Annonce
Holstebro

Sommerhusejere kæmper en unødig krig i kæret

- Min pointe er, at man skal få lavet en ordentlig lokalplan - og i samarbejde med beboerne - som siger, hvor stort man må bygge, hvor højt og i hvilke materialer, og hvor huset må placeres på grunden, så der kommer sigtelinjer og plads til små klitter på forhøjninger, så husene ligger skjult og får lidt læ, siger Birthe Skou Mogensen, pensioneret byplanlægger. Foto: Johan Gadegaard
Der er ikke noget til hinder for, at naturgenopretning kan gå hånd i hånd med opførslen af flere sommerhushuse i Vester Husby. Det siger pensioneret byplanlægger.

Vester Husby: Det er en unødig krig, der kæmpes om Græm Kær.

Det mener Birthe Skou Mogensen, pensioneret byplanlægger. Hun har arbejdet i både i Kolding, Herning og Ringkøbing kommuner og har set det, der sker i Husby, sker alle de steder, hvor en kommune eller en privat investor ønsker at udnytte sin egen ejendom til bebyggelse.

- Altid var der voldsomme klager fra folk, der mistede deres udsigt - en udsigt de aldrig har haft ret til - men som de kunne have sikret sig ved at købe arealet selv, konstaterer Birthe Skou Mogensen.

Hun har ikke selv sommerhus i Vester Husby - og er heller ikke på vej til at få det. Men hun ønsker - i den skarpt optrukne krig - at bringe til torvs, at det ikke nødvendigvis er et enten eller. Enten naturgenopretning af de 40 hektar opdyrkede marker i Græm Kjær eller udvikling af området med flere sommerhuse.

- I stedet for at råbe så højt op og beklage sig, bør områdets beboere i samråd med kommunen arbejde på at få udarbejdet en lokalplan, der vil kunne indeholde mange af de ønsker, man har for området, siger den tidligere byplanlægger.

Annonce

Hvem siger, det skal være kæmpe poolhuse?

Hun peger på, at det ikke behøver at være kæmpe poolhuse, der kommer og smadrer idyllen. I dag opføres der masser af mindre sommerhuse, der har en lækker indretning, og som er multifunktionelle.

- Med en lokalplan kan der etableres naturkig ud til klitterne ved at sikre, at der udlægges mindre felter, hvor der kun kan bygges et vist antal kvadratmeter, i en bestemt byggestil og med en maksimal højde. Her kan man også bestemme, hvad der må plantes, og hvordan det skal vedligeholdes eller holdes nede i højden, så der igen sikres udsigt til klitterne, siger Birthe Skou Mogensen.

Endelig kan der opsættes regler for, hvordan grundene skal indhegnes eller ikke indhegnes, og hvordan grundene kan gøres til en del af et naturgenopretningsprojekt ved for eksempel at lave terrænregulering, der etablerer små sandklitter og lavninger og eventuelt småsøer, beplantet med lyng og marehalm, så arealet kan blive meget mere varieret at opleve og bevæge sig rundt i.

- Eventuelt skal det også tillades, at man kan gå gennem grundene til stranden, som det skete i sommerhusområdet ved Fjand, hvor staten i sin tid udlejede arealer til bebyggelse af små sommerhuse, med en flot natur bevaret mellem husene, siger Birthe Skou Mogensen.

Som byplanlægger har hun blandt andet været med til at udvikle Fuglsang Sø ved Herning, som også er etableret fra en flad mark, og hvor sand fra motorvejsarbejdet er brugt til at skabe et nyt boligområde med strand og badesøer. Hun har også været inde over boligområdet ved Sunds Sø, hvor alle har udsigt til søen, fordi der kun er ét byggefelt, så alle huse ligger på langs af udsigten. Ægtefællen, Poul Erik Hingebjerg, har været banearkitekt på de ni nye huller ved Holmsland Klit Golf i Søndervig, hvor der er skabt et klitareal med mange små søer på en helt flad, opdyrket mark.

- Det må være i kommunens interesse at få sat en ordentlig landskabsarkitekt på, så området kan udvikles, men sådan at de eksisterende sommerhusejere tilgodeses, samtidig med at andre borgere, som ikke kom først til mølle, også får mulighed for at blive en del af sommerhusområdet, siger Birthe Skou Mogensen og tilføjer:

- De, der kom først, siger altid, at der ikke skal komme nogen og ødelægge udsigten. Men mange steder ser man en tendens til at afgrænse grundene og plante træer, dels for at skaffe læ, men jo også for at have sit eget sted. Det er lidt mærkeligt, for så forsvinder netop den åbenhed og udsynet til den natur, som de flyttede derud for.

Hun mener i øvrigt, at der stadig er store arealer langs kysten, der er fredede, og som sikrer alle en naturoplevelse, selv om der etableres et sommerhusområde i Græm Kær.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Nye afsløringer af sjusk og rod: Kommunens kort betalte for værtshusbesøg, boksebilletter og Apple Watch

Leder For abonnenter

Den socialdemokratiske pølsefabrik

Politik er sjældent kønt. Som den tidligere tyske rigskansler Bismark sagde: "Jo mindre folk ved om, hvordan man laver pølser og politik, jo bedre sover de." Det er sikkert ikke helt forkert. Der er næppe mange, der har fået væsentligt meget mere tillid til landets politikere efter at have set den mail, som blev lækket fra Socialdemokratiet omkring de forestående forhandlinger om en ny kommunal udligningsordning. Her fremgår det, at finansministerens særlige rådgiver sammen med to ledende medarbejdere i AIA (Socialdemokraternes informationskontor red.) skal stå for ”historier på Venstre (…) på baggrund af svar fra forhandlinger og andet”.” Med andre ord; regeringens folk skal angribe Venstre på sociale medier og i rigtige medier, mens man samtidig forhandler med dem. Man fristes naturligvis til at spørge, hvorfor dog begynde at angribe sin forhandlingspartner, mens man forsøger at lande en aftale i et fortroligt rum? Men det svar får man aldrig som et rigtigt svar, der giver nogen objektiv mening uden for Christiansborgs tykke mure. Sådan er politik åbenbart bare. Sådan er det at lave pølser. Nu er Socialdemokraterne næppe ene om at have strategier for, hvordan man bedst mulig nedgør og forsøger at ydmyge sine politiske modstandere. Man kan dog med rette undres over, at det skal ske ved at bruge skattebetalte personlige rådgivere og statsfinansierede partiapparater til at lave smudskampagner. I tilfældet Socialdemokraterne kan det desuden virke helt overflødigt. Modsat Venstre har partiet jo vist, at det faktisk godt kan lade sig gøre at have en et-parti regering, der ikke hele tiden balancerer på randen af sammenbrud. Læg dertil at oppositionen anført af Venstre satdig virker som om, at den ikke har nogen form for selvstændig politik. Det værste i mail-sagen er dog, at udligningsreformen faktisk er rigtig vigtig for kommunerne, der hver dag forsøger at levere den mest borgernære service til landets borgere. De har fortjent en mere seriøs indgang til udligningsspørgsmålet end et stykke absurd politisk skuespil anført af Socialdemokraterne.

Annonce