Annonce
Struer

Struer-politikere i samlet protest mod dårligere togforbindelser

Byrådspolitikerne i Struer frygter, at planen om en ny togbane til Billund kan resultere i en forringelse af forbindelserne til og fra Struer. Foto: Jens Work Kristensen

Plan om ny togbane til Billund kan resultere i en forringelse af forbindelserne til Holstebro og Struer.

Struer: Først lyder det måske som en god idé med en ny togbane til Billund.

Men når man så hører om de mulige konsekvenser for togtrafikken i det nordvestjyske område, ser billedet straks helt anderledes ud, i hvert fald hvis man kommer fra Holstebro eller Struer.

Det er baggrunden for, at byrådspolitikerne i Struer nu har formuleret en fælles protest mod de nuværende planer, der skal danne grundlag for Billund-banen.

- Selvfølgelig skal vi sende et høringssvar, fastslår Marianne Bredal (V), der er formand for byrådets udvalg for teknik, natur og miljø.

Det er hendes udvalg, som står bag et høringssvar, der i skarpe vendinger tager afstand fra de foreliggende planer for Billund-banen.

Annonce

Selvfølgelig skal vi sende et høringssvar.

Marianne Bredal (V), formand for udvalget for teknik, natur og miljø, Struer Kommune.

Derfor protesterer Struer

Banedanmark har udsendt en VVM-redegørelse angående ny Billund bane.Redegørelsen er i høring, og omhandler en ny togbane mellem Vejle-Billund, og hvilke konsekvenser det har på den øvrige togtrafik.VVM-redegørelsen udlægger 3 forslag til linjeføringer. Fælles for alle tre løsninger er, at en ny togbane til Billund muligvis vil betyde, at strækningen Vejle-Herning-Struer vil blive adskilt fra landstrafikken.Det kan også blive nødvendigt at indlægge ekstra holdetid i Herning, så regionaltog til og fra Struer kører mere punktlig ud af Herning.Det betyder, at der ikke vil være direkte tog til København, ekstra ventetid i Herning og færre afgange.I Statens Trafikplan, som også er i høring, står der om Billund banen, at strækningen Vejle-Jelling vil blive en flaskehals, hvis ikke der udbygges til dobbelt spor.Billund banen er en del af togfondens fase 2, hvor økonomien endnu ikke er på plads. Og ifølge trafikplanen er der ikke fastlagt noget tidspunkt til forhandlinger om fase 2-projekterne.En Atkins Rapport udarbejdet for Region Midtjylland og KKR Midtjylland, skriver om forslag til regional strategi at, der laves ny dobbetsporet bane mellem Jelling og Vejle uden om det meget kurvede Grejsdal. Dette vil afkorte turen med 5 km, og hastigheden kan øges til 180 km/t, samtidig undgår man at strækningen Vejle-Jelling bliver en flaskehals, hvis der bygges en Billund bane.Kilde: Struer Kommune.

Tre dårlige løsninger

Kort fortalt frygter Struer-politikerne, at planerne om Billund-banen forringer togtrafikken mellem Vejle og Struer på en række punkter.

Banedanmark har ganske vist fået lavet en VVM-redegørelse, der kortlægger konsekvenserne af den foreslåede Billund-bane ud fra tre forskellige linjeføringer, nemlig sydlig Jellingløsning, nordlig Jellingløsning og Gadbjergløsningen.

Men uanset hvilken af de tre løsninger, der måtte ende med, vurderer forvaltningen i Struer Kommune, at det vil gå hårdt ud over strækningen mellem Vejle og Struer.

I høringssvaret fra Struer-politikerne skriver de lige ud, at Struer Kommune ikke kan acceptere, at strækningen Vejle-Struer bliver adskilt fra landstrafikken på grund af en ny bane til Billund.

De tænker kun på lufthavnen

Struer-politikerne frygter færre tog, unødvendig ventetid i Herning. Og måske værst af alt: Det bliver slut med direkte tog til og fra København.

- Hele Nordvestjylland vil blive afskåret fra landstrafikken, uanset hvilken løsning man vælger, lyder det i protesten fra Struer.

Og til slut:

- I løsningsforslagene har man kun fokuseret på at betjene Billund Lufthavn - og på den måde nedprioriteret resten af Jylland.

Der er bred opbakning bag høringssvaret i udvalget, og sagen skal nu forbi økonomiudvalget.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Moralske investeringer

Det er ganske fornuftigt, at politikerne i økonomiudvalget i Holstebro har valgt at sende et forslag om den fremtidige investeringspolitik til hjørnespark. Der er intet galt med at se på, om man forvalter skatteborgernes penge fornuftigt, og får det afkast, som man kan forvente. Men i oplægget til den nye investeringspolitik ønskede kommunen at forbyde investeringer i alkohol, voksenunderholdning (porno red.), alkohol, tobak, fossile brændstoffer og hasardspil. Det letteste i verden er at sadle en høj hvid hest, og ride ud i offentligheden og moralisere for skatteborgernes penge. Men det kan i den sammenhæng være værd at minde om, at Holstebros moderne historie delvist er skrevet med tobak fra Færchs fabrikker, og en af kommunens største arbejdspladser er stadig kasernen, der i disse tider får nyt materiel for millioner af kroner, der er med til at fastholde og udvikle regimentet. Vi er også alle medejere af Danske Spil via staten, og mon kommunen ville sige nej, hvis Carlsberg ville flytte sit hovedsæde til Holstebro? Det er fint, at kommunen har høje etiske og moralske standarder for sine investeringer, men der er ingen grund til at miste jordforbindelsen af den grund. Kommunen har allerede en investeringspolitik, der skal sikre, at investeringerne overholder FN’s anbefalinger om "Responsible Investment" - ansvarlige investeringer. Det handler om, at man ikke må investere i virksomheder, der lader hån om basale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder med meget mere. Det må som udgangspunkt være fint. Kommunens opgave er at levere ydelser som skolegang, ældrepleje og meget andet. Det er ikke en kommunalpolitisk opgave at lege investeringspoliti. Når virksomheder driver deres aktiviteter lovligt, er det ikke kommunens ansvar at bedømme dem moralsk. Det risikerer at blive skruen uden ende, hvor politikerne giver sig selv så mange benspænd, at det bliver vanskeligt at forrente borgernes skattepenge på en bare nogenlunde tilfredsstillende måde.

Annonce