Annonce
Holstebro

Syv dages pjæk kan koste børnechecken

- I bund og grund synes jeg, at vi har redskaber nok i forvejen, men jeg vil ikke udelukke, at økonomi kan være et incitament til at ændre adfærd, siger skolelederen i Tvis, Solveig Mogensen. Arkivfoto/Genrefoto.
Forældre gør klogt i at sørge for, at deres børn kommer i skole hver dag. Fra dette skoleår vil 15 procents fravær på et kvartal ramme familien på pengepungen.

Holstebro: Kun et fåtal af familier i Holstebro Kommune vil blive ramt af den lovændring, som er trådt i kraft fra skoleåret 2019/2020 og betyder, at børnechecken ryger, hvis barnets ulovlige fravær overstiger 15 procent per kvartal. Ulovligt fravær er pjæk, men også sygdom, som forældre ikke har givet besked om, samt skiferier, pilgrims- og genopdragelsesrejser, der ligger uden for skoleferierne, og skolen ikke har givet lov til.

- Jeg har ikke et præcist billede af, hvor mange familier, det kan ramme, men et forsigtigt bud er én til to håndfulde, siger skolechef Thomas Born Smidt, skolechef i kommunen.

Lovændringen, som er en del de tidligere regerings ghettopakke gælder for alle familier, uanset hvor de bor, og er stødt på en del kritik.

- Man lægger noget over på skolerne, som mest af alt er symbolpolitik. Det er en skidt vej at gå, for det animerer ikke folk til at gøre noget. Det er en pædagogisk indsats, der skal til for at mindske fraværet, siger Torben Voss, der er formand for Vestjysk Lærerforening.

Annonce

Elevfraværet og lovændringen

Den tidligere regering besluttede som en del af ghettoplanen at standse børnechecken til de familier, hvor børns ulovlige fravær overskrider 15 procent.

Det er en stramning i forhold til tidligere, idet skolelederne fra skoleåret 2019/2020 har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som træffer beslutningen om at stoppe børne- og ungeydelsen.

Ministeriet vurderer, at forældrene til 5.166 elever er i farezonen for at miste børnechecken.

De seneste tre år er danske folkeskoleelevers årlige fravær steget fra 11 til 12 dage per elev i gennemsnit.

Elevfraværet opdeles i sygefravær, lovligt fravær og ulovligt fravær.

I skoleåret 2017/2018 havde 0,9 procent af eleverne mere end 15 procent - eller 30 dages - ulovligt fravær.

Skoleleder handlingslammet

Blandt Holstebros skoleledere er holdningen, at man flytter mest ved dialog og et ligeværdigt samarbejde med hjemmet fremfor straf.

- Økonomi kan godt være et incitament til at ændre adfærd, men det løser ikke grundliggende de problemer, der ligger til grund for fraværet, mener skolelederen i Tvis, Solveig Mogensen.

Hun har været skoleleder i Holstebro Kommune siden 1996, og det kan tælles på to hænder, hvor mange elever hun har haft med et ulovligt fravær på over 15 procent.

- Der har været situationer, hvor jeg som skoleleder har været handlingslammet, eksempelvis situationer hvor jeg ikke har kunnet anbefale, at en elev tager fri, men hvor eleven så bare bliver væk alligevel, fortæller Solveig Mogensen.

Elevfraværet i Holstebro Kommune ligger generelt lavt. På Tvis Skole var fraværet 3,53 procent sidste skoleår. Heraf var 2,49 procent sygdom, 0,93 procent var lovligt fravær og 0,10 procent lovligt fravær.

Vil ikke skyde med spredhagl

Forældrene i Holstebro Kommune er ikke via Skoleintra blevet informeret om lovændringen.

- Vi afventer bekendtgørelsen fra ministeriet, forklarer skolechef Thomas Born Smidt.

Hvorvidt der kommer en fælles besked ud til alle forældre på et senere tidspunkt er ikke sikkert.

- Når der opstår et bekymrende ulovligt fravær, tager vi kontakt til familien, og her vil vi også informere om, at deres situation kan resultere i, at vi stopper børnechecken. Jeg tror i virkeligheden, at det er bedre end at skyde med spredhagl, siger skolechefen.

Allerede inden sommerferien skærpede kommunen opmærksomheden på skolernes praksis omkring registreringen af elevfraværet, og det vil også blive et punkt på det første skoleledermøde.

- Vi skal være sikre på, at vi gør det rigtigt. Det er vigtigt, fordi det nu har en konsekvens for borgerne. Vi kan blandt andet stå i en situation, hvor far og mor ikke lige har fået skrevet, at eleven har været syg. Her er det min forventning, at læreren eller skolelederen tager kontakt til familien for at få at vide, hvad årsagen er, så vi kan få det rettet i registreringen, siger skolechef Thomas Born Smidt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Mette F: Østdanmark skal betale mere for et land i balance

Leder For abonnenter

Den bedste vaccination

75 år er lang tid. Det er en menneskealder - og mere skal der måske ikke til, for at glemslen om Holocausts rædsler slår igennem. I går var det 75 år siden, at russiske soldater befriede Auschwitz, og ingen længere kunne benægte det vanvid og massemord, som tyskerne havde sat i system på Europas jøder. I dag ser vi over hele Europa desværre nye angreb på jøder. Vi har set det senest i Danmark, hvor en jødisk kirkegård i Randers er blevet vandaliseret, og hvor jødiske medborgere har fået sat gule stjerner på deres postkasser. Der er naturligvis langt fra manglende respekt og hærværk fra historieløse højreradikale til nye koncentrationslejre. Men den antisemitisme, som man skulle tro, verden for evigt var blevet vaccineret mod med Anden Verdenskrig, trives desværre stadig. Det gør den i Danmark, og det gør den ude i verden. I et indlæg i nyhedsmagasinet Der Spiegel advarer den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, ligefrem om, at fornærmelser og angreb på jøder er blevet dagligdags forekommende, og at næsten hver anden jøde i Tyskland har overvejet at forlade landet. Truslen mod den jødiske befolkning kommer mange steder fra. Den kommer fra højreradikale, den kommer fra muslimer, og den er sågar tidligere også set komme fra venstrefløjen, hvor man har sympatiseret med og økonomisk støttet grupperinger, der mest af alt ønskede staten Israel opløst. I alt seks millioner jøder blev myrdet under Anden Verdenskrig. Langt de fleste i udryddelseslejre som Auschwitz, der lå i det sydlige Polen. Og når antisemitismen viser sit grimme ansigt igen, så er det ikke kun et problem for den jødiske befolkning. Den er vores alles problem. Den viser, at vi ikke lært en dyt af historien, at vi stadig er nødt til at minde om rædslerne fra koncentrationslejrene, og hvad galoperende vanvid kan føre til. 75-året for befrielsen af Auschwitz og enden på Holocaust er en glimrende lejlighed til at genfortælle historien - og minde hinanden om, at den bedste vaccination mod gentagelse af fortidens dumheder og den stigende antisemitisme er at huske fortiden.

Annonce