ryger, hvis barnets ulovlige fravær overstiger 15 procent per kvartal. Ulovligt fravær er pjæk, men også sygdom, som forældre ikke har givet besked om, samt skiferier, pilgrims- og genopdragelsesrejser, der ligger uden for skoleferierne, og skolen ikke har givet lov til.

- Jeg har ikke et præcist billede af, hvor mange familier, det kan ramme, men et forsigtigt bud er én til to håndfulde, siger skolechef Thomas Born Smidt, skolechef i kommunen.

Lovændringen, som er en del de tidligere regerings ghettopakke gælder for alle familier, uanset hvor de bor, og er stødt på en del kritik.

- Man lægger noget over på skolerne, som mest af alt er symbolpolitik. Det er en skidt vej at gå, for det animerer ikke folk til at gøre noget. Det er en pædagogisk indsats, der skal til for at mindske fraværet, siger Torben Voss, der er formand for Vestjysk Lærerforening.

Elevfraværet og lovændringen

Den tidligere regering besluttede som en del af ghettoplanen at standse børnechecken til de familier, hvor børns ulovlige fravær overskrider 15 procent.

Det er en stramning i forhold til tidligere, idet skolelederne fra skoleåret 2019/2020 har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som træffer beslutningen om at stoppe børne- og ungeydelsen.

Ministeriet vurderer, at forældrene til 5.166 elever er i farezonen for at miste børnechecken.

De seneste tre år er danske folkeskoleelevers årlige fravær steget fra 11 til 12 dage per elev i gennemsnit.

Elevfraværet opdeles i sygefravær, lovligt fravær og ulovligt fravær.

I skoleåret 2017/2018 havde 0,9 procent af eleverne mere end 15 procent - eller 30 dages - ulovligt fravær.

Annonce

Skoleleder handlingslammet

Blandt Holstebros skoleledere er holdningen, at man flytter mest ved dialog og et ligeværdigt samarbejde med hjemmet fremfor straf.

- Økonomi kan godt være et incitament til at ændre adfærd, men det løser ikke grundliggende de problemer, der ligger til grund for fraværet, mener skolelederen i Tvis, Solveig Mogensen.

Hun har været skoleleder i Holstebro Kommune siden 1996, og det kan tælles på to hænder, hvor mange elever hun har haft med et ulovligt fravær på over 15 procent.

- Der har været situationer, hvor jeg som skoleleder har været handlingslammet, eksempelvis situationer hvor jeg ikke har kunnet anbefale, at en elev tager fri, men hvor eleven så bare bliver væk alligevel, fortæller Solveig Mogensen.

Elevfraværet i Holstebro Kommune ligger generelt lavt. På Tvis Skole var fraværet 3,53 procent sidste skoleår. Heraf var 2,49 procent sygdom, 0,93 procent var lovligt fravær og 0,10 procent lovligt fravær.

Annonce

Vil ikke skyde med spredhagl

Forældrene i Holstebro Kommune er ikke via Skoleintra blevet informeret om lovændringen.

- Vi afventer bekendtgørelsen fra ministeriet, forklarer skolechef Thomas Born Smidt.

Hvorvidt der kommer en fælles besked ud til alle forældre på et senere tidspunkt er ikke sikkert.

- Når der opstår et bekymrende ulovligt fravær, tager vi kontakt til familien, og her vil vi også informere om, at deres situation kan resultere i, at vi stopper børnechecken. Jeg tror i virkeligheden, at det er bedre end at skyde med spredhagl, siger skolechefen.

Allerede inden sommerferien skærpede kommunen opmærksomheden på skolernes praksis omkring registreringen af elevfraværet, og det vil også blive et punkt på det første skoleledermøde.

- Vi skal være sikre på, at vi gør det rigtigt. Det er vigtigt, fordi det nu har en konsekvens for borgerne. Vi kan blandt andet stå i en situation, hvor far og mor ikke lige har fået skrevet, at eleven har været syg. Her er det min forventning, at læreren eller skolelederen tager kontakt til familien for at få at vide, hvad årsagen er, så vi kan få det rettet i registreringen, siger skolechef Thomas Born Smidt.

Annonce
Struer

Sammenstød under venstresving

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro For abonnenter

Omtvistede minkgrave: Ny tvivlsom lov kan lovliggøre minkgrave - men måske i strid med grundloven

Annonce