Annonce
Holstebro

Superdirektør-stilling splittes op: Henter ny social- og sundhedsdirektør

- Social- og sundhedsområdet er præget af tilvækst og øgede krav. Det gælder både på ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet, siger kommunaldirektør Lars Møller. Arkivfoto.
Økonomiudvalget har i dag godkendt den fremtidige organisering af Holstebro Kommune, der får virkning fra 1. oktober.

Holstebro: Der kommer en ikke én ny superdirektør og overtager alle de "stole", der om to måneder bliver ledige, efter at direktør for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Helle Bro, i foråret opsagde sin stilling.

I dag blev kommunaldirektør Lars Møllers plan for en ny organisering præsenteret for økonomiudvalget og for kommunens medarbejdere:

- Den nye organisering er overordnet fastlagt ud fra et ønske om et fortsat fokus på sikker drift og styrkelse af kernevelfærd. Dette samtidig med at der skal være et fortsat fokus på udviklingsperspektiver samt mulighed for nye løsninger, hvor det er hensigtsmæssigt i den daglige drift, siger Lars Møller.

Den nye organisering betyder, at der etableres en ny forvaltning for Social og Sundhed, hvor der skal hentes en ny direktør.

- Social- og sundhedsområdet er præget af tilvækst og øgede krav. Det gælder både på ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Der er derfor et ønske om forsat fokus på både drift og udvikling af området, hvorfor vi har valgt at etablere en forvaltning, der - i et tværfagligt perspektiv - skal have fuld fokus på opgaverne, siger kommunaldirektør Lars Møller.

Han fortæller at stillingen vil blive slået op snart, og at han håber, at man kan have en ny direktør klar allerede omkring 1. oktober, hvor Helle Bro stopper.

Stabschefen fratræder

Arbejdsmarkedsområdet, som Helle Bro også var direktør for, bliver lagt ind under kultur- og erhvervsområdet, så direktør Mette Højborg dermed får forøget sit ansvarsområde:

- Vi har som kommune og erhvervsliv en stor opgave i at udvide vores arbejdsstyrke mest muligt. Det kan gøres på flere måder. Vi har valgt at samle indsatsen i en samlet forvaltning, Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked, for skabe øget sammenhæng i løsningerne, udtaler Lars Møller.

I forbindelse med organisationsændringerne har stabschef Hanne Rahbek ønsket at fratræde sin stilling. Stabschefstillingen for Borgmesterkontoret og Borgerservice nedlægges, og områderne samles under vicekommunaldirektør Claus Brandt, som også har ansvaret for kommunens Lønafdeling, Økonomi og IT.

Også Kommunikation, HR-udvikling og Strategi og Udvikling kommer under forvaltningen Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked, og med Mette Højborg som direktør, med "henblik på at udnytte synergien mellem områderne og sikre endnu større sammenhængskraft i opgaveløsningen," skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.

Annonce