Annonce
Læserbrev

Socialt. Mange hjemløse uden fast tag over hovedet i Vestjylland

Annonce

Debat: Mennesker i Danmark bliver i stigende grad overladt til at klare sig selv. Samfundets krav vokser, netværk brister, og uligheden samt ensomheden følger med.

Flere og flere miste fodfæste i livet. Hver dag kommer der mennesker, - i eksempelvis Kirkens Korshær samt andre hjælpe- og støttesteder, - der lever på kanten af samfundet, og det er udsatte mennesker med svære sociale psykiske og økonomiske problemer.

Ved en landsdækkende kortlægning af hjemløshed i år blev der registreret 6431 borgere uden fast tag over hovedet. Der er sket en udvikling mod et stigende antal af ældre hjemløse.

I Vestjylland er der registreret 275 hjemløse i Holstebro Kommune, Struer Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune.

Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen bolig eller værelse - (eget eller lejet), men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.

Af typiske hjemløsesituationer kan nævnes:

- Overnatter på gaden, i trappeopgang, i et skur eller lignende.

- Overnatter på natvarmestue/værested med nødovernatning eller lignende.

- Overnatter på akut/midlertidigt botilbud som herberger og forsorgshjem.

- Opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende på grund af hjemløshed.

- Bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte.

- Bor i midlertidig udslusningsbolig uden permanent kontrakt.

- Afsoner under Kriminalforsorgen, skal løslades inden for 1 måned og mangler en boligløsning.

- Opholder sig på hospital/behandlingstilbud, skal udskrives inden for 1 måned og mangler en boligløsning.

Den boligmæssige definition af hjemløshed indikerer dog ikke, at hjemløsheden blot kan afhjælpes gennem boligmæssige indsatser.

En bolig vil være en nødvendig, men sjældent en tilstrækkelig forudsætning for, at socialt udsatte borgere kan komme ud af hjemløshed.

I stedet vil både en boligløsning og en helhedsorienteret social og behandlingsmæssig indsats som oftest være en forudsætning for, at personen kan opnå en stabil boligsituation.

Én af de ting, der i årenes forløb har gjort særligt indtryk på mig, er hvor let man i dagens Danmark kan ”snuble” i et ganske almindeligt liv og falde til den absolutte bund af vores samfund.

Vi ved, der eksisterer hjælp til hjemløse nogle enkelte steder, men én ting er sikkert, selv på dage hvor vi andre med fuldtidsjob og et trygt miljø har problemer af forskellig art, kan vi altid ringe til vores familie og venner efter hjælp. Det kan den typisk hjemløse ikke, da han/hun ofte er forladt af familie og venner.

Hyppigere og hyppigere ser vi socialt udsatte mennesker på gaderne. Den typiske hjemløse er en mand, der oplever mange sociale problemer på én gang. For eksempel både arbejdsløshed, psykiske problemer, ensomhed og manglende kontakt til familien.

Når der er stigning af ældre hjemløse og der er overfyldt på diverse herberger og varmestuer, hvor skal de hjemløse så overnatte? Mange af dem har ikke relation til deres familie eller har slet ikke nogen familie.

Vi vil gerne være medvirkende til, at der bliver gjort en indsats for at målrette hjælp til hjemløse, der blandt andet må overnatte på gaden og som ofte slås med mange andre problemer.

Vi skal have vendt udviklingen og ingen skal af nød sove på gaden i Danmark.

Karl Højhus Jeppesen. Pressefoto
Annonce
Struer

Sammenstød under venstresving

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro For abonnenter

Omtvistede minkgrave: Ny tvivlsom lov kan lovliggøre minkgrave - men måske i strid med grundloven

Annonce