Annonce
Læserbrev

Svinefarm. Vil kommunen både grøn omstilling og dominerende svinefarm tæt ved Klosterheden?

Debat: Kommentarer til Simon Bach Nielsen og Martin Agerskov, i forbindelse med artikler bragt i Folkebladet Lemvig lørdag den 16. maj:

Nu er det sådan med lovgivning, at den er åben for fortolkning, og vi får se, hvilken vej sagen går. Selvom om noget er lovligt, er det ikke nødvendigvis det mest hensigtsmæssige at gøre.

Med ejendommene Kobbelhøjevej 10 og Klosterhedevej 43 kommer Martin Agerskovs virksomhed til at dominere et stort område, meget tæt på Klosterheden. Kun to kilometer mellem de to gårde bliver der, og begge tæt på skovlinjen. Et betydeligt område både i skoven, og naboerne imellem gårdene, vil blive påvirket. Dertil skal lægges kørsel til Maabjerg Energy, der kommer til at foregå gennem Klosterheden og igennem byerne Fousing Kirkeby og Fousing. Et ganske betydeligt antal mennesker påvirkes derved, og hele området, der kaldes Hornet, påvirkes fra alle sider.

Ifølge kommuneplanen er der udlagt områder til større landbrugs-virksomheder. Klosterhedevej 43 er IKKE et af dem. Hvorfor blev det ikke et af de i forvejen udlagte områder? Husdyrbrugsloven siger:

  • 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen og anvendelsen af gødning kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

For en lægmand som mig går det allerede galt her? Lemvig Kommune vil gerne slå sig op som en af 20 kommuner, der går forrest med klimamål og grøn omstilling.

"Lemvig er en af 20 danske kommuner, der går forrest i kampen mod klimaudfordringerne i DK2020-projektet" (citat https://www.lemvig.dk/nyhedsarkiv/lemvig-blandt-20-danske-kommuner-der-gaar-forrest-i-klimakampen?Action=1&M=NewsV2&PID=6209 )

Det er paradoksalt, at kommunen på den ene side går aktivt i den grønne omstilling og så på den anden side lader en virksomhed dominere et helt område så tæt ved Klosterheden. Jeg er helt med på, at der kan mangle muligheder rent lovmæssigt for at gribe ind. Men er det her virkelig vejen frem? Kan det ikke gøres lidt bedre? Har kommunen ikke højere ambitioner? Større visioner? Har landbruget ikke?

En gruppe borgere protesterer imod planerne om at anlægge en stor svinefarm her på Klosterhedevej 42. Læserbrevsskribenten er én af dem. Foto: Morten Stricker
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce