Annonce
Debat

Sundhedsplejersker frygter konsekvenser af flere opgaver og nedskæringer

Bente Alkærsig Rasmussen, Dansk Sygeplejerråd

Læserbrev: I Dagbladet den 1. marts udtaler udvalgsformand Henrik Thygesen, at de ikke har skåret i budgettet for sundhedsplejersker i Lemvig Kommune. Det er korrekt, at der ikke er skåret i budgettet, men når medarbejdere flyttes til andre arbejdsopgaver, skaber det et dårligere borgertilbud og mere stressede medarbejdere.

Sundhedsplejerskerne er en vigtig medspiller i at sikre trivsel og mental sundhed for børnene i Lemvig Kommune. Sundhedsplejerskerne har gennem længere tid oplevet et øget arbejdspres grundet flere opgaver kombineret med en opsigelse og en sygemelding. En situation, der har ført til et overforbrug på budgettet.

Lemvig Kommune ligger i forvejen meget lavt i antal sundhedsplejersker, set i forhold til landsgennemsnittet, et faktum der er med til at gøre ondt værre i den aktuelle situation.

Overforbruget på budgettet er overfor medarbejderne blevet brugt som argument for, hvorfor den ledige stilling ikke skal genbesættes. Arbejdsopgaverne er nu fordelt på de tilbageværende sundhedsplejersker, hvilket medfører et øget arbejdspres i en i forvejen travl hverdag. Medarbejderne frygter, hvad dette pres på sigt kan få af konsekvenser for kvaliteten af service til kommunens borgere.


Lemvig Kommune har en særlig pose penge til Covid-19 formål, men den skal sundhedsplejerskerne åbenbart ikke have gavn af.


Ydermere er er en af de få tilbageværende sundhedsplejersker, der er tilbage, blevet bedt om at være sundhedsfaglig ansvarlig for pode-opgaven på skolerne. En vigtig opgave, der kræver en del timer. Problemet er blot, at der ikke bliver tilført yderligere timer til opgaven.

Det til trods for, at Lemvig Kommune har en særlig pose penge til Covid-19 formål, men den skal sundhedsplejerskerne åbenbart ikke have gavn af.

Lige nu hænger opgaver og ressourcer ikke sammen.

Derudover får kommunen tildelt penge til studerende i sundhedsplejen via bloktilskud, men de penge mærker kommunens sundhedsplejersker ikke noget til. De skal sende finde midler til de studerende indenfor budgettet.

Det er på tide, at politikerne får drøftet sundhedsplejen og det serviceniveau, som borgerne kan få. Et niveau, der allerede nu er tæt på grænsen af, hvad man lovmæssigt kan tillade sig. Lemvig Kommune har problemer med at rekruttere sundhedsplejersker. Dansk Sygeplejeråd mener, at der er brug for, at sundhedsplejen får tildelt flere budgetmidler, både i forhold til nye opgaver og for at få rettet op på de pressede og uacceptable vilkår medarbejderne i dag arbejder under. Sker det ikke, så kan det blive svært at have et sundhedsplejersketilbud til byens borgere i fremtiden.

Dansk Sygeplejeråd finder det uacceptabelt, at der opereres med planlagt overarbejde og har derfor bedt Lemvig Kommune om en drøftelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce